1 Samuel  


Capitolul 21
 • Fuga lui David la Nob
 • 1 David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec*, care a alergat speriat** înaintea lui şi i-a zis: „Pentru ce eşti singur şi nu este nimeni cu tine?”
 • * 1 Sam 14:3; ** 1 Sam 16:4;
 • 2 David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă şi mi-a zis: ‘Nimeni să nu ştie nimic de pricina pentru care te trimit şi de porunca pe care ţi-am dat-o.’ Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei.
 • 3 Acum ce ai la îndemână? Dă-mi cinci pâini sau ce se va găsi.”
 • 4 Preotul a răspuns lui David: „N-am pâine obişnuită la îndemână, ci numai pâine sfinţită*; doar dacă oamenii tăi s-au** ferit de împreunarea cu femei!”
 • * Exod 25:30; Lev 24:5; Mat 12:4; ** Exod 19:15; Zah 7:3;
 • 5 David a răspuns preotului: „Ne-am ferit de împreunarea cu femei de trei zile de când am plecat şi toţi oamenii* mei sunt curaţi; de altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfinţită negreşit azi de acela** care o va face.”
 • * 1 Tes 4:4; ** Lev 8:26;
 • 6 Atunci, preotul i-a dat* pâinea sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea** Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă.
 • * Mat 12:3; Mat 12:4; Marc 2:25; Marc 2:26; Luca 6:3; Luca 6:4; ** Lev 24:8; Lev 24:9;
 • 7 Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul; era un edomit, numit Doeg*, căpetenia păstorilor lui Saul.
 • * 1 Sam 22:9; Ps 52:1;
 • 8 David a zis lui Ahimelec: „N-ai la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică.”
 • 9 Preotul a răspuns: „Iată sabia lui Goliat, Filisteanul, pe care l-ai omorât în Valea* Terebinţilor; este învelită** într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici.” Şi David a zis: „Nu-i alta ca ea; dă-mi-o.”
 • * 1 Sam 17:2; 1 Sam 17:50; ** 1 Sam 31:10;
 • David fuge la Gat, la împăratul Achiş
 • 10 David s-a sculat şi a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiş, împăratul Gatului.
 • 11 Slujitorii* lui Achiş i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând: ‘Saul** şi-a bătut miile lui,Iar David, zecile lui de mii’?”
 • * Ps 56:1; ** 1 Sam 18:7; 1 Sam 29:5;
 • 12 David a pus la* inimă aceste cuvinte şi a avut o mare frică de Achiş, împăratul Gatului.
 • * Luca 2:19;
 • 13 A făcut pe nebunul* înaintea lor; făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe uşile porţilor şi lăsa să-i curgă balele pe barbă.
 • * Ps 34:1;
 • 14 Achiş a zis slujitorilor săi: „Vedeţi bine că omul acesta şi-a pierdut minţile. Pentru ce mi-l aduceţi?
 • 15 Oare duc lipsă de nebuni, de-mi aduceţi pe acesta şi mă faceţi martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea?”
  1 Samuel, capitolul 21