2 Cronici  


Capitolul 28
 • Ahaz împăratul lui Iuda
 • 1 Ahaz avea douăzeci de ani* când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David.
 • * 2 Imp 16:2;
 • 2 A umblat în căile împăraţilor lui Israel şi a făcut chiar chipuri* turnate pentru** baali,
 • * Exod 34:17; Lev 19:4; ** Jud 2:11;
 • 3 a ars tămâie în valea* fiilor lui Hinom şi a trecut pe fiii** săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * 2 Imp 23:10; Lev 18:21; ** 2 Imp 16:3; 2 Cron 33:6;
 • 4 Aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub orice copac verde.
 • 5 Domnul* Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au** bătut şi i-au luat un mare număr de prinşi de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat şi în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere.
 • * Isa 7:1; ** 2 Imp 16:5; 2 Imp 16:6;
 • 6 Pecah*, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda o sută douăzeci de mii de oameni, toţi viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.
 • * 2 Imp 15:27;
 • 7 Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărăteşti, şi pe Elcana, care era al doilea după împărat.
 • 8 Copiii lui Israel au luat dintre fraţii* lor două sute de mii de prinşi de război, femei, fii şi fiice, şi le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria.
 • * 2 Cron 11:4;
 • 9 Acolo era un proroc al Domnului, numit Oded. El a ieşit înaintea oştirii care se întorcea la Samaria şi le-a zis: „În mânia Sa împotriva lui Iuda i-a dat* Domnul Dumnezeul părinţilor voştri în mâinile voastre, şi voi i-aţi ucis cu o furie care s-a ridicat până la** ceruri.
 • * Ps 69:26; Isa 10:5; Isa 47:6; Ezec 25:12; Ezec 25:15; Ezec 26:2; Obad 1:10; Zah 1:15; ** Ezra 9:6; Apoc 18:5;
 • 10 Şi credeţi acum că veţi face din copiii lui Iuda şi din Ierusalim robii şi roabele* voastre? Dar voi nu sunteţi vinovaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru?
 • * Lev 25:39; Lev 25:42; Lev 25:43; Lev 25:46;
 • 11 Ascultaţi-mă dar şi daţi drumul acestor prinşi pe care i-aţi luat dintre fraţii voştri, căci mânia aprinsă* a Domnului este peste voi!”
 • * Iac 2:13;
 • 12 Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meşilemot, Ezechia, fiul lui Şalum, şi Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oştire
 • 13 şi le-au zis: „Să nu aduceţi aici pe aceşti prinşi de război. Căci, după ce că suntem vinovaţi înaintea Domnului, voi vreţi să mai şi adăugaţi la păcatele şi la greşelile noastre. Suntem foarte vinovaţi, şi mânia aprinsă a Domnului este peste Israel.”
 • 14 Ostaşii au lăsat pe prinşii de război şi prada înaintea căpeteniilor şi înaintea întregii adunări.
 • 15 Şi oamenii numiţi pe nume pentru aceasta s-au sculat* şi au luat pe prinşii de război, au îmbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine şi încălţăminte, le-au dat să mănânce** şi să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi şi i-au adus la Ierihon, Cetatea Finicilor, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaria.
 • * 2 Cron 28:12; ** 2 Imp 6:22; Prov 25:21; Prov 25:22; Luca 6:27; Rom 12:20; Deut 34:3; Jud 1:16;
 • Pedepsele asupra lui Ahaz
 • 16 Pe vremea* aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei.
 • * 2 Imp 16:7;
 • 17 Edomiţii au venit iarăşi, au bătut pe Iuda şi le-au luat prinşi de război.
 • 18 Filistenii* au năvălit în cetăţile din câmpie şi din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Şemeşul, Aialonul, Ghederotul, Socoul şi satele lui, Timna şi satele ei, Ghimzoul şi satele lui şi s-au aşezat acolo.
 • * Ezec 16:27; Ezec 16:57;
 • 19 Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel*, care avusese o purtare fără frâu** în Iuda şi păcătuise împotriva Domnului.
 • * 2 Cron 21:2; ** Exod 32:25;
 • 20 Tiglat-Pilneser*, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaş şi nu l-a ajutat.
 • * 2 Imp 15:29; 2 Imp 16:7-9;
 • 21 Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa împăratului şi a mai-marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic.
 • 22 Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit şi mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz.
 • 23 A adus jertfă* dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, şi a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor Siriei le vin în ajutor, le voi aduce şi eu jertfe, ca să-mi** ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui şi a întregului Israel.
 • * 2 Cron 25:14; ** Ier 44:17; Ier 44:18;
 • 24 Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu şi a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A închis* uşile Casei Domnului, şi-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului
 • * 2 Cron 29:3; 2 Cron 29:7;
 • 25 şi a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Şi a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi.
 • 26 Celelalte* fapte ale lui şi toate căile lui, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.
 • * 2 Imp 16:19; 2 Imp 16:20;
 • 27 Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraţilor lui Israel. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ezechia.
  2 Cronici, capitolul 28