2 Corinteni  


Capitolul 8
 • Dărnicia macedonenilor
 • 1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei.
 • 2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie* au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
 • * Marc 12:44;
 • 3 Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
 • 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere* de ajutoare pentru sfinţi.
 • * Fapte 11:29; Fapte 24:17; Rom 15:25; Rom 15:26; 1 Cor 16:1; 1 Cor 16:3; 1 Cor 16:4; 2 Cor 9:1;
 • 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
 • 6 Noi dar* am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse.
 • * 2 Cor 8:17; 2 Cor 12:18;
 • 7 După cum sporiţi în* toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să** sporiţi şi în această binefacere.
 • * 1 Cor 1:5; 1 Cor 12:13; ** 2 Cor 9:8;
 • 8 Nu* spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora şi ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre.
 • * 1 Cor 7:6;
 • 9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El*, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
 • * Mat 8:20; Luca 9:58; Fil 2:6; Fil 2:7;
 • 10 În această privinţă vă dau* un sfat. Şi sfatul** acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi.
 • * 1 Cor 7:25; ** Prov 19:17; Mat 10:42; 1 Tim 6:18; 1 Tim 6:19; Evr 13:16; 2 Cor 9:2;
 • 11 Isprăviţi dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.
 • 12 Pentru că*, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.
 • * Marc 12:43; Marc 12:44; Luca 21:3;
 • 13 Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi,
 • 14 ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire,
 • 15 după cum este scris: „Cel* ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă.”
 • * Exod 16:18;
 • A doua trimitere a lui Tit
 • 16 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi.
 • 17 Căci el a primit îndemnul* nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi.
 • * 2 Cor 8:6;
 • 18 Am trimis cu el şi pe fratele* a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile.
 • * 2 Cor 12:18;
 • 19 Mai mult, el a fost ales* de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârşim spre** slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa noastră.
 • * 1 Cor 16:3; 1 Cor 16:4; ** 2 Cor 4:15;
 • 20 În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belşug de ajutoare de care îngrijim.
 • 21 Căci căutăm* să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
 • * Rom 12:17; Fil 4:8; 1 Pet 2:12;
 • 22 Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări şi care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi.
 • 23 Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtaşul şi tovarăşul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe fraţii noştri, care sunt trimişii* Bisericilor şi fala lui Hristos,
 • * Fil 2:25;
 • 24 daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră şi arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm* cu voi.
 • * 2 Cor 7:14; 2 Cor 9:2;
  2 Corinteni, capitolul 8