2 Corinteni  


Capitolul 11
 • Apostolii mincinoşi
 • 1 O, de aţi putea suferi puţintică nebunie* din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!
 • * 2 Cor 11:16; 2 Cor 5:13;
 • 2 Căci sunt gelos* de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am** logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curatㆆ.
 • * Gal 4:17; Gal 4:18; ** Osea 2:19; Osea 2:20; 1 Cor 4:15; Col 1:28; †† Lev 21:13;
 • 3 Dar mă tem ca, după cum şarpele* a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice** de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.
 • * Gen 3:4; Ioan 8:44; ** Efes 6:24; Col 2:4; Col 2:8; Col 2:18; 1 Tim 1:3; 1 Tim 4:1; Evr 13:9; 2 Pet 3:17;
 • 4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă evanghelie*, pe care n-aţi primit-o, o, cum îl îngăduiţi de bine!
 • * Gal 1:7; Gal 1:8;
 • 5 Dar socotesc că nici eu nu sunt cu* nimic mai prejos de apostolii aceştia „nespus de aleşi”!
 • * 1 Cor 15:10; 2 Cor 12:11; Gal 2:6;
 • 6 Chiar dacă sunt* un necioplit în vorbire, nu sunt însă şi în** cunoştinţă, şi am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul şi în toate privinţele.
 • * 1 Cor 1:17; 1 Cor 2:1; 1 Cor 2:13; 2 Cor 10:10; ** Efes 3:4; 2 Cor 4:2; 2 Cor 5:11; 2 Cor 12:12;
 • 7 Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi* ca să fiţi înălţaţi voi şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?
 • * Fapte 18:3; 1 Cor 9:6; 1 Cor 9:12; 2 Cor 10:1;
 • 8 Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.
 • 9 Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am* fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii**, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.
 • * Fapte 20:33; 2 Cor 12:13; 1 Tes 2:9; 2 Tes 3:8; 2 Tes 3:9; ** Fil 4:10; Fil 4:15; Fil 4:16; 2 Cor 12:14; 2 Cor 12:16;
 • 10 Pe adevărul lui Hristos care este în* mine, nimeni** nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei!
 • * Rom 9:1; ** 1 Cor 9:15;
 • 11 Pentru ce*?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu!
 • * 2 Cor 6:11; 2 Cor 7:3; 2 Cor 12:15;
 • 12 Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca* să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă.
 • * 1 Cor 9:12;
 • 13 Oamenii aceştia sunt* nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători** înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
 • * Fapte 15:24; Rom 16:18; Gal 1:7; Gal 6:12; Fil 1:15; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 4:1; Apoc 2:2; ** 2 Cor 2:17; Fil 3:2; Tit 1:10; Tit 1:11;
 • 14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger* de lumină.
 • * Gal 1:8;
 • 15 Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori* ai neprihănirii. Sfârşitul lor** va fi după faptele lor.
 • * 2 Cor 3:9; ** Fil 3:19;
 • Necazurile apostolului
 • 16 Iarăşi* spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud şi eu puţintel.
 • * 2 Cor 11:1; 2 Cor 12:6; 2 Cor 12:11;
 • 17 Ce spun în* această îndrăzneală, ca să mă laud, nu** spun după Domnul, ci ca şi cum aş spune din nebunie.
 • * 1 Cor 7:6; 1 Cor 7:12; ** 2 Cor 9:4;
 • 18 De vreme ce* mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda şi eu.
 • * Fil 3:3; Fil 3:4;
 • 19 Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi*, care sunteţi înţelepţi!
 • * 1 Cor 4:10;
 • 20 Dacă* vă robeşte cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi!
 • * Gal 2:4; Gal 4:9;
 • 21 Spre ruşinea mea o spun că am* fost slabi! Totuşi, orice** poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune şi eu înainte.
 • * 2 Cor 10:10; ** Fil 3:4;
 • 22 Sunt ei evrei? Şi eu sunt! Sunt ei israeliţi? Şi eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Şi* eu sunt!
 • * Fapte 22:3; Rom 1:11; Fil 3:5;
 • 23 Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi. – Eu sunt şi mai mult. În osteneli*, şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri**, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!
 • * 1 Cor 15:10; ** Fapte 9:16; Fapte 20:23; Fapte 21:11; 2 Cor 6:4; 2 Cor 6:5; 1 Cor 15:30-32; 2 Cor 1:9; 2 Cor 1:10; 2 Cor 4:11; 2 Cor 6:9;
 • 24 De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci* de lovituri fără una;
 • * Deut 25:3;
 • 25 de trei ori am fost bătut* cu nuiele; o dată am fost împroşcat** cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării.
 • * Fapte 16:22; ** Fapte 14:19; Fapte 27:41;
 • 26 Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în* primejdii din partea celor din neamul meu, în** primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi,
 • * Fapte 9:23; Fapte 13:50; Fapte 14:5; Fapte 17:5; Fapte 20:3; Fapte 21:31; Fapte 23:10; Fapte 23:11; Fapte 25:3; ** Fapte 14:5; Fapte 19:23;
 • 27 în osteneli şi necazuri, în priveghiuri* adesea, în foame** şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!
 • * Fapte 20:31; 2 Cor 6:5; ** 1 Cor 4:11;
 • 28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija* pentru toate Bisericile.
 • * Fapte 20:18; Rom 1:14;
 • 29 Cine* este slab şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard?
 • * 1 Cor 8:13; 1 Cor 9:22;
 • 30 Dacă e vorba să mă laud, mă* voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea.
 • * 2 Cor 12:5; 2 Cor 12:9; 2 Cor 12:10;
 • 31 Dumnezeu* şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care** este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!…
 • * Rom 1:9; Rom 9:1; 2 Cor 1:23; Gal 1:20; 1 Tes 2:5; ** Rom 9:5;
 • 32 În* Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă.
 • * Fapte 9:24; Fapte 9:25;
 • 33 Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor.
  2 Corinteni, capitolul 11