2 Cronici  


Capitolul 14
 • 1 Abia a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.
 • Asa împăratul lui Iuda
 • 2 Asa* a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său.
 • * 1 Imp 15:8;
 • 3 A îndepărtat altarele dumnezeilor străini şi înălţimile*, a sfărâmat** stâlpii idoleşti şi a tăiat astarteele.
 • * 1 Imp 15:14; 2 Cron 15:17; ** Exod 34:13; 1 Imp 11:7;
 • 4 A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi să împlinească Legea şi poruncile.
 • 5 A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stâlpii închinaţi soarelui. Şi împărăţia a avut pace sub el.
 • 6 A zidit cetăţi întărite în Iuda, căci ţara a fost liniştită şi împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă.
 • 7 El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, şi El ne-a dat odihnă din toate părţile.” Au zidit dar şi au izbutit.
 • 8 Asa avea o oştire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut şi suliţă, şi două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut şi trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.
 • Asa biruieşte pe etiopieni
 • 9 Zerah*, Etiopianul, a ieşit împotriva lor cu o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care şi a înaintat până la Mareşa**.
 • * 2 Cron 16:8; ** Ios 15:44;
 • 10 Asa a mers înaintea lui şi s-au înşiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareşa.
 • 11 Asa* a chemat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor** celui slab ca şi celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!”
 • * Exod 14:10; 2 Cron 13:14; Ps 22:5; ** 1 Sam 14:6; 1 Sam 17:45; Prov 18:10;
 • 12 Domnul a lovit* pe etiopieni dinaintea lui Asa şi dinaintea lui Iuda, şi etiopienii au luat-o la fugă.
 • * 2 Cron 13:15;
 • 13 Asa şi poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar*, şi etiopienii au căzut fără să-şi poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul şi de oştirea Lui. Asa şi poporul lui au făcut o pradă mare;
 • * Gen 10:19; Gen 20:1;
 • 14 au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza* Domnului căzuse peste ele, şi au jefuit toate cetăţile a căror pradă era mare.
 • * Gen 35:5; 2 Cron 17:10;
 • 15 Au lovit şi corturile turmelor şi au luat cu ei o mare mulţime de oi şi de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.
  2 Cronici, capitolul 14