1 Samuel  


Capitolul 19
 • David este prigonit de Saul
 • 1 Saul a vorbit fiului său Ionatan şi tuturor slujitorilor lui să omoare pe David.
 • 2 Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea* mult pe David, i-a dat de ştire şi i-a zis: „Tatăl meu, Saul, caută să te omoare. Păzeşte-te dar mâine dimineaţă, stai într-un loc tăinuit şi ascunde-te.
 • * 1 Sam 18:1;
 • 3 Eu voi ieşi şi voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice şi-ţi voi spune.”
 • 4 Ionatan a vorbit* bine de David tatălui său Saul: „Să nu facă împăratul”, a zis el, „un păcat** faţă de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău;
 • * Prov 31:8; Prov 31:9; ** Gen 42:22; Ps 35:12; Ps 109:5; Prov 17:13; Ier 18:20;
 • 5 şi-a pus în joc viaţa*, a ucis** pe filistean şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi te-ai bucurat. Pentru ce†† să păcătuieşti*† împotriva unui sânge nevinovat şi să omori fără pricină pe David?”
 • * Jud 9:17; Jud 12:3; 1 Sam 28:21; Ps 119:109; ** 1 Sam 17:49; 1 Sam 17:50; 1 Sam 11:13; 1 Cron 11:14; †† 1 Sam 20:32; *† Mat 27:4;
 • 6 Saul a ascultat glasul lui Ionatan şi a jurat zicând: „Viu este Domnul că David nu va muri!”
 • 7 Ionatan a chemat pe David şi i-a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a adus la Saul; şi David a fost înaintea lui ca mai înainte*.
 • * 1 Sam 16:21; 1 Sam 18:2; 1 Sam 18:13;
 • David, scăpat de Mical
 • 8 Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor şi s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere şi au fugit dinaintea lui.
 • 9 Atunci, duhul* cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care şedea în casă cu suliţa în mână. David cânta,
 • * 1 Sam 16:14; 1 Sam 18:10; 1 Sam 18:11;
 • 10 şi Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, şi Saul a lovit cu suliţa în perete. David a fugit şi a scăpat noaptea.
 • 11 Saul a trimis* nişte oameni acasă la David ca să-l pândească şi să-l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de ştire şi i-a zis: „Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât.”
 • * Ps 59:1;
 • 12 Ea l-a coborât* pe fereastră şi David a plecat şi a fugit. Aşa a scăpat.
 • * Ios 2:15; Fapte 9:24; Fapte 9:25;
 • 13 În urmă, Mical a luat terafimul şi l-a pus în pat; i-a pus o piele de capră în jurul capului şi l-a învelit cu o haină.
 • 14 Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: „Este bolnav.”
 • 15 Saul i-a trimis înapoi să-l vadă şi a zis: „Aduceţi-l la mine, în patul lui, ca să-l omor.”
 • 16 Oamenii aceia s-au întors şi iată că terafimul era în pat şi în jurul capului era o piele de capră.
 • 17 Saul a zis către Mical: „Pentru ce m-ai înşelat în felul acesta şi ai dat drumul vrăjmaşului meu şi a scăpat?” Mical a răspuns lui Saul: „El mi-a zis: ‘Lasă-mă să plec ori te omor*!’”
 • * 2 Sam 2:22;
 • Fuga lui David la Samuel, la Rama
 • 18 Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel, la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot.
 • 19 Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis: „Iată că David este în Naiot, lângă Rama.”
 • 20 Saul* a trimis nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare** de proroci, care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimişii lui Saul şi au început şi ei să prorocească.
 • * Ioan 7:32; Ioan 7:45; ** 1 Sam 10:5; 1 Sam 10:6; 1 Cor 14:3; 1 Cor 14:24; 1 Cor 14:25; Num 11:25; Ioel 2:28;
 • 21 Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimis alţi oameni şi au prorocit şi ei. A mai trimis alţii a treia oară şi au prorocit şi ei.
 • 22 Atunci, Saul s-a dus el însuşi la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: „Unde sunt Samuel şi David?” I s-a răspuns: „Sunt în Naiot, lângă Rama.”
 • 23 Şi s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul* lui Dumnezeu a venit şi peste el şi Saul şi-a văzut de drum, prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama.
 • * 1 Sam 10:10;
 • 24 S-a dezbrăcat* de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel şi s-a aruncat dezbrăcat** la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: „Oare şi Saul este între proroci?”
 • * Isa 20:2; ** Mica 1:8; 2 Sam 6:14; 2 Sam 6:20; 1 Sam 10:11;
  1 Samuel, capitolul 19