2 Cronici  


Capitolul 4
 • Altarul de aramă, marea şi lighenele
 • 1 A făcut un altar* de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi şi înalt de zece coţi.
 • * Exod 27:1; Exod 27:2; 2 Imp 16:14; Ezec 43:13; Ezec 43:16;
 • 2 A făcut marea* turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi şi un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o.
 • * 1 Imp 7:23;
 • 3 Sub* marginea ei, de jur împrejur, erau nişte chipuri de boi, câte zece de fiecare cot de jur împrejurul mării; boii, aşezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea.
 • * 1 Imp 7:24-26;
 • 4 Era aşezată pe doisprezece boi, dintre care trei întorşi spre miazănoapte, trei întorşi spre apus, trei întorşi spre miazăzi şi trei întorşi spre răsărit; marea era aşezată pe ei şi toată partea dindărăt a trupurilor lor era înăuntru.
 • 5 Grosimea ei era de un lat de mână şi marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi*.
 • * 1 Imp 7:26;
 • 6 A făcut zece* lighene şi a pus cinci la dreapta şi cinci la stânga, ca să slujească la curăţiri: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor-de-tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.
 • * 1 Imp 7:38;
 • Celelalte lucruri şi unelte pentru Templu
 • 7 A mai* făcut zece sfeşnice de aur, după** porunca privitoare la ele, şi le-a aşezat în Templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga.
 • * 1 Imp 7:49; ** Exod 25:31; Exod 25:40; 1 Cron 28:12; 1 Cron 28:19;
 • 8 A mai făcut* zece mese şi le-a aşezat în Templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur.
 • * 1 Imp 7:48;
 • 9 A mai făcut* curtea preoţilor şi curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă.
 • * 1 Imp 6:36;
 • 10 A aşezat marea* în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.
 • * 1 Imp 7:39;
 • 11 Hiram* a făcut cenuşarele, lopeţile şi potirele.Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu:
 • * 1 Imp 7:40;
 • 12 doi stâlpi, cu cele două capete* şi coperişurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două coperişuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor;
 • * 1 Imp 7:41;
 • 13 cele patru sute* de rodii pentru cele două reţele, câte două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două coperişuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor;
 • * 1 Imp 7:20;
 • 14 cele zece temelii* şi cele zece lighene de pe temelii;
 • * 1 Imp 7:27; 1 Imp 7:43;
 • 15 marea şi cei doisprezece boi de sub ea;
 • 16 cenuşarele, lopeţile şi furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi* să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.
 • * 1 Imp 7:14; 1 Imp 7:45;
 • 17 Împăratul a pus să le toarne în câmpia* Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot şi Ţereda.
 • * 1 Imp 7:46;
 • 18 Solomon* a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei.
 • * 1 Imp 7:47;
 • 19 Solomon* a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile** pentru punerea înaintea Domnului,
 • * 1 Imp 7:48-50; ** Exod 25:30;
 • 20 sfeşnicele şi candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă* înaintea Locului Preasfânt,
 • * Exod 27:20; Exod 27:21;
 • 21 florile*, candelele şi mucările de aur, de aur foarte curat,
 • * Exod 25:31;
 • 22 cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat şi aripile de aur pentru uşa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului Preasfânt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.
  2 Cronici, capitolul 4