2 Imparati  


Capitolul 17
 • Osea cel din urmă împărat al lui Israel
 • 1 În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Osea*, fiul lui Ela. A domnit nouă ani.
 • * 2 Imp 15:30;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuşi nu ca împăraţii lui Israel dinaintea lui.
 • 3 Salmanasar*, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui; şi Osea i s-a supus şi i-a plătit un bir.
 • * 2 Imp 18:9;
 • 4 Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis şi l-a pus în lanţuri într-o temniţă.
 • 5 Şi împăratul* Asiriei a străbătut toată ţara şi s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani.
 • * 2 Imp 18:9;
 • 6 În al nouălea* an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria şi a dus pe** Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halah şi la Habor, lângă râul Gozan şi în cetăţile mezilor.
 • * 2 Imp 18:10; 2 Imp 18:11; Osea 13:16; ** Lev 26:32; Lev 26:33; Deut 28:36; Deut 28:64; Deut 29:27; Deut 29:28; 1 Cron 5:26;
 • Robia asiriană
 • 7 Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, şi pentru că s-au închinat la alţi dumnezei.
 • 8 Au urmat* obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel şi obiceiurile rânduite de împăraţii lui Israel.
 • * Lev 18:3; Deut 18:9; 2 Imp 16:3;
 • 9 Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Şi-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnurile* străjerilor până la cetăţile întărite.
 • * 2 Imp 18:8;
 • 10 Şi-au ridicat* stâlpi idoleşti şi astartee** pe orice deal şi sub orice copac verde.
 • * 1 Imp 14:23; Isa 57:5; ** Exod 34:13; Deut 16:21; Mica 5:14; Deut 12:2; 2 Imp 16:4;
 • 11 Şi acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca şi neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, şi au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul.
 • 12 Au slujit idolilor*, despre care Domnul le zisese: „Să** nu faceţi lucrul acesta!”
 • * Exod 20:3; Exod 20:4; Lev 26:1; Deut 5:7; Deut 5:8; ** Deut 4:19;
 • 13 Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi văzătorii*, şi le-a zis: „Întoarceţi-vă** de la căile voastre cele rele şi păziţi poruncile şi rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei, prorocii.”
 • * 1 Sam 9:9; ** Ier 18:11; Ier 25:5; Ier 35:15;
 • 14 Dar ei n-au ascultat, şi-au înţepenit* grumazul, ca şi părinţii lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor.
 • * Deut 31:27; Prov 29:1;
 • 15 N-au vrut să ştie de legile Lui, de legământul* pe care-l făcuse cu părinţii lor şi de înştiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic** – şi ei înşişi n-au fost decât nimic – şi după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu†† se ia după ele.
 • * Deut 29:25; ** Deut 32:21; 1 Imp 16:13; 1 Cor 8:4; Ps 115:8; Rom 1:21; †† Deut 12:30; Deut 12:31;
 • 16 Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor, şi-au făcut* viţei turnaţi, au făcut idoli de-ai Astarteei**, s-au închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi au slujit lui Baal.
 • * Exod 32:8; 1 Imp 12:28; ** 1 Imp 14:15; 1 Imp 14:23; 1 Imp 15:13; 1 Imp 16:33; 1 Imp 16:31; 1 Imp 22:53; 2 Imp 11:18;
 • 17 Au trecut* prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la** ghicire şi vrăjitorii şi s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
 • * Lev 18:21; 2 Imp 16:3; Ezec 23:37; ** Deut 18:10; 1 Imp 21:20;
 • 18 De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel şi i-a îndepărtat de la Faţa Lui. N-a rămas* decât seminţia lui Iuda,
 • * 1 Imp 11:13; 1 Imp 11:32;
 • 19 şi chiar Iuda* nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel.
 • * Ier 3:8;
 • 20 Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat* în mâinile jefuitorilor şi a sfârşit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui.
 • * 2 Imp 13:3; 2 Imp 15:29;
 • 21 Căci Israel* se dezlipise de casa lui David şi făcuse împărat** pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-l abătuse de la Domnul şi făcuse pe Israel să săvârşească un mare păcat.
 • * 1 Imp 11:11; 1 Imp 11:31; ** 1 Imp 12:20; 1 Imp 12:28;
 • 22 Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele
 • 23 până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum* vestise prin toţi slujitorii Săi proroci. Şi Israel a fost** dus în robie departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi.
 • * 1 Imp 14:16; ** 2 Imp 17:6;
 • Samaritenii
 • 24 Împăratul Asiriei a adus* oameni din Babilon, din** Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim şi i-a aşezat în cetăţile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria şi au locuit în cetăţile ei.
 • * Ezra 4:2; Ezra 4:10; ** 2 Imp 17:30; 2 Imp 18:34;
 • 25 Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, şi Domnul a trimis împotriva lor nişte lei, care-i omorau.
 • 26 Atunci au spus împăratului Asiriei: „Neamurile pe care le-ai strămutat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării, şi El a trimis împotriva lor nişte lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului ţării.”
 • 27 Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: „Trimiteţi pe unul din preoţii pe care i-aţi luat de acolo în robie; să plece să se aşeze acolo şi să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării.”
 • 28 Unul din preoţii care fuseseră luaţi robi din Samaria a venit de s-a aşezat la Betel şi le-a învăţat cum să se teamă de Domnul.
 • 29 Dar neamurile şi-au făcut, fiecare, dumnezeii lor în cetăţile pe care le locuiau şi i-au aşezat în templele idoleşti din înălţimile zidite de samariteni.
 • 30 Oamenii din Babilon* au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Aşima,
 • * 2 Imp 17:24;
 • 31 cei din Ava* au făcut pe Nibhaz şi Tartac, cei din Sefarvaim îşi ardeau** copiii în foc în cinstea lui Adramelec şi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.
 • * Ezra 4:9; ** Lev 18:21; Deut 12:31;
 • 32 Totodată se închinau şi Domnului şi şi-au făcut preoţi ai înălţimilor, luaţi* din tot poporul: preoţii aceştia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălţimi.
 • * 1 Imp 12:31;
 • 33 Astfel se închinau* Domnului, dar slujeau în acelaşi timp şi dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutaţi.
 • * Tef 1:5;
 • 34 Până în ziua de astăzi îşi urmează ei obiceiurile de la început: nu se închină Domnului şi nu se ţin nici de legile şi rânduielile lor, nici de legile şi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele* Israel.
 • * Gen 32:28; Gen 35:10; 1 Imp 11:31;
 • 35 Domnul făcuse legământ cu ei şi le dăduse porunca aceasta: „Să nu vă temeţi* de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi** înaintea lor, să nu le slujiţi şi să nu le aduceţi jertfe.
 • * Jud 6:10; ** Exod 20:5;
 • 36 Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere şi cu braţul întins*; înaintea Lui să vă** închinaţi şi Lui să-I aduceţi jertfe.
 • * Exod 6:6; ** Deut 10:20;
 • 37 Să păziţi şi să împliniţi* totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea şi poruncile pe care vi le-a scris El şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.
 • * Deut 5:32;
 • 38 Să nu* uitaţi legământul pe care l-am făcut cu voi şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.
 • * Deut 4:23;
 • 39 Ci să vă temeţi de Domnul Dumnezeul vostru, şi El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri.”
 • 40 Ei n-au ascultat şi au urmat obiceiurile lor de la început.
 • 41 Neamurile acestea* se temeau de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite, şi copiii lor şi copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinţii lor.
 • * 2 Imp 17:32; 2 Imp 17:33;
  2 Imparati, capitolul 17