1 Samuel  


Capitolul 28
 • Războiul cu filistenii
 • 1 Pe vremea aceea*, filistenii şi-au strâns taberele şi au făcut o oştire ca să pornească război împotriva lui Israel. Achiş a zis lui David: „Să ştii că vei veni cu mine la oştire, tu şi oamenii tăi.”
 • * 1 Sam 29:1;
 • 2 David a răspuns lui Achiş: „Ei bine, vei vedea ce va face robul tău.” Şi Achiş a zis lui David: „De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul.”
 • 3 Samuel* murise. Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropase la Rama, în cetatea lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii** şi pe cei ce ghiceau.
 • * 1 Sam 25:1; ** 1 Sam 28:9; Exod 22:18; Lev 19:31; Lev 20:27; Deut 18:10; Deut 18:11;
 • 4 Filistenii s-au strâns şi au venit de au tăbărât la Sunem*. Saul a strâns pe tot Israelul şi au tăbărât la Ghilboa**.
 • * Ios 19:18; 2 Imp 4:8; ** 1 Sam 31:1;
 • 5 La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică* şi un tremur puternic i-a apucat inima.
 • * Iov 18:11;
 • 6 Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns* nici prin** vise, nici prin Urim, nici prin proroci.
 • * 1 Sam 14:37; Prov 1:28; Plang 2:9; ** Num 12:6; Exod 28:30; Num 27:21; Deut 33:8;
 • 7 Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.”
 • 8 Atunci, Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi* voi spune.”
 • * Deut 18:11; 1 Cron 10:13; Isa 8:19;
 • 9 Femeia i-a răspuns: „Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit* din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce ghicesc viitorul, pentru ce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?”
 • * 1 Sam 28:3;
 • 10 Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: „Viu este Domnul că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru aceasta.”
 • 11 Femeia a zis: „Pe cine vrei să-ţi scol?” Şi el a răspuns: „Scoală-mi pe Samuel.”
 • 12 Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare şi a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!”
 • 13 Împăratul i-a zis: „Nu te teme de nimic. Dar ce vezi?” Femeia a zis lui Saul: „Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ.”
 • 14 El i-a zis: „Cum e la chip?” Şi ea a răspuns: „Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o mantie*.” Saul a înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
 • * 1 Sam 15:27; 2 Imp 2:8; 2 Imp 2:13;
 • 15 Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă?” Saul a răspuns: „Sunt* într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu** S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.”
 • * Prov 5:11-13; Prov 14:14; ** 1 Sam 18:12; 1 Sam 28:6;
 • 16 Samuel a zis: „Pentru ce mă întrebi pe mine, când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?
 • 17 Domnul îţi face aşa cum îţi* vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui David.
 • * 1 Sam 15:28;
 • 18 N-ai ascultat* de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui, de aceea îţi face Domnul aşa astăzi.
 • * 1 Sam 15:9; 1 Imp 20:42; 1 Cron 10:13; Ier 48:10;
 • 19 Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor.”
 • 20 Îndată, Saul a căzut la pământ cât era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua şi toată noaptea.
 • 21 Femeia a venit la Saul şi, văzându-l foarte înspăimântat, i-a zis: „Iată că roaba ta ţi-a ascultat glasul; mi-am pus viaţa* în primejdie ascultând de cuvintele pe care mi le-ai spus.
 • * Jud 12:3; 1 Sam 19:5; Iov 13:14;
 • 22 Ascultă acum şi tu glasul roabei tale şi lasă-mă să-ţi dau o bucată de pâine, ca să mănânci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum.”
 • 23 Dar el n-a vrut şi a zis: „Nu mănânc nimic!” Slujitorii lui şi femeia au stăruit de el până i-a ascultat. S-a sculat de la pământ şi a şezut pe pat.
 • 24 Femeia avea la ea un viţel gras, pe care l-a tăiat în grabă; a luat făină, a frământat-o şi a copt azimi.
 • 25 Le-a pus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor lui şi au mâncat. Apoi s-au sculat şi au plecat chiar în noaptea aceea.
  1 Samuel, capitolul 28