2 Imparati  


Capitolul 14
 • Amaţia împăratul lui Iuda
 • 1 În al doilea* an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia**, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Imp 13:10; ** 2 Cron 25:1;
 • 2 Avea douăzeci şi cinci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim.
 • 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuşi nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas.
 • 4 Numai că înălţimile* nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi.
 • * 2 Imp 12:3;
 • 5 Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră* pe tatăl său, împăratul.
 • * 2 Imp 12:20;
 • 6 Dar n-a omorât pe fiii ucigaşilor, căci aşa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii* pentru copii şi să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.”
 • * Deut 24:16; Ezec 18:4; Ezec 18:20;
 • 7 A bătut* zece mii de edomiţi în Valea** Sării. Şi, în tot timpul războiului, a luat Sela şi a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi.
 • * 2 Cron 25:11; ** 2 Sam 8:13; Ps 60:1; Ios 15:38;
 • 8 Atunci*, Amaţia a trimis nişte soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!”
 • * 2 Cron 25:17;
 • 9 Şi Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul* din Liban a trimis să spună cedrului** din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat spinul în picioare.
 • * Jud 9:8; ** 1 Imp 4:33;
 • 10 Ai bătut* pe edomiţi şi a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta şi stai acasă. Pentru ce să stârneşti un rău care ar aduce căderea ta şi a lui Iuda?”
 • * Deut 8:14; 2 Cron 32:25; Ezec 28:2; Ezec 28:5; Ezec 28:17; Hab 2:4;
 • 11 Dar Amaţia nu l-a ascultat. Şi Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit şi şi-au văzut faţa el şi Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Şemeşul* lui Iuda.
 • * Ios 19:38; Ios 21:16;
 • 12 Iuda a fost bătut de Israel şi a fugit fiecare în cortul său.
 • 13 Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Şemeş pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta* lui Efraim până la Poarta** Unghiului.
 • * Neem 8:16; Neem 12:39; ** Ier 31:38; Zah 14:10;
 • 14 A luat tot* aurul şi argintul şi toate vasele care se aflau în Casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului; a luat şi ostatici şi s-a întors în Samaria.
 • * 1 Imp 7:51;
 • 15 Celelalte* fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui şi războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Imp 13:12;
 • 16 Ioas a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Şi în locul lui a domnit fiul său Ieroboam.
 • 17 Amaţia*, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel.
 • * 2 Cron 25:25;
 • 18 Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 19 Împotriva lui s-a făcut o uneltire* la Ierusalim. El a fugit la** Lachis, dar l-au urmărit şi la Lachis, unde l-au omorât.
 • * 2 Cron 25:27; ** Ios 10:31;
 • 20 L-au dus pe cai şi a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David.
 • 21 Şi tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria*, în vârstă de şaisprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia.
 • * 2 Imp 15:13; 2 Cron 26:1;
 • 22 Azaria a zidit iarăşi Elatul* şi l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.
 • * 2 Imp 16:6; 2 Cron 26:2;
 • Ieroboam al doilea
 • 23 În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci şi unu de ani.
 • 24 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 25 A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea* Hamatului până la marea** câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona, prorocul, fiul lui Amitai, din†† Gat-Hefer.
 • * Num 13:21; Num 34:8; ** Deut 3:17; Iona 1:1; Mat 12:39; Mat 12:40; †† Ios 19:13;
 • 26 Căci Domnul* a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut şi strâmtorarea în care se aflau şi robii**, şi oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel.
 • * 2 Imp 13:4; ** Deut 32:36;
 • 27 Domnul* nu hotărâse să şteargă numele lui Israel de sub ceruri şi i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.
 • * 2 Imp 13:5;
 • 28 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război şi cum a adus iarăşi sub stăpânirea lui Israel Damascul şi Hamatul*, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Sam 8:6; 1 Imp 11:24; 2 Cron 8:3;
 • 29 Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia*.
 • * 2 Imp 15:8;
  2 Imparati, capitolul 14  
Versetul zilei
Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat.
1 Imparati 18:30
Pune-l pe pagina ta