1 Samuel  


Capitolul 31
 • Israeliţii, biruiţi de filisteni
 • 1 Filistenii* s-au luptat cu Israel, şi bărbaţii lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor şi au căzut ucişi pe muntele Ghilboa**.
 • * 1 Cron 10:1-12; ** 1 Sam 28:4;
 • 2 Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui şi au ucis pe Ionatan*, Abinadab şi Malchişua, fiii lui Saul.
 • * 1 Sam 14:49; 1 Cron 8:33;
 • 3 Saul a fost prins în toiul* luptei; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit greu.
 • * 2 Sam 1:6;
 • 4 Saul* a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă, ca nu cumva aceşti netăiaţi** împrejur să vină să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Şi Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat†† în ea.
 • * Jud 9:54; ** 1 Sam 14:6; 1 Sam 17:26; 2 Sam 1:14; †† 2 Sam 1:10;
 • 5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit împreună cu el.
 • 6 Astfel au pierit în acelaşi timp şi în aceeaşi zi Saul şi cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele şi toţi oamenii lui.
 • 7 Cei din Israel care erau dincolo de vale şi dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau şi că Saul şi fiii lui muriseră, şi-au părăsit cetăţile şi au luat-o şi ei la fugă. Şi filistenii au venit şi s-au aşezat în ele.
 • 8 A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morţi şi au găsit pe Saul şi pe cei trei fii ai lui căzuţi pe muntele Ghilboa.
 • 9 Au tăiat capul lui Saul şi i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste* prin toată ţara filistenilor, în casele idolilor lor şi în popor.
 • * 2 Sam 1:20;
 • 10 Au pus* armele lui Saul în casa astarteelor** şi i-au atârnat trupul pe zidurile Bet-Şanului††.
 • * 1 Sam 21:9; ** Jud 2:13; 2 Sam 21:12; †† Ios 17:11; Jud 1:27;
 • 11 Când au auzit* locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul,
 • * 1 Sam 11:3; 1 Sam 11:9; 1 Sam 11:11;
 • 12 toţi vitejii s-au sculat*, au mers toată noaptea şi au luat de pe zidurile Bet-Şanului trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars**;
 • * 1 Sam 11:1-11; 2 Sam 2:4-7; ** 2 Cron 16:14; Ier 34:5; Amos 6:10;
 • 13 le-au luat oasele şi le-au îngropat* sub stejarul din Iabes. Şi au postit** şapte zile.
 • * 2 Sam 2:4; 2 Sam 2:5; 2 Sam 21:12-14; ** Gen 50:10;
  1 Samuel, capitolul 31