1 Samuel  


Capitolul 13
 • DOMNIA LUI SAUL (CAPITOLELE 13—31)
 • * Osea 13:11;
 • Războiul cu filistenii
 • 1 Saul era în vârstă de treizeci de ani când a ajuns împărat şi a domnit doi ani peste Israel.
 • 2 Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu el la Micmaş şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea* lui Beniamin. Pe ceilalţi din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui.
 • * 1 Sam 10:26;
 • 3 Ionatan a bătut tabăra* filistenilor care era la Gheba, şi filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbiţa prin toată ţara, zicând: „Să audă evreii lucrul acesta!”
 • * 1 Sam 10:5;
 • 4 Tot Israelul a auzit zicându-se: „Saul a bătut tabăra filistenilor şi Israel s-a făcut urât filistenilor.” Şi poporul a fost adunat la Saul, în Ghilgal.
 • 5 Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care şi şase mii de călăreţi; şi poporul acesta era fără număr: ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit şi au tăbărât la Micmaş, la răsărit de Bet-Aven.
 • 6 Bărbaţii lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânşi de aproape, şi s-au ascuns* în peşteri, în tufişuri, în stânci, în turnuri şi în gropile pentru apă.
 • * Jud 2:6;
 • 7 Unii evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă în ţara lui Gad şi Galaad. Saul era tot la Ghilgal, şi tot poporul de lângă el tremura.
 • 8 A aşteptat* şapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se împrăştia de lângă Saul.
 • * 1 Sam 10:8;
 • 9 Atunci, Saul a zis: „Aduceţi-mi arderea-de-tot şi jertfele de mulţumire.” Şi a jertfit arderea-de-tot.
 • 10 Pe când sfârşea de adus arderea-de-tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine.
 • 11 Samuel a zis: „Ce-ai făcut?” Saul a răspuns: „Când am văzut că poporul se împrăştie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât şi că filistenii sunt strânşi la Micmaş,
 • 12 mi-am zis: ‘Filistenii se vor coborî împotriva mea la Ghilgal, şi eu nu m-am rugat Domnului!’ Atunci am îndrăznit şi am adus arderea-de-tot.”
 • 13 Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun* şi n-ai păzit** porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel;
 • * 2 Cron 16:9; ** 1 Sam 15:11;
 • 14 dar, acum*, domnia ta nu va dăinui. Domnul** Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.”
 • * 1 Sam 15:28; ** Ps 89:20; Fapte 13:22;
 • 15 Apoi, Samuel s-a sculat şi s-a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a făcut numărătoarea poporului care se afla cu el: erau aproape* şase sute de oameni.
 • * 1 Sam 14:2;
 • 16 Saul, fiul său Ionatan şi poporul care se afla cu ei se aşezaseră la Gheba lui Beniamin, şi filistenii tăbărau la Micmaş.
 • 17 Din tabăra filistenilor au ieşit trei cete ca să pustiască: una a luat drumul spre Ofra*, spre ţara Şual,
 • * Ios 18:23;
 • 18 alta a luat drumul spre Bet-Horon* şi a treia a luat drumul spre hotarul care caută spre valea Ţeboim**, înspre pustie.
 • * Ios 16:3; Ios 18:13; Ios 18:14; ** Neem 11:34;
 • 19 În toată ţara lui Israel nu* se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră: „Să împiedicăm pe evrei să-şi facă săbii sau suliţe.”
 • * 2 Imp 24:14; Ier 24:1;
 • 20 Şi fiecare om din Israel se cobora la filisteni ca să-şi ascută fierul plugului, coasa, securea şi sapa,
 • 21 când se toceau sapa, coasa, furca cu trei coarne şi securea, şi ca să facă vârf ţepuşului cu care mâna boii.
 • 22 Şi aşa s-a întâmplat că, în ziua luptei, nu* era nici sabie, nici suliţă în mâinile întregului popor care era cu Saul şi Ionatan: nu aveau decât Saul şi fiul său Ionatan.
 • * Jud 5:8;
 • 23 O ceată* de filisteni a venit şi s-a aşezat la trecătoarea Micmaşului.
 • * 1 Sam 14:1; 1 Sam 14:4;
  1 Samuel, capitolul 13