1 Samuel  


Capitolul 23
 • David scapă Cheila
 • 1 Au venit şi au spus lui David: „Iată că filistenii au început lupta împotriva Cheilei* şi au jefuit ariile.”
 • * Ios 15:44;
 • 2 David a întrebat* pe Domnul şi a zis: „Să mă duc şi să bat pe filistenii aceştia?” Şi Domnul i-a răspuns: „Du-te, bate pe filisteni şi izbăveşte Cheila.”
 • * 1 Sam 23:4; 1 Sam 23:6; 1 Sam 23:9; 1 Sam 30:8; 2 Sam 5:19; 2 Sam 5:23;
 • 3 Dar oamenii lui David i-au zis: „Iată că noi ne temem chiar aici, în Iuda. Ce va fi când vom merge la Cheila, împotriva oştilor filistenilor?”
 • 4 David a întrebat iarăşi pe Domnul. Şi Domnul i-a răspuns: „Scoală-te şi coboară-te la Cheila, căci dau pe filisteni în mâinile tale.”
 • 5 David s-a dus dar cu oamenii lui la Cheila şi s-a bătut împotriva filistenilor; le-a luat vitele şi le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Cheila.
 • 6 Când a fugit* Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David, în Cheila, s-a coborât cu efodul în mână.
 • * 1 Sam 22:20;
 • 7 Saul a fost înştiinţat de sosirea lui David la Cheila şi a zis: „Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit şi s-a închis într-o cetate cu porţi şi zăvoare.”
 • 8 Şi Saul a chemat tot poporul la război ca să se coboare la Cheila şi să împresoare pe David şi pe oamenii lui.
 • 9 David, luând cunoştinţă de acest plan rău pe care-l punea la cale Saul împotriva lui, a zis* preotului Abiatar: „Adu efodul!”
 • * Num 27:21; 1 Sam 30:7;
 • 10 Şi David a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să nimicească* cetatea din pricina mea.
 • * 1 Sam 22:19;
 • 11 Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Cheila? Se va coborî Saul aici, cum a aflat robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, binevoieşte şi descoperă lucrul acesta robului Tău!” Şi Domnul a răspuns: „Se va coborî.”
 • 12 David a mai zis: „Mă vor da locuitorii din Cheila pe mine şi pe oamenii mei în mâinile lui Saul?” Şi Domnul a răspuns: „Te vor da.”
 • 13 Atunci, David s-a sculat cu oamenii lui, în număr* de aproape şase sute de inşi, au ieşit din Cheila şi s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David a scăpat din Cheila, s-a oprit din mers.
 • * 1 Sam 22:2; 1 Sam 25:13;
 • 14 David a locuit în pustie, în locuri întărite, şi a rămas pe muntele* din pustia Zif**. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui.
 • * Ps 11:1; ** Ios 15:55; Ps 54:3; Ps 54:4;
 • David în pustiile Zif şi Maon
 • 15 David, văzând că Saul a pornit să-i ia viaţa, a stat în pustia Zif, în pădure.
 • 16 Atunci, Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu
 • 17 şi i-a zis: „Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel şi eu voi fi al doilea după tine; tatăl meu Saul ştie* şi el bine lucrul acesta.”
 • * 1 Sam 24:20;
 • 18 Au făcut iarăşi amândoi legământ* înaintea Domnului şi David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă.
 • * 1 Sam 18:3; 1 Sam 20:16; 1 Sam 20:42; 2 Sam 21:7;
 • 19 Zifiţii* s-au suit la Saul, la Ghibea, şi au zis: „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustie?
 • * 1 Sam 26:1; Ps 54:1;
 • 20 Coboară-te dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău; lasă pe noi dacă* e vorba să-l dăm în mâinile împăratului.”
 • * Ps 54:3;
 • 21 Saul a zis: „Domnul să vă binecuvânteze că aveţi milă de mine!
 • 22 Duceţi-vă, vă rog, de mai cercetaţi, ca să ştiţi şi să descoperiţi în ce loc şi-a îndreptat paşii şi cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte şiret.
 • 23 Cercetaţi şi vedeţi toate locurile unde se ascunde, veniţi apoi la mine cu ceva temeinic şi voi porni cu voi. Dacă este în ţară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda.”
 • 24 S-au sculat dar şi s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David şi oamenii lui erau în pustia Maon*, şi anume în câmpia dinspre miazăzi de pustie.
 • * Ios 15:55; 1 Sam 25:2;
 • 25 Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă şi a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon.
 • 26 Saul mergea pe o parte a muntelui, şi David cu oamenii lui, pe cealaltă parte a muntelui. David fugea* repede, ca să scape de Saul. Dar Saul şi oamenii lui chiar înconjuraseră** pe David şi pe ai lui, ca să pună mâna pe ei,
 • * Ps 31:22; ** Ps 17:9;
 • 27 când un sol* a venit şi a spus lui Saul: „Grăbeşte-te să vii, căci au năvălit filistenii în ţară.”
 • * 2 Imp 19:9;
 • 28 Saul a încetat să urmărească pe David şi s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea, locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot (Stânca împărţirii).
 • 29 De acolo, David s-a suit spre locurile întărite din En-Ghedi* şi a locuit acolo.
 • * 2 Cron 20:2;
  1 Samuel, capitolul 23