2 Corinteni  


Capitolul 12
 • Descoperirile lui Pavel
 • 1 E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului.
 • 2 Cunosc un om în* Hristos care, acum paisprezece ani, a fost** răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie).
 • * Rom 16:7; 2 Cor 5:17; Gal 1:22; ** Fapte 22:17;
 • 3 Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie)
 • 4 a fost răpit în rai* şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească.
 • * Luca 23:43;
 • 5 Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar*, întrucât mă priveşte pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele.
 • * 2 Cor 11:30;
 • 6 Chiar dacă aş vrea* să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine.
 • * 2 Cor 10:8; 2 Cor 11:16;
 • 7 Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş* în carne, un sol** al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.
 • * Ezec 28:24; Gal 4:13; Gal 4:14; ** Iov 2:7; Luca 13:16;
 • 8 De trei* ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.
 • * Deut 3:23-27; Mat 26:44;
 • 9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă* voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
 • * 2 Cor 11:30; 1 Pet 4:14;
 • 10 De aceea simt plăcere* în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci**, când sunt slab, atunci sunt tare.
 • * Rom 5:3; 2 Cor 7:4; ** 2 Cor 13:4;
 • Slujba lui Pavel
 • 11 Am ajuns nebun*, voi m-aţi silit. Dar voi trebuia să mă lăudaţi, căci, măcar că nu sunt nimic**, totuşi cu nimic n-am fost mai prejos de aceşti apostoli aşa de minunaţi.
 • * 2 Cor 11:1; 2 Cor 11:16; 2 Cor 11:17; ** 2 Cor 11:5; Gal 2:6-8; 1 Cor 3:7; 1 Cor 15:8; 1 Cor 15:9; Efes 3:8;
 • 12 Semnele* unui apostol le-aţi avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri şi minuni care au fost făcute între voi.
 • * Rom 15:18; Rom 15:19; 1 Cor 9:2; 2 Cor 4:2; 2 Cor 6:4; 2 Cor 11:6;
 • 13 În adevăr*, în ce aţi fost voi puşi mai prejos decât celelalte Biserici, afară doar că numai eu** singur nu v-am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta!…
 • * 1 Cor 1:7; ** 1 Cor 9:12; 2 Cor 11:9; 2 Cor 11:7;
 • 14 Iată* că sunt gata să vin a treia oară la voi, şi tot nu** vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înşivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor.
 • * 2 Cor 13:1; ** Fapte 20:33; 1 Cor 4:14; 1 Cor 4:15; 1 Cor 4:14;
 • 15 Şi eu voi* cheltui prea bucuros din ale mele şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru** sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin?
 • * Fil 2:17; 1 Tes 2:8; ** Ioan 10:11; 2 Cor 1:6; Col 1:24; 2 Tim 2:10; 2 Cor 6:12; 2 Cor 6:13;
 • 16 Fie şi-aşa! Nu* v-am fost sarcină deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteţ ce sunt, v-am prins prin şiretlic.”
 • * 2 Cor 11:9;
 • 17 Dar* am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi?
 • * 2 Cor 7:2;
 • 18 Am* rugat pe Tit să vină să vă vadă şi împreună cu el am trimis şi pe** fratele – a cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziţi de acelaşi Duh şi n-am călcat noi pe aceleaşi urme?
 • * 2 Cor 8:6; 2 Cor 8:16; 2 Cor 8:22; ** 2 Cor 8:18;
 • 19 De multă vreme* voi vă închipuiţi că vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea** lui Dumnezeu în Hristos şi toate aceste lucruri le spunem, preaiubiţilor, pentru zidirea voastră.
 • * 2 Cor 5:12; ** Rom 9:1; 2 Cor 11:31; 1 Cor 10:33;
 • 20 Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu* însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări.
 • * 1 Cor 4:21; 2 Cor 10:2; 2 Cor 13:2; 2 Cor 13:10;
 • 21 Mă tem ca, la venirea mea la voi, să* nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi şi să trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce** au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia, curvia şi spurcăciunile pe care le-au făcut.
 • * 2 Cor 2:1; 2 Cor 2:4; ** 2 Cor 13:2; 1 Cor 5:1;
  2 Corinteni, capitolul 12