2 Imparati  


Capitolul 19
 • Ierusalimul scăpat
 • 1 Când a auzit împăratul Ezechia* lucrul acesta, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului.
 • * Isa 37:1;
 • 2 A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe preoţii cei mai bătrâni, acoperiţi cu saci, la prorocul* Isaia, fiul lui Amoţ.
 • * Luca 3:4;
 • 3 Şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei, şi nu este putere pentru naştere.
 • 4 Poate* că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul** Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu şi poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru ceilalţi care au mai rămas.’”
 • * 2 Sam 16:12; ** 2 Imp 18:35; Ps 50:21;
 • 5 Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia.
 • 6 Şi Isaia* le-a zis: „Iată ce să spuneţi stăpânului vostru: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care M-au batjocorit slujitorii** împăratului Asiriei.
 • * Isa 37:6; ** 2 Imp 18:17;
 • 7 Voi pune în el un duh* care îl va face ca, la auzul unei veşti pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui şi-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.»’”
 • * 2 Imp 19:35-37; Ier 51:1;
 • 8 Rabşache, plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din* Lachis.
 • * 2 Imp 18:14;
 • 9 Atunci, împăratul Asiriei a primit o veste* cu privire la Tirhaca, împăratul Etiopiei. I s-a spus: „Iată că acela a pornit cu război împotriva ta.” Şi împăratul Asiriei a trimis soli din nou lui Ezechia, zicând:
 • * 1 Sam 23:27;
 • 10 „Aşa să vorbiţi lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ‘Să nu te înşele Dumnezeul tău, în care* te încrezi, zicând: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei.»
 • * 2 Imp 18:5;
 • 11 Iată, ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor şi cum le-au nimicit. Şi tu să fii izbăvit?!
 • 12 Dumnezeii* neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei au izbăvit ei pe Gozan, pe Haran, pe Reţef şi pe fiii lui** Eden din Telasar?
 • * 2 Imp 18:33; ** Ezec 27:23;
 • 13 Unde* sunt împăratul Hamatului, împăratul Arpadului şi împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena şi Iva?’”
 • * 2 Imp 18:34;
 • 14 Ezechia* a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului şi a întins-o înaintea Domnului,
 • * Isa 37:14;
 • 15 căruia I-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, care şezi* pe heruvimi! Tu** eşti singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile şi pământul.
 • * 1 Sam 4:4; Ps 80:1; ** 1 Imp 18:39; Isa 44:6; Ier 10:10-12;
 • 16 Doamne, pleacă-Ţi* urechea şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi** ochii şi priveşte! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabşache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu!
 • * Ps 31:2; ** 2 Cron 6:40; 2 Imp 19:4;
 • 17 Da, Doamne, este adevărat că împăraţii Asiriei au nimicit neamurile şi le-au pustiit ţările
 • 18 şi că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări* făcute de mâna omului, erau lemn şi piatră, şi i-au nimicit.
 • * Ps 115:4; Ier 10:3;
 • 19 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca să ştie toate împărăţiile* pământului că numai Tu eşti Dumnezeu, Doamne!”
 • * Ps 83:18;
 • 20 Atunci, Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit* rugăciunea** pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’
 • * Isa 37:21; ** Ps 65:2;
 • 21 Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: ‘Fecioara, fiica* Sionului, te dispreţuieşte şi râde de tine; fata Ierusalimului dă** din cap după tine.
 • * Plang 2:13; ** Iov 16:4; Ps 22:7; Ps 22:8; Plang 2:15;
 • 22 Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Şi împotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului* lui Israel!
 • * Ps 71:22; Isa 5:24; Ier 51:5;
 • 23 Prin solii* tăi ai batjocorit pe Domnul şi ai zis: «Cu** mulţimea carelor mele, am suit vârful munţilor, coastele Libanului! Voi tăia cei mai înalţi cedri ai lui, cei mai frumoşi chiparoşi ai lui şi voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame;
 • * 2 Imp 18:17; ** Ps 20:7;
 • 24 am săpat şi am băut ape străine şi voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului.»
 • 25 N-ai auzit că Eu demult am pregătit aceste lucruri* şi că le-am hotărât din vremurile vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească şi să prefaci** cetăţi întărite în mormane de dărâmături.
 • * Isa 45:7; ** Isa 10:5;
 • 26 Locuitorii lor sunt neputincioşi, îngroziţi şi înmărmuriţi; au ajuns ca iarba* de pe câmp şi ca verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperişuri şi ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.
 • * Ps 129:6;
 • 27 Dar ştiu* când stai jos, când ieşi şi când intri şi când eşti furios împotriva Mea.
 • * Ps 139:1;
 • 28 Pentru că eşti furios împotriva Mea şi pentru că trufia ta a ajuns până la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul* Meu în nările tale şi zăbala Mea, între buzele tale şi te voi face să te întorci pe drumul** pe care ai venit.
 • * Iov 41:2; Ezec 29:4; Ezec 38:4; Amos 4:2; ** 2 Imp 19:33; 2 Imp 19:36; 2 Imp 19:37;
 • 29 Acesta să-ţi fie* semnul: Anul acesta veţi mânca ce creşte de la sine şi al doilea an, ce va răsări din rădăcinile rămase, dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii şi veţi mânca din rodul lor.
 • * 1 Sam 2:34; 2 Imp 20:8; 2 Imp 20:9; Isa 7:11; Isa 7:14; Luca 2:12;
 • 30 Rămăşiţa* din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde iarăşi rădăcini dedesubt şi deasupra va da rod.
 • * 2 Cron 32:22; 2 Cron 32:23;
 • 31 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă şi din muntele Sionului, cei scăpaţi. Iată ce va face râvna* Domnului oştirilor.
 • * Isa 9:7;
 • 32 De aceea, aşa vorbeşte Domnul asupra împăratului Asiriei: Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi şi nu va ridica întărituri de şanţuri împotriva ei.
 • 33 Se va întoarce pe drumul pe care a venit şi nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.
 • 34 Căci Eu voi ocroti* cetatea aceasta ca s-o mântuiesc, din pricina Mea şi din pricina robului** Meu David.’”
 • * 2 Imp 20:6; ** 1 Imp 11:12; 1 Imp 11:13;
 • 35 În noaptea* aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte.
 • * 2 Cron 32:21; Isa 37:36;
 • 36 Atunci, Sanherib, împăratul Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a întors şi a locuit la Ninive*.
 • * Gen 10:11;
 • 37 Şi, pe când se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec* şi Şareţer, fiii săi, l-au** ucis cu sabia şi au fugit în ţara Ararat. Şi în locul lui a domnit fiul său Esar-Hadon.
 • * 2 Cron 32:21; ** 2 Imp 19:7; Ezra 4:2;
  2 Imparati, capitolul 19  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta