2 Imparati  


Capitolul 1
 • A DOUA CARTE A ÎMPĂRAŢILOR SAU A PATRA CARTE A ÎMPĂRAŢILOR
 • * Deut 29:18-28; 1 Sam 12:25; ** 2 Cron 21-28; Ier 3:6; Ier 3:7; Osea 10:1-11; Osea 13:1-13;
 • ŞIRUL ÎMPĂRAŢILOR LUI IUDA ŞI ÎMPĂRAŢILOR LUI ISRAEL, DE LA IOSAFAT ŞI MOARTEA LUI AHAB PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI ISRAEL (CAPITOLELE 1—17)
 • Boala lui Ahazia şi moartea lui
 • 1 Moab s-a răzvrătit* împotriva lui Israel, după moartea** lui Ahab.
 • * 2 Imp 3:5; ** 2 Sam 8:2;
 • 2 Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria şi s-a îmbolnăvit. A trimis nişte soli şi le-a zis: „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului*, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.”
 • * 1 Sam 5:10;
 • 3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tişbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei şi spune-le: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?’
 • 4 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” Şi Ilie a plecat.
 • 5 Solii s-au întors la Ahazia. Şi el le-a zis: „Pentru ce v-aţi întors?”
 • 6 Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră şi ne-a zis: ‘Întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis şi spuneţi-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.›»’”
 • 7 Ahazia le-a zis: „Ce înfăţişare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră şi v-a spus aceste cuvinte?”
 • 8 Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr* şi încins cu o curea la mijloc.” Şi Ahazia a zis: „Este Ilie, Tişbitul.”
 • * Zah 13:4; Mat 3:4;
 • 9 A trimis la el pe o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care şedea pe vârful muntelui, şi i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‘Coboară-te!’”
 • 10 Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare* foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
 • * Luca 9:54;
 • 11 Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul şi a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, aşa a zis împăratul: ‘Grăbeşte-te de te coboară!’”
 • 12 Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
 • 13 Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit şi, la sosire, şi-a plecat genunchii înaintea lui Ilie şi i-a zis rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaţa mea şi viaţa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă* înaintea ta!
 • * 1 Sam 26:21; Ps 72:14;
 • 14 Iată, s-a coborât foc din cer şi a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci de oameni ai lor, dar, acum, viaţa mea să fie scumpă înaintea ta!”
 • 15 Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat şi s-a coborât cu el la împărat.
 • 16 El i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’”
 • 17 Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Şi în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu.
 • 18 Celelalte fapte ale lui Ahazia şi ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
2 Imparati, capitolul 1