2 Imparati  


Capitolul 16
 • Ahaz împăratul lui Iuda
 • 1 În al şaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz*, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Cron 28:1;
 • 2 Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David.
 • 3 Ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel şi chiar a trecut* pe fiul său prin foc, după urâciunile** neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Lev 18:21; 2 Cron 28:3; Ps 106:37; Ps 106:38; ** Deut 12:31;
 • 4 A adus jertfe şi tămâie pe înălţimi*, pe dealuri şi sub toţi copacii verzi.
 • * Deut 12:2; 1 Imp 14:23;
 • 5 Atunci*, Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască.
 • * Isa 7:1; Isa 7:4;
 • 6 În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul* sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi.
 • * 2 Imp 14:22;
 • 7 Ahaz a trimis soli lui* Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.”
 • * 2 Imp 15:29;
 • 8 Şi Ahaz* a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei.
 • * 2 Imp 12:18; 2 Cron 28:21;
 • 9 Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a* luat, a dus pe locuitori în robie la Chir şi a omorât pe Reţin.
 • * Amos 1:5;
 • 10 Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Şi, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul şi înfăţişarea acestui altar, întocmai cum era făcut.
 • 11 Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz şi preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc.
 • 12 La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat* de el şi s-a suit pe el.
 • * 2 Cron 26:16; 2 Cron 26:19;
 • 13 A ars pe el arderea-de-tot şi darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură şi a stropit pe altar sângele jertfelor de mulţumire.
 • 14 A îndepărtat dinaintea casei altarul* de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar şi Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte.
 • * 2 Cron 4:1;
 • 15 Şi împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă şi darul de mâncare de seară, arderea-de-tot* a împăratului şi darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului popor din ţară şi darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură şi să stropeşti pe el tot sângele arderilor-de-tot şi tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.”
 • * Exod 29:39-41;
 • 16 Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz.
 • 17 Şi împăratul* Ahaz a sfărâmat tăbliile** de la temelie şi a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea şi a pus-o pe o pardoseală de piatră.
 • * 2 Cron 28:24; ** 1 Imp 7:27; 1 Imp 7:28; 1 Imp 7:23; 1 Imp 7:25;
 • 18 De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit acolo, precum şi intrarea de afară a împăratului.
 • 19 Celelalte fapte ale lui Ahaz şi tot ce a făcut el nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 20 Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat* cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Ezechia.
 • * 2 Cron 28:27;
  2 Imparati, capitolul 16