2 Imparati  


Capitolul 15
 • Azaria împăratul lui Iuda
 • 1 În al douăzeci şi şaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început* să domnească Azaria**, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Imp 14:21; 2 Cron 26:1; 2 Cron 26:3; 2 Cron 26:4; ** 2 Imp 15:13; 2 Imp 15:30; 2 Cron 26:1;
 • 2 Avea şaisprezece ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim.
 • 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia.
 • 4 Numai că înălţimile* nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi.
 • * 2 Imp 12:3; 2 Imp 14:4; 2 Imp 15:35;
 • 5 Domnul a lovit* pe împărat cu lepră şi el a fost lepros până în ziua morţii şi a locuit** într-o casă deosebită. Şi Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei şi judeca poporul ţării.
 • * 2 Cron 26:19-21; ** Lev 13:46;
 • 6 Celelalte fapte ale lui Azaria şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 7 Azaria a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat* cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Iotam.
 • * 2 Cron 26:23;
 • Zaharia împăratul lui Israel
 • 8 În al treizeci şi optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit şase luni.
 • 9 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca şi părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 10 Şalum, fiul lui Iabeş, a uneltit împotriva lui, l-a lovit* înaintea poporului şi l-a omorât; şi în locul lui a domnit el.
 • * Amos 7:9;
 • 11 Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • 12 Astfel s-a împlinit ce spusese* lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel.”
 • * 2 Imp 10:30;
 • Şalum împăratul lui Israel
 • 13 Şalum, fiul lui Iabeş, a început să domnească în al treizeci şi nouălea an al lui Ozia*, împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria.
 • * 2 Imp 15:1; Mat 1:8; Mat 1:9;
 • 14 Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa* şi a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Şalum, fiul lui Iabeş, şi l-a omorât; şi în locul lui a domnit el.
 • * 1 Imp 14:15;
 • 15 Celelalte fapte ale lui Şalum şi uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • 16 Atunci, Menahem a bătut Tifsahul* şi pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-şi deschisese porţile. Şi a spintecat pântecele tuturor femeilor** însărcinate.
 • * 1 Imp 4:24; ** 2 Imp 8:12;
 • Menahem împăratul lui Israel
 • 17 În al treizeci şi nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria.
 • 18 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 19 Pul*, împăratul Asiriei, a venit în ţară. Şi Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-şi întărească** domnia.
 • * 1 Cron 5:26; Isa 9:1; Osea 8:9; ** 2 Imp 14:5;
 • 20 Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi şi nu s-a oprit atunci în ţară.
 • 21 Celelalte fapte ale lui Menahem şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • 22 Menahem a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Pecahia.
 • Pecahia împăratul lui Israel
 • 23 În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani.
 • 24 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 25 Pecah, fiul lui Remalia, slujbaşul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca şi pe Argob şi Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia şi a domnit în locul lui.
 • 26 Celelalte fapte ale lui Pecahia şi tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • Pecah împăratul lui Israel
 • 27 În al cincizeci şi doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah*, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani.
 • * Isa 7:1;
 • 28 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 29 Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit* Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, şi a luat Iionul**, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeşul, Haţorul, Galaadul şi Galileea, toată ţara lui Neftali, şi pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria.
 • * 1 Cron 5:26; Isa 9:1; ** 1 Imp 15:20;
 • 30 Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit şi l-a omorât şi a domnit* el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.
 • * 2 Imp 17:1; Osea 10:3; Osea 10:7; Osea 10:15;
 • 31 Celelalte fapte ale lui Pecah şi tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • Iotam împăratul lui Iuda
 • 32 În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam*, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Cron 27:1;
 • 33 Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.
 • 34 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai* ca tatăl său Ozia.
 • * 2 Imp 15:3;
 • 35 Numai* că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta** cea mai înaltă a Casei Domnului.
 • * 2 Imp 15:4; ** 2 Cron 27:3;
 • 36 Celelalte fapte ale lui Iotam şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 37 În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin*, împăratul Siriei, şi pe Pecah**, fiul lui Remalia.
 • * 2 Imp 16:5; Isa 7:1; ** 2 Imp 15:27;
 • 38 Iotam a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Şi în locul lui a domnit fiul său Ahaz.
  2 Imparati, capitolul 15