2 Cronici  


Capitolul 19
 • Hanani mustră pe Iosafat
 • 1 Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă, la Ierusalim.
 • 2 Iehu, fiul prorocului* Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău şi ai iubit** pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine.
 • * 1 Sam 9:9; ** Ps 139:21; 2 Cron 32:25;
 • 3 Dar tot se mai găseşte şi ceva* bun în tine, căci ai înlăturat din ţară idolii şi ţi-ai pus** inima să caute pe Dumnezeu.”
 • * 2 Cron 17:4; 2 Cron 17:6; 2 Cron 12:12; ** 2 Cron 30:19; Ezra 7:10;
 • Măsurile pentru împărţirea dreptăţii
 • 4 Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Beer-Şeba până la muntele lui Efraim, şi i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeul părinţilor lor.
 • 5 A pus judecători în toate cetăţile întărite din ţara lui Iuda, în fiecare cetate.
 • 6 Şi a zis judecătorilor: „Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni* veţi rosti judecăţi, ci pentru Domnul**, care va fi lângă voi când le veţi rosti.
 • * Deut 1:17; ** Ps 82:1; Ecl 5:8;
 • 7 Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul* Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are** în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.”
 • * Deut 32:4; Rom 9:14; ** Deut 10:17; Iov 34:19; Fapte 10:34; Rom 2:11; Gal 2:6; Efes 6:9; Col 3:25; 1 Pet 1:17;
 • 8 Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat* a pus şi aici, pentru judecăţile Domnului şi pentru neînţelegeri, leviţi, preoţi şi căpetenii peste casele părinteşti ale lui Israel.
 • * Deut 16:18; 2 Cron 17:8;
 • 9 Şi iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în frică* de Domnul, cu credinţă şi curăţie de inimă.
 • * 2 Sam 23:3;
 • 10 În orice* neînţelegere, care vă va fi supusă de fraţii voştri, care locuiesc în cetăţile lor, şi anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învăţături şi rânduieli, să-i luminaţi, ca să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul şi să nu izbucnească mânia** Lui peste voi şi peste fraţii voştri. Aşa să lucraţi, şi nu veţi fi vinovaţi.
 • * Deut 17:8; ** Num 16:46; Ezec 3:18;
 • 11 Şi iată că aveţi în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile* Domnului şi pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului şi aveţi înainte ca dregători pe leviţi. Întăriţi-vă şi lucraţi, şi Domnul să fie cu cel ce va face** binele!”
 • * 1 Cron 26:30; ** 2 Cron 15:2;
  2 Cronici, capitolul 19