2 Imparati  


Capitolul 21
 • Manase împăratul lui Iuda
 • 1 Manase avea doisprezece* ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefţiba.
 • * 2 Cron 33:1;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile* neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * 2 Imp 16:3;
 • 3 El a zidit din nou înălţimile pe care* le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab**, împăratul lui Israel, şi s-a închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.
 • * 2 Imp 18:4; ** 1 Imp 16:32; Deut 4:19; Deut 17:3; 2 Imp 17:16;
 • 4 A* zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: „În Ierusalim** Îmi voi pune Numele.”
 • * Ier 32:34; ** 2 Sam 7:13; 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3;
 • 5 A zidit altare întregii oştiri a cerurilor în cele două curţi ale Casei Domnului.
 • 6 Şi-a* trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea** şi vrăjitoria şi a ţinut la el oameni care chemau duhurile şi ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
 • * Lev 18:21; Lev 20:2; 2 Imp 16:3; 2 Imp 17:17; ** Lev 19:26; Lev 19:31; Deut 18:10; Deut 18:11; 2 Imp 17:17;
 • 7 A pus idolul Astarteei pe care-l făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David şi fiului său Solomon: „În casa* aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu.
 • * 2 Sam 7:13; 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3; 2 Imp 23:27; Ps 132:13; Ps 132:14; Ier 32:34;
 • 8 Nu voi* mai muta piciorul lui Israel afară din ţara pe care am dat-o părinţilor lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit şi toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.”
 • * 2 Sam 7:10;
 • 9 Dar ei n-au ascultat; şi Manase a fost pricina pentru* care s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Prov 29:12;
 • 10 Atunci, Domnul a vorbit astfel prin robii Săi, prorocii:
 • 11 „Pentru că* Manase, împăratul lui Iuda, a săvârşit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai** rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriţii şi pentru că a făcut şi pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui,
 • * 2 Imp 23:26; 2 Imp 23:27; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4; Ier 15:4; ** 1 Imp 21:26; 2 Imp 21:9;
 • 12 iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi aduce peste Ierusalim şi peste Iuda nenorociri care vor asurzi* urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele.
 • * 1 Sam 3:11; Ier 19:3;
 • 13 Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia* ca asupra Samariei şi cumpăna ca asupra casei lui Ahab şi voi curăţa Ierusalimul ca o farfurie care se curăţeşte şi se răstoarnă cu faţa în jos după ce a fost curăţită.
 • * Isa 34:11; Plang 2:8; Amos 7:7; Amos 7:8;
 • 14 Voi părăsi rămăşiţa moştenirii Mele şi-i voi da în mâinile vrăjmaşilor lor; şi vor ajunge de jaful şi prada tuturor vrăjmaşilor lor,
 • 15 pentru că au făcut ce este rău înaintea Mea şi M-au mâniat din ziua când au ieşit părinţii lor din Egipt până în ziua de azi!’”
 • 16 Manase* a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârşit şi în care a târât şi pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Imp 24:4;
 • 17 Celelalte* fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el şi păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 33:11-19;
 • 18 Manase a adormit* cu părinţii săi şi a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Şi în locul lui a domnit fiul său Amon.
 • * 2 Cron 33:20;
 • Amon împăratul lui Iuda
 • 19 Amon avea douăzeci şi doi* de ani când a ajuns împărat şi a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Meşulemet, fata lui Haruţ, din Iotba.
 • * 2 Cron 33:21; 2 Cron 33:23;
 • 20 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum* făcuse tatăl său Manase;
 • * 2 Imp 21:2;
 • 21 a umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise şi tatăl său şi s-a închinat înaintea lor;
 • 22 a părăsit* pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi n-a umblat în calea Domnului.
 • * 1 Imp 11:33;
 • 23 Slujitorii lui Amon au uneltit* împotriva lui şi au omorât pe împărat în casa lui.
 • * 2 Cron 33:24; 2 Cron 33:25;
 • 24 Dar poporul ţării a lovit pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon şi poporul ţării a pus împărat, în locul său, pe fiul său Iosia.
 • 25 Celelalte fapte ale lui Amon şi ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 26 L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uza. Şi în locul lui a domnit fiul său Iosia.
  2 Imparati, capitolul 21