2 Cronici  


Capitolul 20
 • Biruinţa lui Iosafat asupra moabiţilor şi amoniţilor
 • 1 După aceea, fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte maoniţi au pornit cu război împotriva lui Iosafat.
 • 2 Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicând: „O mare mulţime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, şi sunt la* Haţaţon-Tamar, adică** En-Ghedi.”
 • * Gen 14:7; ** Ios 15:62;
 • 3 În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute* pe Domnul şi a vestit** un post pentru tot Iuda.
 • * 2 Cron 19:3; ** Ezra 8:21; Ier 36:9; Iona 3:5;
 • 4 Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul.
 • 5 Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi.
 • 6 Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri* şi nu stăpâneşti** Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi?
 • * Deut 4:39; Ios 2:11; 1 Imp 8:23; Mat 6:9; ** Ps 47:2; Ps 47:8; Dan 4:17; Dan 4:25; Dan 4:32; 1 Cron 29:12; Ps 62:11; Mat 6:13;
 • 7 Oare n-ai izgonit* Tu, Dumnezeul** nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel şi n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam, care Te iubea?
 • * Ps 44:2; Gen 17:7; ** Exod 6:7; Isa 41:8; Iac 2:23;
 • 8 Ei au locuit-o şi Ţi-au zidit în ea un locaş sfânt pentru Numele Tău, zicând:
 • 9 ‘Dacă* va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci** Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, şi Tu ne vei asculta şi ne vei mântui!’
 • * 1 Imp 8:33; 1 Imp 8:37; 2 Cron 6:28-30; ** 2 Cron 6:20;
 • 10 Acum, iată, fiii lui Amon şi ai lui Moab şi cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit* lui Israel să intre când venea din ţara Egiptului – căci s-a abătut** de la ei şi nu i-a nimicit –,
 • * Deut 2:4; Deut 2:9; Deut 2:19; ** Num 20:21;
 • 11 iată-i cum ne răsplătesc acum, venind* să ne izgonească din moştenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire!
 • * Ps 83:12;
 • 12 O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca* Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi** spre Tine!”
 • * 1 Sam 3:13; ** Ps 25:15; Ps 121:1; Ps 121:2; Ps 123:1; Ps 123:2; Ps 141:8;
 • 13 Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor.
 • 14 Atunci, Duhul* Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf.
 • * Num 11:25; Num 11:26; Num 24:2; 2 Cron 15:1; 2 Cron 24:20;
 • 15 Şi Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: ‘Nu* vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.
 • * Exod 14:13; Exod 14:14; Deut 1:29; Deut 1:30; Deut 31:6; Deut 31:8; 2 Cron 32:7;
 • 16 Mâine coborâţi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Ţiţ şi-i veţi găsi la capătul văii, în faţa pustiei Ieruel.
 • 17 Nu veţi* avea de luptat în lupta aceasta; aşezaţi-vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi-le înainte, şi Domnul** va fi cu voi!’”
 • * Exod 14:13; Exod 14:14; ** Num 14:9; 2 Cron 15:2; 2 Cron 32:8;
 • 18 Iosafat s-a plecat* cu faţa la pământ şi tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui.
 • * Exod 4:31;
 • 19 Leviţii dintre fiii chehatiţilor şi dintre fiii coreiţilor s-au sculat şi au lăudat cu glas tare şi puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • 20 A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă* în Domnul Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.”
 • * Isa 7:9;
 • 21 Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau* pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi** pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!”
 • * 1 Cron 16:29; ** 1 Cron 16:34; Ps 136:1; 1 Cron 16:41; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:3; 2 Cron 7:6;
 • 22 În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus* o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.
 • * Jud 7:22; 1 Sam 14:20;
 • 23 Fiii lui Amon şi ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârşire şi să-i prăpădească. Şi, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se nimicească.
 • 24 Când a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zăreşte pustia, s-au uitat înspre mulţime, şi iată că ei erau nişte trupuri moarte întinse pe pământ şi nimeni nu scăpase.
 • 25 Iosafat şi poporul său s-au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogăţii şi lucruri scumpe şi au luat atât de multe, că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă.
 • 26 A patra zi, s-au strâns în Valea Beraca (Binecuvântare), unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi.
 • 27 Toţi oamenii din Iuda şi din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli şi s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie*, izbăvindu-i de vrăjmaşii lor.
 • * Neem 12:43;
 • 28 Au intrat în Ierusalim şi în Casa Domnului, în sunete de alăute şi de harpe şi trâmbiţe.
 • 29 Groaza* Domnului a apucat toate împărăţiile celorlalte ţări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmaşilor lui Israel.
 • * 2 Cron 17:10;
 • 30 Şi împărăţia lui Iosafat a fost liniştită şi Dumnezeul* lui i-a dat pace de jur împrejur.
 • * 2 Cron 15:15; Iov 34:29;
 • Sfârşitul domniei lui Iosafat
 • 31 Iosafat* a domnit peste Iuda. Avea treizeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Şilhi.
 • * 1 Imp 22:41;
 • 32 El a mers pe calea tatălui său, Asa, şi nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului.
 • 33 Numai că înălţimile* n-au fost îndepărtate, şi poporul tot n-avea inima** strâns lipită de Dumnezeul părinţilor săi.
 • * 2 Cron 17:6; ** 2 Cron 12:14; 2 Cron 19:3;
 • 34 Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care* este cuprinsă în cartea împăraţilor lui Israel.
 • * 1 Imp 16:1; 1 Imp 16:7;
 • 35 După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit* cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită.
 • * 1 Imp 22:48; 1 Imp 22:49;
 • 36 S-a unit cu el ca să zidească nişte corăbii, care să meargă la Tarsis, şi au făcut corăbii la Eţion-Gheber.
 • 37 Atunci, Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareşa, a prorocit împotriva lui Iosafat şi a zis: „Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îţi nimiceşte lucrarea.” Şi corăbiile* au fost sfărâmate şi n-au putut să se ducă la Tarsis**.
 • * 1 Imp 22:48; ** 2 Cron 9:21;
  2 Cronici, capitolul 20