2 Cronici  


Capitolul 1
 • A DOUA CARTE A CRONICILOR SAU CARTEA A DOUA PARALIPOMENE
 • * Fapte 7:47;
 • ISTORIA LUI SOLOMON (CAPITOLELE 1—9)
 • Solomon împărat
 • 1 Solomon*, fiul lui David, s-a întărit în domnie; Domnul** Dumnezeul lui a fost cu el şi l-a înălţat din ce în ce mai mult.
 • * 1 Imp 2:46; ** Gen 39:2; 1 Cron 29:25;
 • 2 Solomon a poruncit întregului Israel, căpeteniilor* peste mii şi sute, judecătorilor, mai-marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părinteşti
 • * 1 Cron 27:1;
 • 3 şi Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălţimea de la Gabaon*. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului.
 • * 1 Imp 3:4; 1 Cron 16:39; 1 Cron 21:29;
 • 4 Dar chivotul* lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i-l pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim.
 • * 2 Sam 6:2; 2 Sam 6:17; 1 Cron 15:1;
 • 5 Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă*, pe care-l făcuse Beţaleel**, fiul lui Uri, fiul lui Hur.
 • * Exod 27:1; Exod 27:2; Exod 38:1; Exod 38:2; ** Exod 31:2;
 • 6 Solomon şi adunarea au căutat pe Domnul. Şi acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus* Solomon Domnului o mie de arderi-de-tot.
 • * 1 Imp 3:4;
 • 7 În timpul nopţii*, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon şi i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.”
 • * 1 Imp 3:5; 1 Imp 3:6;
 • 8 Solomon a răspuns lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă tatălui meu David şi m-ai* pus să domnesc în locul lui.
 • * 1 Cron 28:5;
 • 9 Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduinţa Ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai* pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului!
 • * 1 Imp 3:7; 1 Imp 3:8;
 • 10 Dă-mi dar* înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port** în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare?”
 • * 1 Imp 3:9; ** Num 27:17; Deut 31:2;
 • 11 Dumnezeu* a zis lui Solomon: „Fiindcă dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti,
 • * 1 Imp 3:11-13;
 • 12 înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat* înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.”
 • * 1 Cron 29:25; 2 Cron 9:22; Ecl 2:9;
 • Avuţia lui Solomon
 • 13 Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălţimea de la Gabaon şi cortul întâlnirii. Şi a domnit peste Israel.
 • 14 Solomon* a strâns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a aşezat în cetăţile unde ţinea carele şi la Ierusalim, lângă împărat.
 • * 1 Imp 4:26; 1 Imp 10:26; 2 Cron 9:25;
 • 15 Împăratul* a făcut argintul şi aurul tot atât de obişnuite la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot atât de obişnuiţi ca sicomorii1 care cresc în câmpie.
 • * 1 Imp 10:27; 2 Cron 9:27; Iov 22:24;
 • 16 Solomon* îşi aducea caii din Egipt; o ceată de negustori ai împăratului se duceau şi-i luau în cete pe un preţ hotărât;
 • * 1 Imp 10:28; 1 Imp 10:29; 2 Cron 9:28;
 • 17 se duceau şi aduceau din Egipt un car cu şase sute de sicli de argint şi un cal cu o sută cincizeci de sicli. Tot aşa aduceau şi pentru toţi împăraţii hetiţilor şi pentru împăraţii Siriei.
 • 1. Smochini sălbatici.
2 Cronici, capitolul 1