2 Cronici  


Capitolul 36
 • Domnia lui Ioahaz
 • 1 Poporul* ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim.
 • * 2 Imp 23:30;
 • 2 Ioahaz avea douăzeci şi trei de ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim.
 • 3 Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim şi a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint şi de un talant de aur.
 • 4 Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, şi i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz şi l-a dus în Egipt.
 • Ioiachim
 • 5 Ioiachim avea douăzeci şi cinci* de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său.
 • * 2 Imp 23:36; 2 Imp 23:37;
 • 6 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva* lui şi l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă** la Babilon.
 • * 2 Imp 24:1; ** 2 Imp 24:6; Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 36:30;
 • 7 Nebucadneţar a dus la Babilon unelte* din Casa Domnului şi le-a pus în casa lui, în Babilon.
 • * 2 Imp 24:13; Dan 1:1; Dan 1:2; Dan 5:2;
 • 8 Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârşit şi răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.
 • Ioiachin
 • 9 Ioiachin* avea opt1 ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni şi zece zile la Ierusalim.El a făcut ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Imp 24:8;
 • 10 În anul următor, împăratul Nebucadneţar l-a* dus la Babilon împreună** cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Şi a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.
 • * 2 Imp 24:10-17; ** Dan 1:1; Dan 1:2; Dan 5:2; Ier 37:1;
 • Zedechia
 • 11 Zedechia avea douăzeci şi unu* de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.
 • * 2 Imp 24:18; Ier 52:1;
 • 12 El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său şi nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.
 • 13 S-a răsculat* chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul** şi şi-a învârtoşat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Ier 52:3; Ezec 17:15; Ezec 17:18; ** 2 Imp 17:14;
 • 14 Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile după toate urâciunile neamurilor şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim.
 • 15 Domnul Dumnezeul* părinţilor lor a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi locaşul Său.
 • * Ier 25:3; Ier 25:4; Ier 35:15; Ier 44:4;
 • 16 Dar ei şi-au bătut joc* de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit** cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia†† Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.
 • * Ier 5:12; Ier 5:13; ** Prov 1:25; Prov 1:30; Ier 32:3; Ier 38:6; Mat 23:34; †† Ps 74:1; Ps 79:5;
 • 17 Atunci, Domnul a făcut* să se suie împotriva lor împăratul haldeenilor şi a ucis** cu sabia pe tinerii lor în casa locaşului lor celui sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.
 • * Deut 28:49; 2 Imp 25:1; Ezra 9:7; ** Ps 74:20; Ps 79:2; Ps 79:3;
 • 18 Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele* din Casa Domnului, mari şi mici, vistieriile Casei Domnului şi vistieriile împăratului şi ale căpeteniilor lui.
 • * 2 Imp 25:13;
 • 19 Au ars* Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui şi au nimicit toate lucrurile scumpe.
 • * 2 Imp 25:9; Ps 74:6; Ps 74:7; Ps 79:1; Ps 79:7;
 • 20 Pe cei ce au scăpat* de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinşi la Babilon. Ei i-au fost supuşi**, lui şi fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perşilor,
 • * 2 Imp 25:11; ** Ier 27:7;
 • 21 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui* Ieremia, până ce ţara şi-a ţinut** Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.
 • * Ier 25:9; Ier 25:11; Ier 25:12; Ier 26:6; Ier 26:7; Ier 29:10; ** Lev 26:34; Lev 26:35; Lev 26:43; Dan 9:2; Lev 25:4; Lev 25:5;
 • Porunca lui Cirus
 • 22 În cel dintâi an* al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia**, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui:
 • * Ezra 1:1; ** Ier 25:12; Ier 25:13; Ier 29:10; Ier 33:10; Ier 33:11; Ier 33:14; Isa 44:28;
 • 23 „Aşa* vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece!’”
 • * Ezra 1:1-3;
 • 1. În 2 Împ. 24:8 citim: optsprezece ani.
  2 Cronici, capitolul 36