2 Imparati  


Capitolul 23
 • Nimicirea închinării la idoli
 • 1 Împăratul Iosia a strâns* la el pe toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului.
 • * 2 Cron 34:29;
 • 2 Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu toţi bărbaţii lui Iuda şi cu toţi locuitorii Ierusalimului, preoţii, prorocii şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului, pe care o găsiseră în Casa* Domnului.
 • * 2 Imp 22:8;
 • 3 Împăratul stătea* pe scaunul lui împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile, învăţăturile şi legile Lui din toată inima şi din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Şi tot poporul a intrat în legământ.
 • * 2 Imp 11:14; 2 Imp 11:17;
 • 4 Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoţilor de al doilea rând şi celor ce păzeau pragul să scoată din Templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteea* şi pentru toată oştirea cerurilor şi le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, şi a pus să le ducă cenuşa la Betel.
 • * 2 Imp 21:3; 2 Imp 21:7;
 • 5 A izgonit pe preoţii idolilor, puşi de împăraţii lui Iuda să ardă tămâie pe înălţimi în cetăţile lui Iuda şi în împrejurimile Ierusalimului, şi pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor şi întregii oştiri* a cerurilor.
 • * 2 Imp 21:3;
 • 6 A scos din Casa Domnului idolul Astarteei* şi l-a dus afară din Ierusalim, la pârâul Chedron; l-a ars la pârâul Chedron şi l-a prefăcut în cenuşă, iar cenuşa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului.
 • * 2 Imp 21:7; 2 Cron 34:4;
 • 7 A dărâmat casele sodomiţilor* care erau în Casa Domnului şi unde femeile împleteau corturi pentru Astarteea.
 • * 1 Imp 14:24; 1 Imp 15:12; Ezec 16:16;
 • 8 A adus pe toţi preoţii din cetăţile lui Iuda; a pângărit înălţimile unde ardeau preoţii tămâie, de la Gheba* până la Beer-Şeba, şi a dărâmat înălţimile de la porţi, cea care era la intrarea porţii lui Iosua, căpetenia cetăţii, şi cea care era la stânga porţii cetăţii.
 • * 1 Imp 15:22;
 • 9 Totuşi preoţii înălţimilor* nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau** azime în mijlocul fraţilor lor.
 • * Ezec 44:10-14; ** 1 Sam 2:36;
 • 10 Împăratul a pângărit Tofetul*, în valea** fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-şi mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloh.
 • * Isa 30:33; Ier 7:31; Ier 19:6; Ier 19:11-13; ** Ios 15:8; Lev 18:21; Deut 18:10; Ezec 23:37; Ezec 23:39;
 • 11 A îndepărtat de la intrarea Casei Domnului caii pe care împăraţii lui Iuda îi închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan-Melec, care locuia în mahala, şi a ars în foc carele soarelui.
 • 12 Împăratul a dărâmat altarele de pe* acoperişul odăii de sus a lui Ahaz, pe care le** făcuseră împăraţii lui Iuda, şi altarele pe care le făcuse Manase în cele două curţi ale Casei Domnului; după ce le-a sfărâmat şi le-a luat de acolo, le-a aruncat ţărâna în pârâul Chedron.
 • * Ier 19:13; Tef 1:5; ** 2 Imp 21:5;
 • 13 Împăratul a pângărit înălţimile care* erau în faţa Ierusalimului, pe partea dreaptă a Muntelui Pierzării, şi pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoş, urâciunea Moabului, şi lui Milcom, urâciunea fiilor lui Amon.
 • * 1 Imp 11:7;
 • 14 A sfărâmat* stâlpii idoleşti şi a dărâmat astarteele, şi locul lor l-a umplut cu oase omeneşti.
 • * Exod 23:24; Deut 7:5; Deut 7:25;
 • 15 A dărâmat şi altarul de la Betel şi înălţimea* făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască; a ars înălţimea şi a prefăcut-o în ţărână şi a ars idolul Astarteei.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 12:33;
 • Mormântul prorocului din Iuda
 • 16 Iosia, întorcându-se şi văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte şi le-a ars pe altar şi l-a pângărit, după cuvântul* Domnului rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri.
