1 Timotei  


Capitolul 4
  • 1. Sau: bătrânilor.
  1 Timotei, capitolul 4  
Versetul zilei
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 5:24
Pune-l pe pagina ta