1 Samuel  


Capitolul 15
 • Războiul cu amaleciţii
 • 1 Samuel a zis lui Saul: „Pe* mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul.
 • * 1 Sam 9:16;
 • 2 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a* astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.
 • * Exod 17:8; Exod 17:14; Num 24:20; Deut 25:17-19;
 • 3 Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte* cu desăvârşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.’”
 • * Ios 6:17; Ios 6:21;
 • 4 Saul a adunat poporul şi l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni pedeştri şi zece mii de oameni din Iuda.
 • 5 Saul a mers până la cetatea lui Amalec şi a pus nişte oameni la pândă în vale.
 • 6 Şi a zis cheniţilor*: „Duceţi-vă**, plecaţi şi ieşiţi din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci voi v-aţi purtat cu bunăvoinţă faţă de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt.” Şi cheniţii au plecat din mijlocul lui Amalec.
 • * Num 24:21; Jud 1:16; Jud 4:11; ** Gen 18:25; Gen 19:12; Gen 19:14; Apoc 18:4; Exod 18:10; Exod 18:19; Num 10:29; Num 10:32;
 • 7 Saul* a bătut pe Amalec de la Havila** până la Şur, care este în faţa Egiptului.
 • * 1 Sam 14:48; ** Gen 2:11; Gen 25:18; Gen 16:7;
 • 8 A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăvârşire tot poporul, trecându-l* prin ascuţişul sabiei.
 • * 1 Sam 30:1;
 • 9 Dar Saul şi poporul au cruţat* pe Agag şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi şi tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârşire şi au nimicit numai tot ce era prost şi nebăgat în seamă.
 • * 1 Sam 15:3; 1 Sam 15:15;
 • Neascultarea lui Saul
 • 10 Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a zis:
 • 11 „Îmi pare* rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate** de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit†† şi toată noaptea a strigat către Domnul.
 • * 1 Sam 15:25; Gen 6:6; Gen 6:7; 2 Sam 24:16; ** Ios 22:16; 1 Imp 9:6; 1 Sam 13:13; 1 Sam 15:3; 1 Sam 15:9; †† 1 Sam 15:35; 1 Sam 16:1;
 • 12 S-a sculat dis-de-dimineaţă ca să se ducă înaintea lui Saul. Şi au venit şi i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel* şi iată că şi-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s-a întors şi, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.”
 • * Ios 15:55;
 • 13 Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: „Fii binecuvântat* de Domnul! Am păzit Cuvântul Domnului.”
 • * Gen 14:19; Jud 17:2; Rut 3:10;
 • 14 Samuel a zis: „Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?”
 • 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a* cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.”
 • * 1 Sam 15:9; 1 Sam 15:21; Gen 3:12; Prov 28:13;
 • 16 Samuel a zis lui Saul: „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.” Şi Saul i-a zis: „Vorbeşte.”
 • 17 Samuel a zis: „Când* erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
 • * 1 Sam 9:21;
 • 18 Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.’
 • 19 Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”
 • 20 Saul a răspuns lui Samuel: „Am* ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi,
 • * 1 Sam 15:13;
 • 21 dar* poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.”
 • * 1 Sam 15:15;
 • 22 Samuel a zis: „Îi plac* Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea** face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
 • * Ps 50:8; Ps 50:9; Prov 21:3; Isa 1:11-13; Isa 1:16; Isa 1:17; Ier 7:22; Ier 7:23; Mica 6:6-8; Evr 10:6-9; ** Ecl 5:1; Osea 6:6; Mat 5:24; Mat 9:13; Mat 12:7; Marc 12:33;
 • 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te* leapădă şi El ca împărat.”
 • * 1 Sam 13:14;
 • 24 Atunci, Saul* a zis lui Samuel: „Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului şi n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam** de popor şi i-am ascultat glasul.
 • * 2 Sam 12:13; ** Exod 23:2; Prov 29:25; Isa 51:12; Isa 51:13;
 • 25 Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine, ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului.”
 • 26 Samuel a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine. Fiindcă ai lepădat* Cuvântul Domnului, şi Domnul te leapădă, ca să nu mai fii împărat peste Israel.”
 • * 1 Sam 2:30;
 • 27 Şi, pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat* de pulpana hainei, şi s-a rupt.
 • * 1 Imp 11:30;
 • 28 Samuel i-a zis: „Domnul rupe astăzi* domnia lui Israel de asupra ta şi o dă altuia mai bun decât tine.
 • * 1 Sam 28:17; 1 Sam 28:18; 1 Imp 11:31;
 • 29 Cel ce este tăria lui Israel nu* minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău.”
 • * Num 23:19; Ezec 24:14; 2 Tim 2:13; Tit 1:2;
 • 30 Saul a zis iarăşi: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinsteşte-mă* în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israel; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău.”
 • * Ioan 5:44; Ioan 12:43;
 • 31 Samuel s-a întors şi a mers după Saul, şi Saul s-a închinat înaintea Domnului.
 • 32 Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec.” Şi Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Negreşit, a trecut amărăciunea morţii!”
 • 33 Samuel a zis: „După* cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot aşa şi mama ta va fi lăsată fără copii între femei.” Şi Samuel a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului, la Ghilgal.
 • * Exod 17:11; Num 14:45; Jud 1:7;
 • 34 Samuel a plecat la Rama, şi Saul s-a suit acasă, la Ghibea* lui Saul.
 • * 1 Sam 11:4;
 • 35 Samuel* nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Dar Samuel plângea** pe Saul, pentru că Domnul Se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel.
 • * 1 Sam 19:24; ** 1 Sam 15:11; 1 Sam 16:1; 1 Sam 15:11;
  1 Samuel, capitolul 15