1 Samuel  


Capitolul 25
 • Asprimea lui Nabal faţă de David
 • 1 Samuel* a murit. Tot Israelul s-a adunat şi l-a plâns** şi l-au îngropat în locuinţa lui, la Rama. Atunci, David s-a sculat şi s-a coborât în pustia Paran.
 • * 1 Sam 28:3; ** Num 20:29; Deut 34:8; Gen 21:21; Ps 120:5;
 • 2 În Maon* era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel; avea trei mii de oi şi o mie de capre şi se afla la Carmel** pentru tunderea oilor lui.
 • * 1 Sam 23:24; ** Ios 15:55;
 • 3 Numele acestui om era Nabal şi nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată şi frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru şi rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb.
 • 4 David a aflat în pustie că Nabal îşi tunde* oile.
 • * Gen 38:13; 2 Sam 13:23;
 • 5 A trimis la el zece tineri, cărora le-a zis: „Suiţi-vă la Carmel şi duceţi-vă la Nabal. Întrebaţi-l de sănătate în numele meu
 • 6 şi să-i vorbiţi aşa: ‘Să trăieşti* în pace şi pacea să fie cu casa ta şi cu tot ce este al tău.
 • * 1 Cron 12:18; Ps 122:7; Luca 10:5;
 • 7 Şi acum, am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărât şi nu li s-a luat* nimic în tot timpul cât au fost la Carmel.
 • * 1 Sam 25:15; 1 Sam 25:21;
 • 8 Întreabă pe slujitorii tăi, şi-ţi vor spune. Să capete trecere dar tinerii aceştia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi* de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi şi fiului tău David ce te lasă inima.’”
 • * Neem 8:10; Estera 9:19;
 • 9 Când au ajuns, oamenii lui David au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut.
 • 10 Nabal a răspuns slujitorilor lui David: „Cine* este David şi cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulţi slujitori care fug de la stăpâni.
 • * Jud 9:28; Ps 73:7; Ps 73:8; Ps 123:3; Ps 123:4;
 • 11 Şi să-mi iau eu* pâinea, apa şi vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, şi să le dau unor oameni care sunt de nu ştiu unde?”
 • * Jud 8:6;
 • 12 Oamenii lui David şi-au luat drumul înapoi; s-au întors şi au spus, la sosirea lor, toate aceste cuvinte lui David.
 • 13 Atunci, David a zis oamenilor săi: „Fiecare din voi să-şi încingă sabia!” Şi fiecare şi-a încins sabia. David şi-a încins şi el sabia şi aproape patru sute de inşi s-au suit după el. Au mai rămas* doar două sute la calabalâcuri.
 • * 1 Sam 30:24;
 • 14 Unul din slujitorii lui Nabal a venit şi a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: „Iată că David a trimis din pustie nişte soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru, şi el s-a purtat rău cu ei.
 • 15 Şi totuşi oamenii aceştia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au* ocărât şi nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp.
 • * 1 Sam 25:7;
 • 16 Ne-au fost zid* şi zi, şi noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor.
 • * Exod 14:22; Iov 1:10;
 • 17 Să ştii acum şi vezi ce ai de făcut, căci pierderea* stăpânului nostru şi a întregii lui case este hotărâtă şi el este aşa de rău** încât nimeni nu îndrăzneşte să-i vorbească.”
 • * 1 Sam 20:7; ** Deut 13:13; Jud 19:22;
 • 18 Abigail a luat* îndată două sute de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, o sută de turte de stafide şi două sute de legături de smochine. Le-a pus pe măgari
 • * Gen 32:13; Prov 18:16; Prov 21:14;
 • 19 şi a zis slujitorilor săi: „Luaţi-o înaintea* mea şi eu voi veni după voi.” N-a spus nimic bărbatului ei Nabal.
 • * Gen 32:16; Gen 32:20;
 • 20 Ea a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos şi iată că David şi oamenii lui se coborau în faţa ei, aşa că i-a întâlnit.
 • 21 David zisese: „În zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors* rău pentru bine.
 • * Ps 109:5; Prov 17:13;
 • 22 Dumnezeu să pedepsească* pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva** de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal!”
 • * Rut 1:17; 1 Sam 3:17; 1 Sam 20:13; 1 Sam 20:16; ** 1 Sam 25:34; 1 Imp 14:10; 1 Imp 21:21; 2 Imp 9:8;
 • 23 Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos* repede de pe măgar, a căzut cu faţa la pământ înaintea lui David şi s-a închinat până la pământ.
