1 Samuel  


Capitolul 27
 • David, în ţara filistenilor; şederea lui la Ţiclag
 • 1 David şi-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de mâna lui.”
 • 2 Şi David s-a sculat, el şi cei şase sute de oameni care erau împreună cu el, şi* au trecut la Achiş**, fiul lui Maoc, împăratul Gatului.
 • * 1 Sam 25:13; ** 1 Sam 21:10;
 • 3 David şi oamenii lui au rămas în Gat, la Achiş; îşi avea fiecare familia lui şi David îşi avea cele două* neveste: Ahinoam din Izreel şi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.
 • * 1 Sam 25:43;
 • 4 Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute.
 • 5 David a zis lui Achiş: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetăţile ţării un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească?”
 • 6 Şi chiar în ziua aceea, Achiş i-a dat Ţiclagul*. De aceea, Ţiclagul a fost al împăraţilor lui Iuda până în ziua de azi.
 • * Ios 15:31; Ios 19:5;
 • 7 Timpul cât a locuit David în ţara filistenilor a fost de un an şi patru luni.
 • 8 David şi oamenii lui se suiau şi năvăleau asupra gheşuriţilor*, ghirziţilor** şi amaleciţilor, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ţinutul acela până la Şur†† şi până în ţara Egiptului.
 • * Ios 13:2; ** Ios 16:10; Jud 1:29; Exod 16:17; 1 Sam 15:7; 1 Sam 15:8; †† Gen 25:18;
 • 9 David pustia ţinutul acesta; nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele şi apoi se întorcea şi se ducea la Achiş.
 • 10 Achiş zicea: „Unde aţi năvălit azi?” Şi David răspundea: „Spre miazăzi de Iuda, spre miazăzi de ierahmeeliţi* şi spre miazăzi de** cheniţi.”
 • * 1 Cron 2:9; 1 Cron 2:25; ** Jud 1:16;
 • 11 David nu lăsa cu viaţă nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, „căci”, se gândea el, „ei ar putea să vorbească împotriva noastră şi să zică: ‘Aşa a făcut David’”. Şi acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în ţara filistenilor.
 • 12 Achiş se încredea în David şi zicea: „S-a făcut urât poporului său Israel şi va rămâne în slujba mea pe vecie.”
  1 Samuel, capitolul 27