2 Corinteni  


Capitolul 2
 • 1 Am hotărât dar în mine să* nu mă întorc la voi cu întristare.
 • * 2 Cor 1:23; 2 Cor 12:20; 2 Cor 12:21; 2 Cor 13:10;
 • 2 Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aştept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine?
 • 3 Şi v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să* n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt** încredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.
 • * 2 Cor 12:21; ** 2 Cor 7:16; 2 Cor 8:22; Gal 5:10;
 • 4 V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu* ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi.
 • * 2 Cor 7:8; 2 Cor 7:9; 2 Cor 7:12;
 • Iertarea celui pedepsit
 • 5 Dacă* a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a** întristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin în parte, ca să nu spun prea mult.
 • * 1 Cor 5:1; ** Gal 4:12;
 • 6 Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de* cei mai mulţi;
 • * 1 Cor 5:4; 1 Cor 5:5; 1 Tim 5:20;
 • 7 aşa că acum* este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
 • * Gal 1:6;
 • 8 De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el,
 • 9 căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi* ascultători în totul.
 • * 2 Cor 7:15; 2 Cor 10:6;
 • 10 Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,
 • 11 ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.
 • 12 Când am ajuns* la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă** în Domnul,
 • * Fapte 16:8; Fapte 20:6; ** 1 Cor 16:9;
 • 13 n-am* avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.
 • * 2 Cor 7:5; 2 Cor 7:6;
 • Slujba apostolului
 • 14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma* cunoştinţei Lui.
 • * Cant 1:3;
 • 15 În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre* cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre** cei ce sunt pe calea pierzării:
 • * 1 Cor 1:18; ** 2 Cor 4:3;
 • 16 pentru aceştia*, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine** este de ajuns pentru aceste lucruri?
 • * Luca 2:34; Ioan 9:39; 1 Pet 2:7; 1 Pet 2:8; ** 1 Cor 15:10; 2 Cor 3:5; 2 Cor 3:6;
 • 17 Căci noi nu stricăm* Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 11:13; 2 Pet 2:3;
  2 Corinteni, capitolul 2  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta