2 Corinteni  


Capitolul 7
 • 1 Deci*, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.
 • * 2 Cor 6:17; 2 Cor 6:18; 1 Ioan 3:3;
 • Bucuria lui Pavel
 • 2 Înţelegeţi-ne bine! N-am nedreptăţit pe* nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înşelat pe nimeni.
 • * Fapte 20:33; 2 Cor 12:17;
 • 3 Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci* am spus mai înainte că sunteţi în inimile noastre pe viaţă şi pe moarte.
 • * 2 Cor 6:11; 2 Cor 6:12;
 • 4 Am o mare* încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin** de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre.
 • * 2 Cor 3:12; ** 1 Cor 1:4; 2 Cor 1:14; 2 Cor 1:4; Fil 2:17; Col 1:24;
 • 5 Căci şi după venirea* noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am** fost necăjiţi în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri.
 • * 2 Cor 2:13; ** 2 Cor 4:8; Deut 32:25;
 • 6 Dar Dumnezeu*, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.
 • * 2 Cor 1:4;
 • 7 Şi nu numai prin venirea* lui, ci şi prin mângâierea cu care a fost mângâiat şi el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, aşa că bucuria mea a fost şi mai mare.
 • * 2 Cor 2:13;
 • 8 Măcar* că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău şi chiar dacă mi-ar fi părut rău – căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină vreme) –
 • * 2 Cor 2:4;
 • 9 totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi* după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră.
 • * 2 Sam 12:13; Mat 26:75;
 • 10 În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată, pe când* întristarea lumii aduce moartea.
 • * Prov 17:22;
 • 11 Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.
 • 12 Aşa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci* ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 2:4;
 • 13 De aceea am fost mângâiaţi. Dar, pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat şi mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a* fost răcorit de voi toţi.
 • * Rom 15:32;
 • 14 Şi dacă m-am lăudat puţin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de ruşine. Ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot aşa şi lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit.
 • 15 El are o şi mai mare dragoste pentru voi, când îşi aduce aminte de ascultarea* voastră a tuturor şi de primirea pe care i-aţi făcut-o, cu frică şi cutremur.
 • * 2 Cor 2:9; Fil 2:12;
 • 16 Mă bucur că mă pot încrede în voi în* toate privinţele.
 • * 2 Tes 3:4; Filim 1:8; Filim 1:21;
  2 Corinteni, capitolul 7