2 Cronici  


Capitolul 6
 • Binecuvântarea rostită de Solomon
 • 1 Atunci, Solomon* a zis: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric**!
 • * 1 Imp 8:12; ** Lev 16:2;
 • 2 Şi eu am zidit o casă care-Ţi va fi locuinţa, un loc unde vei locui în veci!”
 • 3 Împăratul şi-a întors faţa şi a binecuvântat toată adunarea lui Israel. Şi toată adunarea lui Israel stătea în picioare.
 • 4 Şi el a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Sa tatălui meu, David, şi a împlinit prin puterea Sa ce spusese când a zis:
 • 5 ‘Din ziua când am scos pe poporul Meu din ţara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate seminţiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască Numele Meu şi n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului Meu Israel.
 • 6 Ci* Ierusalimul l-am ales, pentru ca în el să locuiască Numele Meu, şi pe David** l-am ales, ca să domnească peste poporul Meu Israel!’
 • * 2 Cron 12:13; ** 1 Cron 28:4;
 • 7 Tatăl meu, David, avea* de gând să zidească o casă Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * 2 Sam 7:2; 1 Cron 17:1; 1 Cron 28:2;
 • 8 Şi Domnul a zis tatălui meu, David: ‘Fiindcă ai avut de gând să zideşti o casă Numelui Meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta!
 • 9 Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău, ieşit din tine, va zidi Numelui Meu o casă.’
 • 10 Domnul a împlinit cuvântul pe care-l spusese. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David şi am şezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, şi am zidit o casă Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • 11 Am aşezat în ea chivotul, în care* este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut El cu copiii lui Israel.”
 • * 2 Cron 5:10;
 • Rugăciunea lui Solomon
 • 12 Solomon s-a aşezat* înaintea altarului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel, şi a întins mâinile.
 • * 1 Imp 8:22;
 • 13 Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă şi o pusese în mijlocul curţii. Ea era lungă de cinci coţi, lată de cinci coţi şi înaltă de trei coţi; a şezut pe ea, s-a aşezat în genunchi în faţa întregii adunări a lui Israel şi a întins mâinile spre cer.
 • 14 Şi a zis:„Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu* este Dumnezeu ca Tine în ceruri şi pe pământ! Tu ţii legământul şi îndurarea Ta faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta cu toată inima lor!
 • * Exod 15:11; Deut 4:39; Deut 7:9;
 • 15 Astfel, Ţi-ai ţinut cuvântul* dat robului Tău David, tatăl meu, şi ce ai spus cu gura Ta, împlineşti astăzi prin puterea Ta.
 • * 1 Cron 22:9;
 • 16 Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: ‘Niciodată* nu vei fi lipsit înaintea Mea de un urmaş care să şadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai** fiii tăi să ia seama la calea lor şi să meargă în Legea Mea, cum ai mers tu înaintea Mea.’
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:16; 1 Imp 2:4; 1 Imp 6:12; 2 Cron 7:18; ** Ps 132:12;
 • 17 Împlinească-se dar, Doamne, Dumnezeul lui Israel, făgăduinţa pe care ai făcut-o robului Tău David!
 • 18 Dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată* că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu cât mai puţin această casă pe care am zidit-o eu!
 • * 2 Cron 2:6; Isa 66:1; Fapte 7:49;
 • 19 Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău.
 • 20 Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta!
 • 21 Ascultă cererile robului Tău şi ale poporului Tău Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi iartă!
 • 22 Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său şi se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure şi dacă va veni să jure înaintea altarului Tău, în casa aceasta,
 • 23 ascultă-l din ceruri, lucrează şi judecă pe robii Tăi; osândeşte pe cel vinovat şi fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui; fă dreptate celui nevinovat şi răsplăteşte-i după nevinovăţia lui!
 • 24 Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaş pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă se vor întoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni şi cereri în casa aceasta,
 • 25 ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel şi adu-i înapoi în ţara pe care ai dat-o lor şi părinţilor lor.
 • 26 Când cerul* va fi închis şi nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva Ta, dacă se vor ruga în acest loc şi vor da slavă Numelui Tău şi dacă se vor întoarce de la păcatele lor (pentru că-i vei fi pedepsit),
 • * 1 Imp 17:1;
 • 27 ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău Israel, învaţă-i calea cea bună în care trebuie să meargă şi trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moştenire poporului Tău!
 • 28 Când vor fi în ţară foametea*, ciuma, rugina în grâu şi mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel,
 • * 2 Cron 20:9;
 • 29 dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni şi cereri şi fiecare îşi va cunoaşte rana şi durerea şi va întinde mâinile spre casa aceasta,
 • 30 ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu care cunoşti* inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima copiilor oamenilor,
 • * 1 Cron 28:9;
 • 31 ca să se teamă de Tine şi să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri!
 • 32 Când străinul, care* nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o ţară depărtată din pricina Numelui Tău celui mare, din pricina mâinii Tale celei tari şi din pricina braţului Tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta,
 • * Ioan 12:20; Fapte 8:27;
 • 33 ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca poporul Tău Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o!
 • 34 Când va ieşi poporul Tău la luptă împotriva vrăjmaşilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci s-o urmeze, dacă Îţi vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o şi spre casa pe care am zidit-o în Numele Tău,
 • 35 ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate!
 • 36 Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu* este om care să nu păcătuiască, şi când vei fi mâniat împotriva lor şi-i vei da în mâna vrăjmaşului, care-i va duce robi într-o ţară depărtată sau apropiată,
 • * Prov 20:9; Ecl 7:20; Iac 3:2; 1 Ioan 1:8;
 • 37 dacă îşi vor veni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi Îţi vor face cereri în ţara robiei lor şi vor zice: ‘Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău’,
 • 38 dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor şi din tot sufletul lor în ţara robiei lor, unde au fost duşi robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre casa pe care am zidit-o Numelui Tău,
 • 39 ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate; iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta!
 • 40 Acum, Dumnezeule, ochii Tăi să fie deschişi şi urechile să-Ţi fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta!
 • 41 Acum*, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul** Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale. Preoţii Tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcaţi cu mântuirea, şi preaiubiţii Tăi să se bucure de fericire!
 • * Ps 132:8-10; Ps 132:16; ** 1 Cron 28:2; Neem 9:25;
 • 42 Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul Tău, adu-Ţi* aminte de bunătăţile făgăduite robului Tău David!”
 • * Ps 132:1; Isa 55:3;
  2 Cronici, capitolul 6