1 Samuel  


Capitolul 7
 • Chivotul la Chiriat-Iearim
 • 1 Locuitorii din Chiriat-Iearim* au venit şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab**, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului.
 • * 1 Sam 6:21; Ps 132:6; ** 2 Sam 6:4;
 • 2 Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul.
 • 3 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi* la Domnul, scoateţi** din mijlocul vostru dumnezeii străini şi astarteele, îndreptaţi-vă inima†† spre Domnul şi slujiţi-I numai*† Lui, şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.”
 • * Deut 30:2-10; 1 Imp 8:48; Isa 55:7; Osea 6:1; Ioel 2:12; ** Gen 35:2; Ios 24:14; Ios 24:23; Jud 2:13; †† 2 Cron 30:19; Iov 11:13; Iov 11:14; *† Deut 6:13; Deut 10:20; Deut 13:4; Mat 4:10; Luca 4:8;
 • 4 Şi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor baalii* şi astarteele şi au slujit numai Domnului.
 • * Jud 2:11;
 • 5 Samuel a zis: „Strângeţi* pe tot Israelul la Miţpa, şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.”
 • * Jud 20:1; 2 Imp 25:23;
 • 6 Şi s-au strâns la Miţpa. Au scos* apă şi au vărsat-o înaintea Domnului şi au postit** în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.
 • * 2 Sam 14:14; ** Neem 9:1; Neem 9:2; Dan 9:3-5; Ioel 2:12; Jud 10:10; 1 Imp 8:47; Ps 106:6;
 • Israel se căieşte
 • 7 Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, şi domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni
 • 8 şi au zis lui Samuel: „Nu înceta* să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.”
 • * Isa 37:4;
 • 9 Samuel a luat un miel sugar şi l-a adus întreg ca ardere-de-tot Domnului. A strigat* către Domnul pentru Israel, şi Domnul l-a ascultat.
 • * Ps 99:6; Ier 15:1;
 • 10 Pe când aducea Samuel arderea-de-tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat* în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor şi i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel.
 • * Ios 10:10; Jud 4:15; Jud 5:20; 1 Sam 2:10; 2 Sam 22:14; 2 Sam 22:15;
 • 11 Bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa, au urmărit pe filisteni şi i-au bătut până sub Bet-Car.
 • 12 Samuel a luat* o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”
 • * Gen 28:18; Gen 31:45; Gen 34:14; Ios 4:9; Ios 24:26;
 • 13 Astfel* au fost smeriţi filistenii şi n-au mai** venit pe ţinutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieţii lui Samuel.
 • * Jud 13:1; ** 1 Sam 13:5;
 • 14 Cetăţile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ţinutul lor; Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Şi a fost pace între Israel şi amoriţi.
 • Samuel judecător
 • 15 Samuel a fost judecător* în Israel în tot timpul vieţii lui.
 • * 1 Sam 7:6; 1 Sam 12:11; Jud 2:16;
 • 16 El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei şi judeca pe Israel în toate locurile acestea.
 • 17 Apoi se întorcea* la Rama, unde era casa lui, şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit** acolo un altar Domnului.
 • * 1 Sam 8:4; ** Jud 21:4;
  1 Samuel, capitolul 7