1 Samuel  


Capitolul 5
 • Căderea lui Dagon înaintea chivotului
 • 1 Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au dus din Eben-Ezer* la Asdod.
 • * 1 Sam 4:1; 1 Sam 7:12;
 • 2 După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon* (Zeul peşte) şi l-au aşezat lângă Dagon.
 • * Jud 16:23;
 • 3 A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins* cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon şi l-au pus** înapoi la locul lui.
 • * Isa 19:1; Isa 46:1; Isa 46:2; ** Isa 46:7;
 • 4 Şi a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului; capul* lui Dagon şi cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag şi nu-i rămăsese decât trunchiul.
 • * Ier 50:2; Ezec 6:4; Ezec 6:6; Mica 1:7;
 • 5 De aceea, până în ziua de azi, preoţii lui Dagon şi toţi cei ce intră* în casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pe prag.
 • * Tef 1:9;
 • Pedeapsa filistenilor
 • 6 Mâna* Domnului a apăsat asupra celor din Asdod şi i-a pustiit**; i-a lovit cu bube la şezut, atât în Asdod, cât şi în ţinutul lui.
 • * 1 Sam 5:7; 1 Sam 5:11; Exod 9:3; Ps 32:4; Fapte 13:11; ** 1 Sam 6:5; Deut 28:27; Ps 78:66;
 • 7 Când au văzut că aşa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.”
 • 8 Şi au trimis şi au adunat la ei pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?” Domnitorii au răspuns: „Să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.” Şi au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel.
 • 9 Dar, după ce a fost dus acolo, mâna* Domnului a apăsat asupra cetăţii şi a fost o mare** groază; a lovit pe oamenii cetăţii de la mic până la mare şi au avut o spuzeală de bube la şezut.
 • * Deut 2:15; 1 Sam 7:13; 1 Sam 12:15; ** 1 Sam 5:11; 1 Sam 5:6; Ps 78:66;
 • 10 Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi şi poporul nostru.”
 • 11 Şi au trimis şi au strâns pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, şi mâna* lui Dumnezeu apăsa cu putere.
 • * 1 Sam 5:6; 1 Sam 5:9;
 • 12 Oamenii care nu mureau erau loviţi cu bube la şezut, şi ţipetele cetăţii se înălţau până la cer.
  1 Samuel, capitolul 5