1 Samuel  


Capitolul 18
 • Ionatan şi David
 • 1 David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi, de atunci, sufletul* lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David şi Ionatan** l-a iubit ca pe sufletul din el.
 • * Gen 44:30; ** 1 Sam 19:2; 1 Sam 20:17; 2 Sam 1:26; Deut 13:6;
 • 2 În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David şi nu l-a* lăsat să se întoarcă în casa tatălui său.
 • * 1 Sam 17:15;
 • 3 Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.
 • 4 A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui David, şi i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi cingătoarea lui.
 • 5 David se ducea şi izbutea oriunde îl trimitea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război şi era plăcut întregului popor, chiar şi slujitorilor lui Saul.
 • Cântarea de biruinţă a femeilor
 • 6 Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile* au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul timpanelor şi alăutelor, şi scoţând strigăte de bucurie.
 • * Exod 15:20; Jud 11:34;
 • 7 Femeile care cântau îşi răspundeau* unele altora şi ziceau: „Saul** a bătut miile lui, iar David, zecile lui de mii.”
 • * Exod 15:21; ** 1 Sam 21:11; 1 Sam 29:5;
 • 8 Saul s-a mâniat foarte tare şi nu* i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: „Lui David îi dau zeci de mii şi mie-mi dau mii! Nu-i mai lipseşte** decât împărăţia.”
 • * Ecl 4:4; ** 1 Sam 15:28;
 • 9 Şi, din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David.
 • 10 A doua zi, duhul* cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a** înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca şi în celelalte zile, şi Saul era cu suliţa în mână.
 • * 1 Sam 16:14; ** 1 Sam 19:24; 1 Imp 18:29; Fapte 16:16; 1 Sam 19:9;
 • 11 Saul a ridicat* suliţa, zicându-şi în sine: „Voi pironi pe David de perete.” Dar David s-a ferit de el de două ori.
 • * 1 Sam 19:10; 1 Sam 20:33; Prov 27:4;
 • 12 Saul se temea* de David, pentru că Domnul** era cu David şi Se depărtase de la el.
 • * 1 Sam 18:15; 1 Sam 18:29; ** 1 Sam 16:13; 1 Sam 16:18; 1 Sam 16:14; 1 Sam 28:15;
 • 13 L-a îndepărtat de lângă el şi l-a pus mai-mare peste o mie de oameni. David ieşea* şi intra în fruntea poporului;
 • * 1 Sam 18:16; Num 27:17; 2 Sam 5:2;
 • 14 izbutea în tot ce făcea şi Domnul* era cu el.
 • * Gen 39:2; Gen 39:3; Gen 39:23; Ios 6:27;
 • 15 Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el,
 • 16 dar tot* Israelul şi Iuda iubeau pe David, pentru că ieşea şi intra în fruntea lor.
 • * 1 Sam 18:5;
 • David, ginerele împăratului
 • 17 Saul a zis lui David: „Iată, îţi voi da de nevastă* pe fiică-mea cea mai mare, Merab, numai să-mi slujeşti cu vitejie şi să porţi războaiele** Domnului.” Dar Saul îşi zicea: „Nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui.”
 • * 1 Sam 17:25; ** Num 32:20; Num 32:27; Num 32:29; 1 Sam 25:28; 1 Sam 18:21; 1 Sam 18:25; 2 Sam 12:9;
 • 18 David a răspuns lui Saul: „Cine sunt* eu şi ce este viaţa mea, ce este familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginerele împăratului?”
 • * 1 Sam 18:23; 1 Sam 9:21; 2 Sam 7:18;
 • 19 Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel* din Mehola**.
 • * 2 Sam 21:8; ** Jud 7:22;
 • 20 Mical*, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, şi lucrul i-a plăcut.
 • * 1 Sam 18:28;
 • 21 El îşi zicea: „I-o voi da ca să-i fie o cursă* şi să cadă sub** mâna filistenilor.” Şi Saul a zis lui David pentru a doua oară: „Astăzi îmi vei fi ginere.”
 • * Exod 10:7; ** 1 Sam 18:17; 1 Sam 18:26;
 • 22 Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă: „Vorbiţi în taină lui David şi spuneţi-i: ‘Iată că împăratul e binevoitor faţă de tine şi toţi slujitorii lui te iubesc; fii acum ginerele împăratului.’”
 • 23 Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Şi David a răspuns: „Credeţi că este uşor să fii ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac şi de puţină însemnătate.”
 • 24 Slujitorii lui Saul i-au spus ce răspunsese David.
 • 25 Saul a zis: „Aşa să vorbiţi lui David: ‘Împăratul nu cere nicio* zestre; ci doreşte o sută de prepuţuri de ale filistenilor, ca să-şi răzbune** pe vrăjmaşii lui.’” Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor.
 • * Gen 34:12; Exod 22:17; ** 1 Sam 14:24; 1 Sam 18:17;
 • 26 Slujitorii lui Saul au spus aceste cuvinte lui David, şi David a primit ce i se ceruse ca să fie ginerele împăratului. Înainte de vremea* hotărâtă,
 • * 1 Sam 18:21;
 • 27 David s-a sculat, a plecat cu oamenii* lui şi a ucis două sute de oameni dintre filisteni; le-a adus** prepuţurile şi a dat împăratului numărul întreg, ca să fie ginerele împăratului. Atunci, Saul i-a dat de nevastă pe fiică-sa Mical.
 • * 1 Sam 18:13; ** 2 Sam 3:14;
 • 28 Saul a văzut şi a înţeles că Domnul era cu David; şi fiică-sa Mical iubea pe David.
 • 29 Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David şi toată viaţa i-a fost vrăjmaş.
 • 30 Domnitorii filistenilor ieşeau la* luptă şi, ori de câte ori ieşeau, David avea mai multă izbândă** decât toţi slujitorii lui Saul şi numele lui a ajuns foarte vestit.
 • * 2 Sam 11:1; ** 1 Sam 18:5;
  1 Samuel, capitolul 18