2 Cronici  


Capitolul 7
 • Sfârşitul sfinţirii
 • 1 Când* şi-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât** foc din cer şi a mistuit arderea-de-tot şi jertfele, şi slava Domnului a umplut casa.
 • * 1 Imp 8:54; ** Lev 9:24; Jud 6:21; 1 Imp 18:38; 1 Cron 21:26; 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11; 2 Cron 5:13; 2 Cron 5:14; Ezec 10:3; Ezec 10:4;
 • 2 Preoţii* nu puteau să intre în Casa Domnului, căci slava Domnului umplea Casa Domnului.
 • * 2 Cron 5:14;
 • 3 Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul şi slava Domnului peste casă; ei şi-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi au lăudat pe Domnul, zicând*: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în** veac!”
 • * 2 Cron 5:13; Ps 136:1; ** 1 Cron 16:41; 2 Cron 20:21;
 • 4 Împăratul* şi tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului.
 • * 1 Imp 8:62; 1 Imp 8:63;
 • 5 Împăratul Solomon a înjunghiat douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi. Astfel au făcut împăratul şi tot poporul sfinţirea Casei lui Dumnezeu.
 • 6 Preoţii* stăteau la locul lor şi tot astfel şi leviţii, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul zicând: „Căci îndurarea Lui ţine în veac!” Preoţii sunau** din trâmbiţe în faţa lor. Şi tot Israelul era de faţă.
 • * 1 Cron 15:16; ** 2 Cron 5:12;
 • 7 Solomon a sfinţit* şi mijlocul curţii, care este înaintea Casei Domnului, căci acolo a adus arderile-de-tot şi grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă pe care-l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile-de-tot, darurile de mâncare şi grăsimile.
 • * 1 Imp 8:64;
 • 8 Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea* şapte zile şi tot Israelul a prăznuit împreună cu el; venise o mare mulţime de oameni de la intrarea Hamatului până la pârâul** Egiptului.
 • * 1 Imp 8:65; ** Ios 13:3;
 • 9 În ziua a opta, au avut o adunare de sărbătoare, căci sfinţirea altarului au făcut-o şapte zile şi sărbătoarea tot şapte zile.
 • 10 În a douăzeci şi treia* zi a lunii a şaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel şi mulţumit de binele pe care-l făcuse Domnul lui David, lui Solomon şi poporului Său Israel.
 • * 1 Imp 8:66;
 • Dumnezeu Se arată lui Solomon
 • 11 Când a isprăvit* Solomon Casa Domnului şi casa împăratului şi a izbutit în tot ce-şi pusese de gând să facă în Casa Domnului şi în casa împăratului,
 • * 1 Imp 9:1;
 • 12 Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea şi i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi aleg locul* acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe.
 • * Deut 12:5;
 • 13 Când voi* închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu,
 • * 2 Cron 6:26; 2 Cron 6:28;
 • 14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va* smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl** voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.
 • * Iac 4:10; ** 2 Cron 6:27; 2 Cron 6:30;
 • 15 Ochii* Mei vor fi deschişi de acum şi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta.
 • * 2 Cron 6:40;
 • 16 Acum, aleg* şi sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, şi voi avea totdeauna ochii şi inima Mea acolo.
 • * 1 Imp 9:3; 2 Cron 6:6;
 • 17 Şi tu*, dacă vei umbla înaintea Mea cum a umblat tatăl tău, David, făcând tot ce ţi-am poruncit, şi dacă vei păzi legile şi poruncile Mele,
 • * 1 Imp 9:4;
 • 18 voi întări scaunul de domnie al împărăţiei tale, cum am făgăduit tatălui tău, David, când am zis: ‘Niciodată nu* vei fi lipsit de un urmaş care să domnească peste Israel.’
 • * 2 Cron 6:16;
 • 19 Dar, dacă vă* veţi abate, dacă veţi părăsi legile şi poruncile Mele, pe care vi le-am dat, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor,
 • * Lev 26:14; Lev 26:33; Deut 28:15; Deut 28:36; Deut 28:37;
 • 20 vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa aceasta pe care am închinat-o Numelui Meu şi o voi face de pomină şi de batjocură printre toate popoarele.
 • 21 Şi, cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit şi va zice: ‘Pentru ce* a făcut Domnul aşa ţării şi casei acesteia?’
 • * Deut 29:24; Ier 22:8; Ier 22:9;
 • 22 Şi se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi le-au slujit; iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.’”
  2 Cronici, capitolul 7