2 Cronici  


Capitolul 36
 • Domnia lui Ioahaz
 • 1 Poporul* ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim.
 • * 2 Imp 23:30;
 • 2 Ioahaz avea douăzeci şi trei de ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim.
 • 3 Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim şi a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint şi de un talant de aur.
 • 4 Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, şi i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz şi l-a dus în Egipt.
 • Ioiachim
 • 5 Ioiachim avea douăzeci şi cinci* de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său.
 • * 2 Imp 23:36; 2 Imp 23:37;
 • 6 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva* lui şi l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă** la Babilon.
 • * 2 Imp 24:1; ** 2 Imp 24:6; Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 36:30;
 • 7 Nebucadneţar a dus la Babilon unelte* din Casa Domnului şi le-a pus în casa lui, în Babilon.
 • * 2 Imp 24:13; Dan 1:1; Dan 1:2; Dan 5:2;
 • 8 Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârşit şi răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.
 • Ioiachin
 • 9 Ioiachin* avea opt1 ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni şi zece zile la Ierusalim.El a făcut ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Imp 24:8;
 • 10 În anul următor, împăratul Nebucadneţar l-a* dus la Babilon împreună** cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Şi a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.
 • * 2 Imp 24:10-17; ** Dan 1:1; Dan 1:2; Dan 5:2; Ier 37:1;
 • Zedechia
 • 11 Zedechia avea douăzeci şi unu* de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.
 • * 2 Imp 24:18; Ier 52:1;
 • 12 El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său şi nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.
 • 13 S-a răsculat* chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul** şi şi-a învârtoşat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Ier 52:3; Ezec 17:15; Ezec 17:18; ** 2 Imp 17:14;
 • 14 Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile după toate urâciunile neamurilor şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim.
 • 15 Domnul Dumnezeul* părinţilor lor a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi locaşul Său.
 • * Ier 25:3; Ier 25:4; Ier 35:15; Ier 44:4;
 • 16 Dar ei şi-au bătut joc* de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit** cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia†† Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.
 • * Ier 5:12; Ier 5:13; ** Prov 1:25; Prov 1:30; Ier 32:3; Ier 38:6; Mat 23:34; †† Ps 74:1; Ps 79:5;
 • 17 Atunci, Domnul a făcut* să se suie împotriva lor împăratul haldeenilor şi a ucis** cu sabia pe tinerii lor în casa locaşului lor celui sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.
 • * Deut 28:49; 2 Imp 25:1; Ezra 9:7; ** Ps 74:20; Ps 79:2; Ps 79:3;
 • 18 Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele* din Casa Domnului, mari şi mici, vistieriile Casei Domnului şi vistieriile împăratului şi ale căpeteniilor lui.
 • * 2 Imp 25:13;
 • 19 Au ars* Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui şi au nimicit toate lucrurile scumpe.
 • * 2 Imp 25:9; Ps 74:6; Ps 74:7; Ps 79:1; Ps 79:7;
 • 20 Pe cei ce au scăpat* de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinşi la Babilon. Ei i-au fost supuşi**, lui şi fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perşilor,
 • * 2 Imp 25:11; ** Ier 27:7;
 • 21 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui* Ieremia, până ce ţara şi-a ţinut** Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.
 • * Ier 25:9; Ier 25:11; Ier 25:12; Ier 26:6; Ier 26:7; Ier 29:10; ** Lev 26:34; Lev 26:35; Lev 26:43; Dan 9:2; Lev 25:4; Lev 25:5;
 • Porunca lui Cirus
 • 22 În cel dintâi an* al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia**, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui:
 • * Ezra 1:1; ** Ier 25:12; Ier 25:13; Ier 29:10; Ier 33:10; Ier 33:11; Ier 33:14; Isa 44:28;
 • 23 „Aşa* vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece!’”
 • * Ezra 1:1-3;
 • 1. În 2 Împ. 24:8 citim: optsprezece ani.
  2 Cronici, capitolul 36
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta