1 Samuel  


Capitolul 17
 • Războiul cu filistenii
 • 1 Filistenii şi-au strâns* oştile ca să facă război şi s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărât între Soco** şi Azeca, la Efes-Damim.
 • * 1 Sam 13:5; ** Ios 15:35; 2 Cron 28:18;
 • 2 Saul şi bărbaţii lui Israel s-au strâns şi ei; au tăbărât în Valea Terebinţilor şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva filistenilor.
 • 3 Filistenii se aşezaseră pe un munte deoparte, şi Israel, pe un munte de cealaltă parte: doar valea îi despărţea.
 • 4 Atunci a ieşit un om din tabăra filistenilor şi a înaintat între cele două oştiri. El se numea Goliat*, era din** Gat şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă.
 • * 2 Sam 21:19; ** Ios 11:22;
 • 5 Pe cap avea un coif de aramă şi purta nişte zale de solzi în greutate de cinci mii de sicli de aramă.
 • 6 Avea nişte tureci de aramă peste fluierele picioarelor şi o pavăză de aramă între umeri.
 • 7 Coada* suliţei lui era ca un sul de ţesut şi fierul suliţei cântărea şase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.
 • * 2 Sam 21:19;
 • 8 Filisteanul s-a oprit şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentru ce ieşiţi să vă aşezaţi în şiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean şi nu sunteţi voi slujitorii* lui Saul? Alegeţi un om care să se coboare împotriva mea!
 • * 1 Sam 8:17;
 • 9 Dacă va putea să se bată cu mine şi să mă omoare, noi vom fi robii voştri, dar, dacă-l voi birui şi-l voi omorî eu, voi ne veţi fi robi nouă şi ne veţi* sluji.”
 • * 1 Sam 11:1;
 • 10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară* asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.”
 • * 1 Sam 17:26; 2 Sam 21:21;
 • 11 Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au înspăimântat, şi au fost cuprinşi de o mare frică.
 • David şi Goliat
 • 12 Şi David era fiul* efratitului** aceluia din Betleemul lui Iuda numit Isai, care avea opt fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă.
 • * 1 Sam 17:58; Rut 4:22; 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:18; ** Gen 35:19; 1 Sam 16:10; 1 Sam 16:11; 1 Cron 2:13-15;
 • 13 Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război; întâiul născut din cei trei fii ai lui care porniseră la război se numea* Eliab, al doilea Abinadab şi al treilea Şama.
 • * 1 Sam 16:6; 1 Sam 16:8; 1 Sam 16:9; 1 Cron 2:13;
 • 14 David era cel mai tânăr. Şi, când cei trei mai mari au urmat pe Saul,
 • 15 David a plecat de la Saul şi s-a întors la Betleem ca să pască* oile tatălui său.
 • * 1 Sam 16:19;
 • 16 Filisteanul înainta dimineaţa şi seara şi s-a înfăţişat astfel timp de patruzeci de zile.
 • 17 Isai a zis fiului său David: „Ia pentru fraţii tăi efa aceasta de grâu prăjit şi aceste zece pâini şi aleargă în tabără, la fraţii tăi;
 • 18 du şi aceste zece caşuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă fraţii tăi sunt bine* şi să-mi aduci veşti temeinice.
 • * Gen 37:14;
 • 19 Ei sunt cu Saul şi cu toţi bărbaţii lui Israel în Valea Terebinţilor, în război cu filistenii.”
 • 20 David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile în seama unui paznic, şi-a luat lucrurile şi a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oştirea pornise să se aşeze în şiruri de bătaie şi scotea strigăte de război.
 • 21 Israel şi filistenii s-au aşezat în şiruri de bătaie, oştire către oştire.
 • 22 David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile şi a alergat la şirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe fraţii săi de sănătate.
 • 23 Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oştiri, ieşind afară din şirurile filistenilor. A rostit aceleaşi cuvinte* ca mai înainte, şi David le-a auzit.
 • * 1 Sam 17:8;
 • 24 La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat o mare frică.
 • 25 Fiecare zicea: „Aţi văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă* pe fiică-sa şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.”
 • * Ios 15:16;
 • 26 David a zis oamenilor de lângă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta şi va lua ocara* de asupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur**, ca să ocărască oştirea†† Dumnezeului celui viu?”
 • * 1 Sam 11:2; ** 1 Sam 14:6; 1 Sam 17:10; †† Deut 5:26;
 • 27 Poporul, spunând din nou aceleaşi lucruri, i-a zis: „Aşa* şi aşa se va face aceluia care-l va omorî.”
 • * 1 Sam 17:25;
 • 28 Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia, s-a aprins* de mânie împotriva lui David. Şi a zis: „Pentru ce te-ai coborât tu şi cui ai lăsat acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.”
