1 Samuel  


Capitolul 16
 • David uns împărat
 • 1 Domnul a zis lui Samuel: „Când* vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am** lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales†† ca împărat.”
 • * 1 Sam 15:35; ** 1 Sam 15:23; 1 Sam 9:16; 2 Imp 9:1; †† Ps 78:70; Ps 89:19; Ps 89:20; Fapte 13:22;
 • 2 Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle şi mă va ucide.” Şi Domnul a zis: „Să iei cu tine un viţel şi să zici: ‘Vin să aduc o jertfă* Domnului.’
 • * 1 Sam 9:12; 1 Sam 20:29;
 • 3 Să pofteşti pe Isai la jertfă; Eu îţi voi arăta* ce trebuie să faci şi Îmi vei unge** pe acela pe care-ţi voi spune să-l ungi.”
 • * Exod 4:15; ** 1 Sam 9:16;
 • 4 Samuel a făcut ce zisese Domnul şi s-a dus la Betleem. Bătrânii cetăţii au alergat înspăimântaţi* înaintea lui şi au zis: „Ce vesteşte venirea ta: ceva bun**?”
 • * 1 Sam 21:1; ** 1 Imp 2:13; 2 Imp 9:22;
 • 5 El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă* şi veniţi cu mine la jertfă.” A sfinţit şi pe Isai cu fiii lui şi i-a poftit la jertfă.
 • * Exod 19:10; Exod 19:14;
 • 6 Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab*, şi-a zis**: „Negreşit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.”
 • * 1 Sam 17:13; ** 1 Imp 12:26;
 • 7 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea* şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul** nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimㆆ.”
 • * Ps 147:10; Ps 147:11; ** Isa 55:8; 2 Cor 10:7; †† 1 Imp 8:39; 1 Cron 28:9; Ps 7:9; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Fapte 1:24;
 • 8 Isai a chemat pe Abinadab* şi l-a trecut pe dinaintea lui Samuel, şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.”
 • * 1 Sam 17:13;
 • 9 Isai a trecut pe Şama*, şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.”
 • * 1 Sam 17:13;
 • 10 Şi aşa a trecut Isai pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel, şi Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.”
 • 11 Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?” Şi el a răspuns: „A mai rămas* cel mai tânăr, dar paşte oile.” Atunci, Samuel a zis lui Isai: „Trimite** să-l aducă, fiindcă nu vom şedea la masă până nu va veni aici.”
 • * 1 Sam 17:12; ** 2 Sam 7:8; Ps 78:70;
 • 12 Isai a trimis să-l aducă. Şi el era cu păr bălai*, cu ochi frumoşi şi faţă frumoasă. Domnul** a zis lui Samuel: „Scoală-te şi unge-l, căci el este!”
 • * 1 Sam 17:42; Cant 5:10; ** 1 Sam 9:17;
 • 13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns* în mijlocul fraţilor lui. Duhul** Domnului a venit peste David începând din ziua aceea şi în cele următoare.Samuel s-a sculat şi s-a dus la Rama.
 • * 1 Sam 10:1; Ps 89:20; ** Num 27:18; Jud 11:29; Jud 13:25; Jud 14:6; 1 Sam 10:6; 1 Sam 10:10;
 • David cântă din harpă lui Saul
 • 14 Duhul* Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un** duh rău, care venea de la Domnul.
 • * 1 Sam 11:6; 1 Sam 18:12; 1 Sam 28:15; Jud 16:20; Ps 51:11; ** Jud 9:23; 1 Sam 18:10; 1 Sam 19:9;
 • 15 Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată că un duh rău de la Dumnezeu te munceşte.
 • 16 Poruncească numai domnul nostru! Robii tăi sunt înaintea* ta. Ei vor căuta un om care să ştie să cânte cu harpa şi, când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna** şi vei fi uşurat.”
 • * Gen 41:46; 1 Sam 16:21; 1 Sam 16:22; 1 Imp 10:8; ** 1 Sam 16:23; 2 Imp 3:15;
 • 17 Saul a răspuns slujitorilor săi: „Găsiţi-mi dar un om care să cânte bine şi aduceţi-l la mine.”
 • 18 Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic*, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip şi Domnul** este cu el.”
 • * 1 Sam 17:32; 1 Sam 17:34-36; ** 1 Sam 3:19; 1 Sam 18:12; 1 Sam 18:14;
 • 19 Saul a trimis nişte oameni la Isai să-i spună: „Trimite-mi pe fiul tău David, care este cu* oile.”
 • * 1 Sam 16:11; 1 Sam 17:15; 1 Sam 17:34;
 • 20 Isai a luat* un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin şi cu un ied şi a trimis lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David.
 • * 1 Sam 10:27; 1 Sam 17:18; Gen 43:11; Prov 18:16;
 • 21 David a ajuns la Saul şi s-a* înfăţişat înaintea lui; i-a plăcut mult lui Saul şi a fost pus să-i poarte armele.
 • * Gen 41:46; 1 Imp 10:8; Prov 22:29;
 • 22 Saul a trimis vorbă lui Isai, zicând: „Te rog să laşi pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea.”
 • 23 Şi, când duhul* trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa şi cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul cel rău pleca de la el.
 • * 1 Sam 16:14; 1 Sam 16:16;
  1 Samuel, capitolul 16