2 Imparati  


Capitolul 13
 • Domnia lui Ioahaz în Israel
 • 1 În al douăzeci şi treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit şaptesprezece ani.
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; a săvârşit aceleaşi păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi nu s-a abătut de la ele.
 • 3 Domnul S-a aprins* de mânie împotriva lui Israel şi i-a dat în mâinile lui Hazael**, împăratul Siriei, şi în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împăraţii aceştia.
 • * Jud 2:14; ** 2 Imp 8:12;
 • 4 Ioahaz* s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea** sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel,
 • * Ps 78:34; ** Exod 3:7; 2 Imp 14:26;
 • 5 şi Domnul* a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor şi au locuit în corturile lor ca mai înainte.
 • * 2 Imp 13:25; 2 Imp 14:25; 2 Imp 14:27;
 • 6 Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat şi ei la ele şi chiar idolul Astarteei* stătea încă în picioare la Samaria.
 • * 1 Imp 16:33;
 • 7 Din tot poporul, lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase decât cincizeci de călăreţi, zece care şi zece mii de pedestraşi, căci împăratul Siriei îi prăpădise şi-i făcuse ca pulberea* pe care o calci în picioare.
 • * Amos 1:3;
 • 8 Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el şi isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • 9 Ioahaz a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat la Samaria. Şi în locul lui a domnit fiul său Ioas.
 • Ioas
 • 10 În al treizeci şi şaptelea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit şaisprezece ani.
 • 11 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi s-a dedat la ele ca şi el.
 • 12 Celelalte* fapte ale lui Ioas, tot** ce a făcut el, isprăvile lui şi războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Imp 14:15; ** 2 Imp 13:14; 2 Imp 13:25; 2 Imp 14:9; 2 Cron 25:17;
 • 13 Ioas a adormit cu părinţii săi. Şi pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Samaria cu împăraţii lui Israel.
 • Moartea lui Elisei
 • 14 Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui şi a zis: „Părinte, părinte! Carul* lui Israel şi călărimea lui!”
 • * 2 Imp 2:12;
 • 15 Elisei i-a zis: „Ia un arc şi săgeţi.” Şi a luat un arc şi nişte săgeţi.
 • 16 Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Şi, după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei şi-a pus mâinile pe mâinile împăratului
 • 17 şi a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Şi a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Şi a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor – vei bate pe sirieni la Afec* până îi vei nimici.”
 • * 1 Imp 20:26;
 • 18 Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Şi a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Loveşte în pământ!” Şi a lovit de trei ori, apoi s-a oprit.
 • 19 Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a zis: „Trebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum* îi vei bate numai de trei ori.”
 • * 2 Imp 13:25;
 • 20 Elisei a murit şi a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară nişte cete de moabiţi.
 • 21 Şi, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete şi au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat pe picioare.
 • 22 Hazael*, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahaz.
 • * 2 Imp 8:12;
 • 23 Dar Domnul* S-a îndurat de ei şi a avut milă de ei, Şi-a întors Faţa** spre ei din pricina legământului Său cu Avraam, Isaac şi Iacov, n-a vrut să-i nimicească şi până acum nu i-a lepădat de la Faţa Lui.
 • * 2 Imp 14:27; ** Exod 2:24; Exod 2:25; Exod 32:13;
 • 24 Hazael, împăratul Siriei, a murit şi în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad.
 • 25 Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori* şi a luat înapoi cetăţile lui Israel.
 • * 2 Imp 13:18; 2 Imp 13:19;
  2 Imparati, capitolul 13