1 Timotei  


Capitolul 5
 • 1 Nu* mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;
 • * Lev 19:32;
 • 2 pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia.
 • 3 Cinsteşte pe văduvele care sunt* cu adevărat văduve.
 • * 1 Tim 5:5; 1 Tim 5:16;
 • 4 Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei din casa lor şi să* răsplătească ostenelile părinţilor, căci** lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
 • * Gen 45:10; Gen 45:11; Mat 15:4; Efes 6:1; Efes 6:2; ** 1 Tim 2:3;
 • 5 Cea* cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruieşte** zi şi noapte în cereri şi rugăciuni.
 • * 1 Cor 7:32; ** Luca 2:39; Luca 18:1; Fapte 26:7;
 • 6 Dar* cea dedată la plăceri, măcar că trăieşte, este moartă.
 • * Iac 5:5;
 • 7 Porunceşte şi aceste* lucruri, ca să fie fără vină.
 • * 1 Tim 1:3; 1 Tim 4:11; 1 Tim 6:17;
 • 8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi* mai ales de cei din casa lui, s-a** lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.
 • * Isa 58:7; Gal 6:10; ** 2 Tim 3:5; Tit 1:16; Mat 18:17;
 • 9 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi avut* decât un singur bărbat,
 • * Luca 2:36; 1 Tim 3:2;
 • 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare* de oaspeţi, să fi spălat** picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună.
 • * Fapte 16:15; Evr 13:2; 1 Pet 4:9; ** Gen 18:4; Gen 19:2; Luca 7:38; Luca 7:43; Ioan 13:5; Ioan 13:14;
 • 11 Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou
 • 12 şi se fac vinovate de faptul că îşi calcă credinţa dintâi.
 • 13 Totodată* se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare şi vorbesc ce nu trebuie vorbit.
 • * 2 Tes 3:11;
 • 14 Vreau* dar ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să** nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară,
 • * 1 Cor 7:9; ** 1 Tim 6:1; Tit 2:8;
 • 15 căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana.
 • 16 Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute şi să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor* cu adevărat văduve.
 • * 1 Tim 5:3; 1 Tim 5:5;
 • 17 Prezbiterii*1 care cârmuiesc bine să** fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.
 • * Rom 12:8; 1 Cor 9:10; 1 Cor 9:14; Gal 6:6; Fil 2:29; 1 Tes 5:12; 1 Tes 5:13; Evr 13:7; Evr 13:17; ** Fapte 28:10;
 • 18 Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului* când treieră bucate” şi „Vrednic** este lucrătorul de plata lui”.
 • * Deut 25:4; 1 Cor 9:9; ** Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 24:15; Mat 10:10; Luca 10:7;
 • 19 Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi* sau trei martori.
 • * Deut 19:15;
 • 20 Pe* cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca** şi ceilalţi să aibă frică.
 • * Gal 2:11; Gal 2:14; Tit 1:13; ** Deut 13:11;
 • 21 Te* rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire.
 • * 1 Tim 6:13; 2 Tim 2:14; 2 Tim 4:1;
 • 22 Să nu-ţi pui mâinile* peste nimeni cu grabă şi să nu** te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.
 • * Fapte 6:6; Fapte 13:3; 1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6; ** 2 Ioan 1:11;
 • 23 Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin din pricina* stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.
 • * Ps 104:15;
 • 24 Păcatele* unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.
 • * Gal 5:19;
 • 25 Tot aşa şi faptele bune sunt cunoscute; şi cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.
 • 1. Sau: bătrânii.
  1 Timotei, capitolul 5