2 Cronici  


Capitolul 13
 • Abia împăratul lui Iuda
 • 1 În* al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia.
 • * 1 Imp 15:1;
 • 2 El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia*, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia şi Ieroboam a fost război.
 • * 2 Cron 11:20;
 • 3 Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleşi, şi Ieroboam s-a înşiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleşi, războinici viteji.
 • 4 De pe vârful muntelui Ţemaraim*, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat şi a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboame şi tot Israelul!
 • * Ios 18:22;
 • 5 Nu trebuie oare să ştiţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat* pe vecie domnia peste Israel lui David şi fiilor lui printr-un legământ** care nu se poate călca?
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; 2 Sam 7:16; ** Num 18:19;
 • 6 Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat* şi s-a răzvrătit împotriva stăpânului său.
 • * 1 Imp 11:26; 1 Imp 12:20;
 • 7 Nişte oameni* de nimic, oameni răi, s-au strâns la el şi s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr şi fricos şi nu putea să li se împotrivească.
 • * Jud 9:4;
 • 8 Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, şi voi sunteţi o mare mulţime şi aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut* Ieroboam ca dumnezei.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 14:9; Osea 8:6;
 • 9 N-aţi* îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron şi pe leviţi şi nu v-aţi făcut voi preoţi, ca şi popoarele celorlalte ţări? Oricine** venea cu un viţel şi şapte berbeci ca să fie sfinţit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu.
 • * 2 Cron 11:14; 2 Cron 11:15; ** Exod 29:35;
 • 10 Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru şi noi nu L-am părăsit, preoţii din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron şi leviţii stau şi îşi împlinesc slujbele.
 • 11 Noi aducem* în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile** pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată şi aprindem în fiecare seară sfeşnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-aţi părăsit.
 • * 2 Cron 2:4; ** Lev 24:6; Exod 27:20; Exod 27:21; Lev 24:2; Lev 24:3;
 • 12 Iată că Dumnezeu şi preoţii Lui* sunt cu noi, în fruntea noastră, şi avem şi trâmbiţele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceţi** război împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voştri, căci nu veţi avea nicio izbândă!”
 • * Num 10:8; ** Fapte 5:39;
 • 13 Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puşi la pândă, aşa că oştile lui erau în faţa lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor.
 • 14 Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte şi înapoi. Au strigat către Domnul, şi preoţii au sunat din trâmbiţe.
 • 15 Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război şi, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit* pe Ieroboam şi pe tot Israelul dinaintea lui Abia şi a lui Iuda.
 • * 2 Cron 14:12;
 • 16 Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, şi Dumnezeu i-a dat în mâinile lui.
 • 17 Abia şi poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere şi cinci sute de mii de oameni aleşi au căzut morţi printre cei din Israel.
 • 18 Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, şi copiii lui Iuda au câştigat biruinţa pentru că se sprijiniseră* pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.
 • * 1 Cron 5:20; Ps 22:5;
 • 19 Abia a urmărit pe Ieroboam şi i-a luat cetăţi: Betelul cu satele lui, Ieşana cu satele ei şi Efronul* cu satele lui.
 • * Ios 15:9;
 • 20 Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, şi Domnul l-a* lovit şi a** murit.
 • * 1 Sam 25:38; ** 1 Imp 14:20;
 • 21 Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste şi a născut douăzeci şi doi de fii şi şaisprezece fete.
 • 22 Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut şi ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido*.
 • * 2 Cron 12:15;
  2 Cronici, capitolul 13