2 Cronici  


Capitolul 2
 • Pregătirile lui Solomon pentru zidirea Templului
 • 1 Solomon a poruncit* să se zidească o casă Numelui Domnului şi o casă împărătească pentru el.
 • * 1 Imp 5:5;
 • 2 Solomon* a numărat şaptezeci de mii de oameni ca să ducă sarcinile, optzeci de mii ca să taie pietre pe munte şi trei mii şase sute ca să-i privegheze.
 • * 1 Imp 5:15; 2 Cron 2:18;
 • 3 Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului: „Fă-mi şi mie cum* ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedri ca să-şi zidească o casă de locuit.
 • * 1 Cron 14:1;
 • 4 Iată, eu înalţ* o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie** mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile-de-tot†† de dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel.
 • * 2 Cron 2:1; ** Exod 30:7; Exod 25:30; Lev 24:8; †† Num 28:3; Num 28:9; Num 28:11;
 • 5 Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai* mare decât toţi dumnezeii.
 • * Ps 135:5;
 • 6 Dar cine* poate să-I zidească o casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui?
 • * 1 Imp 8:27; 2 Cron 6:18; Isa 66:1;
 • 7 Trimite-mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei şi fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului şi de culoare albastră şi care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meşterii iscusiţi, care sunt la mine în Iuda şi la Ierusalim şi pe care* i-a ales tatăl meu, David.
 • * 1 Cron 22:15;
 • 8 Trimite-mi* din Liban şi lemn de cedru, de chiparos şi de santal, căci ştiu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi.
 • * 1 Imp 5:6;
 • 9 Să mi se pregătească lemn din belşug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare şi măreaţă.
 • 10 Slujitorilor tăi care vor tăia*, care vor doborî jos lemnele, le voi da douăzeci de mii de cori de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.”
 • * 1 Imp 5:11;
 • 11 Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon: „Pentru că* Domnul iubeşte pe poporul Său, de aceea te-a pus împărat peste ei.”
 • * 1 Imp 10:9; 2 Cron 9:8;
 • 12 Hiram a mai zis: „Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel**, care a făcut cerurile şi pământul, că a dat împăratului David un fiu înţelept, priceput şi cu minte, care va zidi o casă Domnului şi o casă împărătească pentru el!
 • * 1 Imp 5:7; ** Gen 1:2; Ps 33:6; Ps 102:25; Ps 124:8; Ps 136:5; Ps 136:6; Fapte 4:24; Fapte 14:15; Apoc 10:6;
 • 13 Îţi trimit dar un om meşter şi priceput, pe Huram-Abi,
 • 14 fiul* unei femei dintre fetele lui Dan şi al unui tată tirian. El este meşter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă şi în fier, în piatră şi în lemn, în materii vopsite în purpură şi în albastru, în materii de vison şi cârmâz şi pentru orice fel de săpături şi lucruri meşteşugite care i se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiţi şi cu oamenii iscusiţi ai domnului meu David, tatăl tău.
 • * 1 Imp 7:13; 1 Imp 7:14;
 • 15 Acum, domnul meu* să trimită slujitorilor tăi grâul, orzul, untdelemnul şi vinul de care a vorbit.
 • * 2 Cron 2:10;
 • 16 Şi noi* vom tăia lemne din Liban atât cât vei avea nevoie; ţi le vom trimite pe mare, în plute, până la Iafo şi, de acolo, tu le vei sui la Ierusalim.”
 • * 1 Imp 5:8; 1 Imp 5:9;
 • 17 Solomon* a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel şi a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David**. S-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.
 • * 2 Cron 2:2; 1 Imp 5:13; 1 Imp 5:15; 1 Imp 5:16; 1 Imp 9:20; 1 Imp 9:21; 2 Cron 8:7; 2 Cron 8:8; ** 1 Cron 22:2;
 • 18 Şi a luat din ei şaptezeci de mii* ca să poarte sarcinile, optzeci de mii să taie pietre în munte şi trei mii şase sute ca să privegheze şi să îndemne pe popor la lucru.
 • * 2 Cron 2:2;
  2 Cronici, capitolul 2