2 Cronici  


Capitolul 12
 • Năvălirea lui Şişac
 • 1 Când* s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit** Legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el.
 • * 2 Cron 11:17; ** 1 Imp 14:22-24;
 • 2 În al cincilea* an al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului.
 • * 1 Imp 14:24; 1 Imp 14:25;
 • 3 Avea o mie două sute de care şi şaizeci de mii de călăreţi şi, împreună cu el, a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni*, suchieni şi etiopieni.
 • * 2 Cron 16:8;
 • 4 A luat cetăţile întărite ale lui Iuda şi a ajuns până la Ierusalim.
 • 5 Atunci, prorocul* Şemaia s-a dus la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Şişac, şi le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Voi** M-aţi părăsit; vă părăsesc şi Eu şi vă dau în mâinile lui Şişac.’”
 • * 2 Cron 11:2; ** 2 Cron 15:2;
 • 6 Căpeteniile lui Israel şi împăratul s-au smerit* şi au zis: „Domnul este** drept!”
 • * Iac 4:10; ** Exod 9:27;
 • 7 Şi, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a* vorbit astfel lui Şemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor şi mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Şişac,
 • * 1 Imp 21:28; 1 Imp 21:29;
 • 8 dar îi vor fi supuşi* şi vor şti ce înseamnă să-Mi slujească Mie** sau să slujească împărăţiilor altor ţări.”
 • * Isa 26:13; ** Deut 28:47; Deut 28:48;
 • 9 Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit* împotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse** Solomon.
 • * 1 Imp 14:25; 1 Imp 14:26; ** 1 Imp 10:16; 1 Imp 10:17; 2 Cron 9:15; 2 Cron 9:16;
 • 10 Împăratul Roboam a făcut în locul lor nişte scuturi de aramă şi le-a dat în grija căpeteniilor* alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului.
 • * 2 Sam 8:18;
 • 11 Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau şi le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăşi în odaia alergătorilor.
 • 12 Pentru că Roboam se smerise, Domnul Şi-a abătut mânia de la el şi nu l-a nimicit de tot. Şi tot mai era ceva bun în Iuda.
 • 13 Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim şi a domnit. Avea patruzeci şi unu* de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea** pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel ca să-Şi pună Numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita.
 • * 1 Imp 14:21; ** 2 Cron 6:6;
 • 14 El a făcut lucruri rele, pentru că nu şi-a pus inima să caute pe Domnul.
 • 15 Faptele lui Roboam, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Şemaia şi a prorocului Ido*, în cărţile spiţelor de neam?Totdeauna a fost război** între Roboam şi Ieroboam.
 • * 2 Cron 9:29; 2 Cron 13:22; ** 1 Imp 14:30;
 • 16 Roboam a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Abia*.
 • * 1 Imp 14:31;
  2 Cronici, capitolul 12