1 Samuel  


Capitolul 9
 • Saul la Samuel
 • 1 Era un om din Beniamin, numit Chis*, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare şi voinic.
 • * 1 Sam 14:51; 1 Cron 8:33; 1 Cron 9:39;
 • 2 El avea un fiu cu numele Saul, tânăr şi frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Şi-i întrecea pe toţi în înălţime de la umăr* în sus.
 • * 1 Sam 10:23;
 • 3 Măgăriţele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit, şi Chis a zis fiului său Saul: „Ia cu tine o slugă, scoală-te şi du-te de caută măgăriţele.”
 • 4 Saul a trecut prin muntele lui Efraim şi a străbătut ţara Şalişa* fără să le găsească; au trecut prin ţara Şaalim, şi nu erau acolo; au străbătut ţara lui Beniamin, şi nu le-au găsit.
 • * 2 Imp 4:42;
 • 5 Ajunseseră în ţara Ţuf, când Saul a zis slugii care îl însoţea: „Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgăriţele, să fie îngrijorat de noi.”
 • 6 Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om* al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune** el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”
 • * Deut 33:1; 1 Imp 13:1; ** 1 Sam 3:19;
 • 7 Saul a zis slugii sale: „Dar dacă mergem acolo, ce să* aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci şi n-avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?”
 • * Jud 6:18; Jud 13:17; 1 Imp 14:3; 2 Imp 4:42; 2 Imp 8:8;
 • 8 Sluga a luat din nou cuvântul şi a zis lui Saul: „Uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu şi ne va arăta drumul.”
 • 9 Odinioară, în Israel, când se ducea cineva să întrebe* pe Dumnezeu, zicea: „Haidem să mergem la văzător!” Căci acela care se numeşte azi proroc se numea odinioară văzător**.
 • * Gen 25:22; ** 2 Sam 24:11; 2 Imp 17:13; 1 Cron 26:28; 1 Cron 29:29; 2 Cron 16:7; 2 Cron 16:10; Isa 30:10; Amos 7:12;
 • 10 Saul a zis slugii: „Ai dreptate; haidem să mergem!” Şi s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu.
 • 11 Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit nişte fete* care ieşiseră să scoată apă şi le-au zis: „Aici este văzătorul?”
 • * Gen 24:11;
 • 12 Ele le-au răspuns: „Da, iată-l înaintea ta; dar du-te repede, astăzi* a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă** pe înălţime.
 • * Gen 31:54; 1 Sam 16:2; ** 1 Imp 3:2;
 • 13 Când veţi intra în cetate, îl veţi găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jertfa; după aceea, mănâncă şi cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum îl veţi găsi.”
 • 14 Şi s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetăţii, au fost întâlniţi de Samuel, care ieşea să se suie pe înălţime.
 • 15 Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul* înştiinţase pe Samuel şi-i zisese:
 • * 1 Sam 15:1; Fapte 13:21;
 • 16 „Mâine, la ceasul acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin şi să-l ungi* drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mâna filistenilor, căci am căutat** cu îndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la Mine.”
 • * 1 Sam 10:1; ** Exod 2:25; Exod 3:7; Exod 3:9;
 • 17 Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: „Iată* omul despre care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.”
 • * 1 Sam 16:12; Osea 13:11;
 • 18 Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii şi a zis: „Arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.”
 • 19 Samuel a răspuns lui Saul: „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime, şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta.
 • 20 Nu te nelinişti de măgăriţele* pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Şi pentru cine este păstrat** tot ce este mai de preţ în Israel? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău?”
 • * 1 Sam 9:3; ** 1 Sam 8:5; 1 Sam 8:19; 1 Sam 12:13;
 • 21 Saul a răspuns: „Oare nu sunt eu beniamit*, din una din cele mai mici** seminţii ale lui Israel? Şi familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbeşti astfel?”
 • * 1 Sam 15:17; ** Jud 20:46-48; Ps 68:27; Jud 6:15;
 • 22 Samuel a luat pe Saul şi pe sluga lui, i-a vârât în odaia de mâncare, le-a dat locul cel dintâi între cei poftiţi, care erau aproape treizeci de inşi.
 • 23 Samuel a zis bucătarului: „Adu porţia pe care ţi-am dat-o când ţi-am zis: ‘Pune-o deoparte.’”
 • 24 Bucătarul a dat spata* şi ce era pe ea şi a pus-o înaintea lui Saul. Şi Samuel a zis: „Iată ce a fost păstrat, pune-o înainte şi mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul.” Astfel, Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea.
 • * Lev 7:32; Lev 7:33; Ezec 24:4;
 • 25 S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, şi Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperişul* casei.
 • * Deut 22:8; 2 Sam 11:2; Fapte 10:9;
 • 26 Apoi s-au sculat dis-de-dimineaţă, şi, în revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiş şi a zis: „Scoală-te, şi te voi însoţi.” Saul s-a sculat şi au ieşit amândoi, el şi Samuel.
 • 27 Când s-au coborât la marginea cetăţii, Samuel a zis lui Saul: „Spune slugii tale să treacă înaintea noastră.” Şi sluga a trecut înainte. „Opreşte-te acum”, a zis iarăşi Samuel, „şi-ţi voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.”
  1 Samuel, capitolul 9