2 Cronici  


Capitolul 35
 • Prăznuirea Paştelor
 • 1 Iosia a prăznuit* Paştele în cinstea Domnului la Ierusalim şi au jertfit Paştele în a paisprezecea** zi a lunii întâi.
 • * 2 Imp 23:21; 2 Imp 23:22; ** Exod 12:6; Ezra 6:19;
 • 2 A pus pe preoţi în slujbele* lor şi i-a îmbărbătat** la slujba Casei Domnului.
 • * 2 Cron 23:18; Ezra 6:18; ** 2 Cron 29:5; 2 Cron 29:11;
 • 3 A zis leviţilor care* învăţau pe tot Israelul şi care erau închinaţi Domnului: „Puneţi chivotul sfânt** în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveţi să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi acum Domnului Dumnezeului vostru şi poporului Său Israel.
 • * Deut 33:10; 2 Cron 30:22; Mal 2:7; ** 2 Cron 5:7; 1 Cron 23:26;
 • 4 Pregătiţi-vă după* casele voastre părinteşti, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David, împăratul lui Israel, şi fiul** său Solomon.
 • * 1 Cron 9:10; ** 2 Cron 8:14;
 • 5 Luaţi-vă* locurile în Sfântul Locaş, după feluritele case părinteşti ale fraţilor voştri, fiii poporului, şi după înşiruirea caselor părinteşti ale leviţilor.
 • * Ps 134:1;
 • 6 Jertfiţi Paştele, sfinţiţi-vă* şi pregătiţi-le pentru fraţii voştri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise.”
 • * 2 Cron 29:5; 2 Cron 29:15; 2 Cron 30:3; 2 Cron 30:15; Ezra 6:20;
 • 7 Iosia a dat* oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei şi capre în număr de treizeci de mii, toţi pentru Paşte, şi trei mii de boi. Aceştia au fost luaţi din averile împăratului.
 • * 2 Cron 30:24;
 • 8 Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoţilor şi leviţilor. Hilchia, Zaharia şi Iehiel, mai-marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paşte, două mii şase sute de miei şi trei sute de boi.
 • 9 Conania, Şemaia şi Netaneel, fraţii săi, Haşabia, Ieiel şi Iozabad, capii leviţilor, au dat leviţilor, pentru Paşte, cinci mii de miei şi cinci sute de boi.
 • 10 Astfel s-a întocmit slujba şi preoţii* şi leviţii şi-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului.
 • * Ezra 6:18;
 • 11 Au jertfit Paştele. Preoţii au stropit* sângele pe care-l luau din mâna leviţilor, şi leviţii au jupuit** vitele de piele.
 • * 2 Cron 29:22; ** 2 Cron 29:34;
 • 12 Au pus deoparte arderile-de-tot, ca să le dea cetelor caselor părinteşti ale oamenilor din popor să le aducă Domnului, cum este scris în cartea* lui Moise. Tot aşa au făcut şi cu boii.
 • * Lev 3:3;
 • 13 Au fiert* Paştele la foc, după orânduială, şi au fiert lucrurile sfinte în cazane**, căldări şi tigăi. Şi le-au împărţit în grabă la tot poporul.
 • * Exod 12:8; Exod 12:9; Deut 16:7; ** 1 Sam 2:13-15;
 • 14 Apoi au pregătit ce era pentru ei şi pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor-de-tot şi a grăsimilor. De aceea au pregătit leviţii pentru ei şi pentru preoţi, fiii lui Aaron.
 • 15 Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui* David, lui Asaf, lui Heman şi lui Iedutun, văzătorul împăratului. Uşierii**, de asemenea, erau la fiecare uşă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor leviţii au pregătit ce era pentru ei.
 • * 1 Cron 25:1; ** 1 Cron 9:17; 1 Cron 9:18; 1 Cron 26:14;
 • 16 Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paştele şi să aducă arderile-de-tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia.
 • 17 Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paştele în acelaşi timp şi Sărbătoarea Azimilor* şapte zile.
 • * Exod 12:15; Exod 13:6; 2 Cron 30:21;
 • 18 Nicio Sărbătoare a Paştelor nu* mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Şi niciunul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paşte ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii şi leviţii, tot Iuda şi Israelul care se aflau acolo, şi locuitorii Ierusalimului.
 • * 2 Imp 23:22; 2 Imp 23:23;
 • 19 În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paştele acestea.
 • Iosia ucis
 • 20 După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco*, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemişului pe Eufrat. Iosia i-a ieşit înainte.
 • * 2 Imp 23:29; Ier 46:2;
 • 21 Şi Neco i-a trimis soli să-i spună: „Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Şi Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.”
 • 22 Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci şi-a schimbat hainele* ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido.
 • * 1 Imp 22:30;
 • 23 Arcaşii au tras asupra împăratului Iosia, şi împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt greu rănit.”
 • 24 Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui şi l-au adus* la Ierusalim. A murit şi a fost îngropat în mormântul părinţilor săi.Tot Iuda** şi Ierusalimul au plâns pe Iosia.
 • * 2 Imp 23:30; ** Zah 12:11;
 • 25 Ieremia a făcut un cântec de jale* pentru Iosia. Toţi cântăreţii şi toate cântăreţele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi şi au ajuns o datină** în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de Jale”.
 • * Plang 4:20; ** Ier 22:20;
 • 26 Celelalte fapte ale lui Iosia şi faptele lui evlavioase, făcute aşa cum porunceşte Legea Domnului,
 • 27 cele dintâi şi cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda.
  2 Cronici, capitolul 35