2 Cronici  


Capitolul 31
 • Orânduiri cu privire la slujbe
 • 1 Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda şi au sfărâmat* stâlpii idoleşti, au tăiat astarteele şi au surpat de tot înălţimile şi altarele din tot Iuda şi Beniamin şi din Efraim şi Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moşia lui.
 • * 2 Imp 18:4;
 • 2 Ezechia a aşezat din nou cetele* preoţilor şi leviţilor după şirul lor, fiecare după slujbele sale, preoţi şi leviţi, pentru** arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, pentru slujbă, pentru cântări şi laude, la porţile taberei Domnului.
 • * 1 Cron 23:6; 1 Cron 24:1; ** 1 Cron 23:30; 1 Cron 23:31;
 • 3 Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi-de-tot, pentru arderile-de-tot de dimineaţă şi de seară şi pentru arderile-de-tot din zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, cum este scris în Legea* Domnului.
 • * Num 28:29;
 • 4 Şi a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoţilor şi leviţilor partea* cuvenită lor, ca să ţină cu scumpătate Legea** Domnului.
 • * Num 18:8; Neem 13:10; ** Mal 2:7;
 • 5 Când a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dintâi roade* de grâu, de must, de untdelemn, de miere şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate.
 • * Exod 22:29; Neem 13:12;
 • 6 Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala* din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi.
 • * Lev 27:30; Deut 14:28;
 • 7 Au început să facă grămezile în luna a treia şi au isprăvit în luna a şaptea.
 • 8 Ezechia şi căpeteniile au venit să vadă grămezile şi au binecuvântat pe Domnul şi pe poporul Său Israel.
 • 9 Şi Ezechia a întrebat pe preoţi şi pe leviţi de grămezile acestea.
 • 10 Atunci, marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: „De când* au început să se aducă darurile în Casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat şi a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul Său. Şi iată ce mare grămadă a mai rămas!”
 • * Mal 3:10;
 • 11 Ezechia a dat poruncă să pregătească nişte cămări în Casa Domnului, şi le-au pregătit.
 • 12 Au adus în ele cu credincioşie darurile de mâncare, zeciuiala şi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija* lor şi fratele său Şimei era al doilea după el.
 • * Neem 13:13;
 • 13 Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi Benaia erau întrebuinţaţi, sub cârmuirea lui Conania şi a fratelui său Şimei, după porunca împăratului Ezechia şi a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu.
 • 14 Levitul Core, fiul lui Imna, uşier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare şi lucrurile preasfinte.
 • 15 În cetăţile* preoţeşti, Eden, Miniamin, Iosua, Şemaia, Amaria şi Şecania erau puşi sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioşie fraţilor lor, mari şi mici, partea cuvenită lor, după cetele lor:
 • * Ios 21:9;
 • 16 celor de parte bărbătească înscrişi de la vârsta de trei ani în sus; tuturor celor ce intrau zilnic în Casa Domnului ca să-şi facă slujba după însărcinările şi după cetele lor;
 • 17 preoţilor înscrişi după casele lor părinteşti şi leviţilor de la* douăzeci de ani în sus, după slujbele şi după cetele lor:
 • * 1 Cron 23:24; 1 Cron 23:27;
 • 18 la toată adunarea preoţilor şi leviţilor înscrişi cu toţi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii şi fiicele lor, căci erau fără prihană în împărţirea lucrurilor sfinte.
 • 19 Şi pentru fiii lui Aaron, preoţii, care locuiau la ţară în împrejurimile* cetăţilor lor, erau în fiecare cetate oameni numiţi anume** ca să împartă părţile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoţi şi tuturor leviţilor înscrişi.
 • * Lev 25:34; Num 35:2; ** 2 Cron 31:12-15;
 • 20 Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut* ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său.
 • * 2 Imp 20:3;
 • 21 A lucrat cu toată inima şi a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege şi pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.
  2 Cronici, capitolul 31