2 Corinteni  


Capitolul 10
 • Pavel îşi apără slujba lui
 • 1 Eu*, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos – eu, cel** „smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru şi plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe” –
 • * Rom 12:1; ** 2 Cor 10:10; 2 Cor 12:5; 2 Cor 12:7; 2 Cor 12:9;
 • 2 vă rog dar să nu mă faceţi ca, atunci când voi fi de faţă, să* alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând s-o întrebuinţez împotriva unora care îşi închipuie că noi suntem mânaţi de firea pământească.
 • * 1 Cor 4:21; 2 Cor 13:2; 2 Cor 13:10;
 • 3 Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească.
 • 4 Căci* armele cu care ne luptăm** noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca sㆆ surpe întăriturile.
 • * Efes 6:13; 1 Tes 5:8; ** 1 Tim 1:18; 2 Tim 2:3; Fapte 7:22; 1 Cor 2:5; 2 Cor 6:7; 2 Cor 13:3; 2 Cor 13:4; †† Ier 1:10;
 • 5 Noi răsturnăm* izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
 • * 1 Cor 1:19; 1 Cor 3:19;
 • 6 Îndată* ce se va săvârşi** ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare.
 • * 2 Cor 13:2; 2 Cor 13:10; ** 2 Cor 2:9; 2 Cor 7:15;
 • 7 La* înfăţişare vă uitaţi? Dacă** cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi.
 • * Ioan 7:24; 2 Cor 5:12; 2 Cor 11:18; ** 1 Cor 14:37; Ioan 4:6; 1 Cor 3:23; 1 Cor 9:1; 2 Cor 11:23;
 • 8 Şi chiar dacă m-aş lăuda ceva mai mult cu* stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu** mi-ar fi ruşine.
 • * 2 Cor 13:10; ** 2 Cor 7:14; 2 Cor 12:6;
 • 9 Zic aşa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoşez prin epistolele mele.
 • 10 „De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate şi pline de putere, dar* când este de faţă el însuşi, este moale, şi cuvântul** lui n-are nicio greutate.”
 • * 1 Cor 2:3; 1 Cor 2:4; 2 Cor 10:1; 2 Cor 12:5; 2 Cor 12:7; 2 Cor 12:9; Gal 4:13; ** 1 Cor 1:17; 1 Cor 2:1; 1 Cor 2:4; 2 Cor 11:6;
 • 11 Cine judecă aşa să fie încredinţat că, aşa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de faţă, tot aşa vom fi şi în faptă, când vom fi de faţă!
 • Pavel şi potrivnicii lui
 • 12 Negreşit*, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere.
 • * 2 Cor 3:1; 2 Cor 5:12;
 • 13 Noi* însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi.
 • * 2 Cor 10:15;
 • 14 Nu ne întindem prea mult, ca şi când n-am fi ajuns până la voi, căci*, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos.
 • * 1 Cor 3:3; 1 Cor 3:5; 1 Cor 3:10; 1 Cor 4:15; 1 Cor 9:1;
 • 15 Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu* ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră.
 • * Rom 15:20;
 • 16 Aşa că vom putea propovădui Evanghelia şi în ţinuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata.
 • 17 Ci „oricine* se laudă să se laude în Domnul”.
 • * Isa 65:16; Ier 9:24; 1 Cor 1:31;
 • 18 Pentru că nu* cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe** care Domnul îl laudă.
 • * Prov 27:2; ** Rom 2:29; 1 Cor 4:5;
  2 Corinteni, capitolul 10