2 Imparati  


Capitolul 22
 • Iosia împăratul lui Iuda
 • 1 Iosia avea opt* ani când s-a făcut împărat şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boţcat**.
 • * 2 Cron 34:1; ** Ios 15:39;
 • 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în toată calea tatălui său David; nu* s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga.
 • * Deut 5:32;
 • 3 În anul* al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în Casa Domnului pe Şafan, logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam. El i-a zis:
 • * 2 Cron 34:8;
 • 4 „Suie-te la marele preot Hilchia şi spune-i să strângă argintul adus* în Casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc** pragul.
 • * 2 Imp 12:4; ** 2 Imp 12:9; Ps 84:10;
 • 5 Să se dea argintul acesta în mâinile* meşterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Şi să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului,
 • * 2 Imp 12:11; 2 Imp 12:12; 2 Imp 12:14;
 • 6 anume: dulgherilor, zidarilor şi pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn şi de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei.
 • 7 Dar să* nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”
 • * 2 Imp 12:15;
 • Cartea legii găsită
 • 8 Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: „Am găsit* cartea legii în Casa Domnului.” Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o.
 • * Deut 31:24; 2 Cron 34:14;
 • 9 Apoi, logofătul Şafan s-a dus să dea socoteală împăratului şi a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă şi l-au dat în mâinile meşterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.”
 • 10 Şafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului.
 • 11 Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, şi-a sfâşiat hainele.
 • 12 Şi împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor*, fiul lui Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului:
 • * 2 Cron 34:20;
 • 13 „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia* Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.”
 • * Deut 29:27;
 • 14 Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan şi Asaia s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Şalum, fiul lui Ticva*, fiul lui Harhas, păzitorul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce i-au vorbit,
 • * 2 Cron 34:22;
 • 15 ea le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spuneţi omului care v-a trimis la mine:
 • 16 «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, voi trimite nenorociri* asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda.
 • * Deut 29:27; Dan 9:11-14;
 • 17 Pentru că M-au* părăsit şi au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge.›»
 • * Deut 29:25-27;
 • 18 Dar să spuneţi împăratului* lui Iuda, care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit:
 • * 2 Cron 34:26;
 • 19 ‹Pentru că ţi s-a mişcat* inima, pentru că te-ai smerit** înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem††, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit›, zice Domnul.
 • * Ps 51:17; Isa 57:15; ** 1 Imp 21:29; Lev 26:31; Lev 26:32; †† Ier 26:6; Ier 44:22;
 • 20 ‹De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat* în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.›»’” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.
 • * Ps 37:37; Isa 57:1; Isa 57:2;
  2 Imparati, capitolul 22