 • * Ios 15:18; Jud 1:14;
 • 24 Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: „Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ţi vorbească la urechi şi ascultă cuvintele roabei tale.
 • 25 Să nu-şi pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, aşa este şi el; Nabal (Nebun) îi este numele, şi este plin de nebunie. Şi eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimişi de domnul meu.
 • 26 Acum, domnul meu, viu* este Domnul şi viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit** să verşi sânge şi să te ajuţi cu mâna ta. Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca†† Nabal!
 • * 2 Imp 2:2; ** Gen 20:6; 1 Sam 25:33; Rom 12:19; †† 2 Sam 18:32;
 • 27 Primeşte darul acesta* pe care-l aduce roaba ta domnului meu şi să se împartă oamenilor care merg după domnul meu.
 • * Gen 33:11; 1 Sam 30:26; 2 Imp 5:15;
 • 28 Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul* va face domnului meu o casă trainică; iartă, căci domnul meu poartă războaiele** Domnului şi niciodată nu va fi răutate în tine.
 • * 2 Sam 7:11; 2 Sam 7:27; 1 Imp 9:5; 1 Cron 17:10; 1 Cron 17:25; ** 1 Sam 18:17; 1 Sam 24:11;
 • 29 Dacă se va ridica cineva care să te urmărească şi să vrea să-ţi ia viaţa, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău şi să arunce cu praştia* sufletul vrăjmaşilor tăi.
 • * Ier 10:18;
 • 30 Când va face Domnul domnului meu tot binele pe care ţi l-a făgăduit şi te va pune mai-mare peste Israel,
 • 31 atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget şi nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba şi că s-a răzbunat singur. Şi când va face Domnul bine domnului meu, adu-ţi aminte de roaba ta.”
 • 32 David a zis Abigailei: „Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea!
 • * Gen 24:27; Exod 18:10; Ps 41:13; Ps 72:18; Luca 1:68;
 • 33 Binecuvântată să fie judecata ta şi binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit* în ziua aceasta să vărs sânge şi mi-ai oprit mâna!
 • * 1 Sam 25:26;
 • 34 Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit* să-ţi fac rău, că, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas** nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine.”
 • * 1 Sam 25:26; ** 1 Sam 25:22;
 • 35 Şi David a luat din mâna Abigailei ce-i adusese şi i-a zis: „Suie-te* în pace acasă; vezi că ţi-am ascultat glasul şi te-am** primit bine.”
 • * 1 Sam 20:42; 2 Sam 15:9; 2 Imp 5:19; Luca 7:50; Luca 8:48; ** Gen 19:21;
 • David ia pe Abigail
 • 36 Abigail a ajuns la Nabal. Şi tocmai el dădea în casa lui un ospăţ* ca un ospăţ împărătesc; inima îi era veselă şi era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei.
 • * 2 Sam 13:23;
 • 37 Dar dimineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevastă-sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte şi s-a făcut ca o piatră.
 • 38 Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal şi a murit.
 • 39 David a aflat că murise Nabal şi a zis: „Binecuvântat* să fie Domnul că mi-a apărat pricina** în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal şi a împiedicat pe robul Său să facă rău! Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadㆆ asupra capului lui.” David a trimis vorbă Abigailei că vrea s-o ia de nevastă.
 • * 1 Sam 25:32; ** Prov 22:23; 1 Sam 25:26; 1 Sam 25:34; †† 1 Imp 2:44; Ps 7:16;
 • 40 Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, şi i-au vorbit aşa: „David ne-a trimis la tine, ca să te ia de nevastă.”
 • 41 Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faţa la pământ şi a zis: „Iată, roaba ta se socoteşte ca o roabă*, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu.”
 • * Rut 2:10; Rut 2:13; Prov 15:33;
 • 42 Şi îndată, Abigail a plecat, călare pe un măgar şi însoţită de cinci fete; a mers după solii lui David şi i-a fost nevastă.
 • 43 David luase şi pe Ahinoam din* Izreel şi amândouă** au fost nevestele lui.
 • * Ios 15:56; ** 1 Sam 27:3; 1 Sam 30:5;
 • 44 Şi Saul dăduse pe fiică-sa Mical*, nevasta lui David, lui Palti din Galim**, fiul lui Laiş.
 • * 2 Sam 3:14; ** Isa 10:30;
  1 Samuel, capitolul 25