 • * Gen 37:4; Gen 37:8; Gen 37:11; Mat 10:36;
 • 29 David a răspuns: „Ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc* astfel?”
 • * 1 Sam 17:17;
 • 30 Şi s-a întors de la el ca să vorbească cu altul şi i-a pus aceleaşi* întrebări. Poporul i-a răspuns ca şi întâiaşi dată.
 • * 1 Sam 17:26; 1 Sam 17:27;
 • 31 Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute.
 • 32 David a zis lui Saul: „Nimeni* să nu-şi piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul** tău va merge să se bată cu el.”
 • * Deut 20:1; Deut 20:3; ** 1 Sam 16:18;
 • 33 Saul a zis lui David: „Nu poţi* să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”
 • * Num 13:31; Deut 9:2;
 • 34 David a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său. Şi, când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă,
 • 35 alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram.
 • 36 Aşa a doborât robul tău leul şi ursul, şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui viu.”
 • 37 David a mai zis: „Domnul*, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David: „Du-te şi Domnul** să fie cu tine!”
 • * Ps 18:16; Ps 18:17; Ps 63:7; Ps 77:11; 2 Cor 1:10; 2 Tim 4:17; 2 Tim 4:18; ** 1 Sam 20:13; 1 Cron 22:11; 1 Cron 22:16;
 • 38 Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă şi l-a îmbrăcat cu o platoşă.
 • 39 David a încins sabia lui Saul peste hainele lui şi a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea.
 • 40 Şi-a luat toiagul în mână, şi-a ales din pârâu cinci pietre netede şi le-a pus în traista lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia în mână, a înaintat împotriva filisteanului.
 • 41 Filisteanul s-a apropiat puţin câte puţin de David şi omul care-i ducea scutul mergea înaintea lui.
 • 42 Filisteanul s-a uitat şi, când a zărit pe David, a râs* de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai** şi cu faţa frumoasă.
 • * Ps 123:3; Ps 123:4; 1 Cor 1:27; 1 Cor 1:28; ** 1 Sam 16:12;
 • 43 Filisteanul a zis lui David: „Ce, sunt câine*, de vii la mine cu toiege?” Şi, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui,
 • * 1 Sam 24:14; 2 Sam 3:8; 2 Sam 9:8; 2 Sam 16:9; 2 Imp 8:13;
 • 44 a adăugat*: „Vino la mine şi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.”
 • * 1 Imp 20:10; 1 Imp 20:11;
 • 45 David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză, iar* eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai** ocărât-o.
 • * 2 Sam 22:33; 2 Sam 22:35; Ps 124:8; Ps 125:1; 2 Cor 10:4; Evr 11:33; Evr 11:34; ** 1 Sam 17:10;
 • 46 Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile* taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti** că Israel are un Dumnezeu.
 • * Deut 28:26; ** Ios 4:24; 1 Imp 8:43; 1 Imp 18:36; 2 Imp 19:19; Isa 52:10;
 • 47 Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie*, nici prin suliţă. Căci biruinţa este** a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre.”
 • * Ps 44:6; Ps 44:7; Osea 1:7; Zah 4:6; ** 2 Cron 20:15;
 • 48 Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului.
 • 49 Şi-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe filistean în frunte şi piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ.
 • 50 Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai* tare decât filisteanul; l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână.
 • * 1 Sam 21:9; Jud 3:31; Jud 15:15; 2 Sam 23:21;
 • 51 A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât şi i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriaşul lor a murit, au luat-o la* fugă.
 • * Evr 11:34;
 • 52 Şi bărbaţii lui Israel şi Iuda au dat chiote şi au pornit în urmărirea filistenilor până în vale şi până la porţile Ecronului. Filistenii, răniţi de moarte, au căzut pe drumul care duce la Şaaraim*, până la Gat şi până la Ecron.
 • * Ios 15:36;
 • 53 Şi copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor şi le-au jefuit tabăra.
 • 54 David a luat capul filisteanului şi l-a dus la Ierusalim şi a pus armele filisteanului în cortul său.
 • 55 Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oştirii: „Al cui* fiu este tânărul acesta, Abner?” Abner a răspuns: „Pe sufletul tău, împărate, că nu ştiu.”
 • * 1 Sam 16:21; 1 Sam 16:22;
 • 56 „Întreabă dar al cui fiu este tânărul acesta”, a zis împăratul.
 • 57 Şi, când s-a întors David după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat şi l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul* filisteanului.
 • * 1 Sam 17:54;
 • 58 Saul i-a zis: „Al cui fiu eşti, tinere?” Şi David a răspuns: „Sunt fiul robului* tău Isai, Betleemitul.”
 • * 1 Sam 17:12;
  1 Samuel, capitolul 17