 • * 1 Imp 13:2;
 • 17 El a zis: „Ce este mormântul acesta pe care-l văd?” Oamenii din cetate i-au răspuns: „Este mormântul* omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda şi a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlineşti tu.”
 • * 1 Imp 13:1; 1 Imp 13:30;
 • 18 Şi el a zis: „Lăsaţi-l; nimeni să nu-i mişte oasele!” Astfel, au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului* care venise din Samaria.
 • * 1 Imp 13:31;
 • 19 Iosia a mai înlăturat toate templele idoleşti ale înălţimilor care se aflau în cetăţile* Samariei şi pe care le făcuseră împăraţii lui Israel ca să mânie pe Domnul; a făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel.
 • * 2 Cron 34:6; 2 Cron 34:7;
 • 20 A înjunghiat* pe altare** pe toţi preoţii înălţimilor care erau acolo şi a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim.
 • * 1 Imp 13:2; ** Exod 22:20; 1 Imp 18:40; 2 Imp 11:18; 2 Cron 34:5;
 • Prăznuirea Paştelor
 • 21 Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: „Prăznuiţi* Paştele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum** este scris în această carte a legământului.”
 • * 2 Cron 35:1; ** Exod 12:3; Lev 23:5; Num 9:2; Deut 16:2;
 • 22 Paşte ca acestea nu* se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel şi în tot timpul împăraţilor lui Israel şi împăraţilor lui Iuda.
 • * 2 Cron 35:18; 2 Cron 35:19;
 • 23 Ci abia în al optsprezecelea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste Paşte în cinstea Domnului, la Ierusalim.
 • 24 Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau* duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii şi toate urâciunile care se vedeau în ţara lui Iuda şi la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii** scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în Casa Domnului.
 • * 2 Imp 21:6; ** Lev 19:31; Lev 20:27; Deut 18:11;
 • 25 Înainte de Iosia*, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise, şi, chiar după el, n-a fost niciunul ca el.
 • * 2 Imp 18:5;
 • 26 Totuşi Domnul nu S-a întors din iuţimea mâniei Lui celei mari de care era aprins împotriva lui Iuda din pricina* tuturor celor ce făcuse Manase ca să-L mânie.
 • * 2 Imp 21:11; 2 Imp 21:12; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4; Ier 15:4;
 • 27 Şi Domnul a zis: „Voi lepăda şi pe Iuda dinaintea Mea, cum am lepădat* pe Israel, şi voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului, pe care o alesesem, şi casa despre care zisesem: ‘Acolo va fi Numele** Meu.’”
 • * 2 Imp 17:18; 2 Imp 17:20; 2 Imp 18:11; 2 Imp 21:13; ** 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3; 2 Imp 21:4; 2 Imp 21:7;
 • 28 Celelalte fapte ale lui Iosia şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 29 Pe vremea* sa, Faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieşit înainte, şi Faraon l-a omorât la Meghido** cum l-a văzut.
 • * 2 Cron 35:20; ** Zah 12:11; 2 Imp 14:8;
 • 30 Slujitorii* lui l-au luat mort într-un car, l-au adus din Meghido la Ierusalim şi l-au îngropat în mormântul său. Şi poporul** ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia: ei l-au uns şi l-au făcut împărat în locul tatălui său.
 • * 2 Cron 35:24; ** 2 Cron 36:1;
 • Ioahaz împăratul lui Iuda
 • 31 Ioahaz avea douăzeci şi trei de ani când s-a făcut împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal*, fata lui Ieremia, din Libna.
 • * 2 Imp 24:18;
 • 32 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinţii lui.
 • 33 Faraon Neco l-a pus în lanţuri la Ribla*, în ţara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, şi a pus asupra ţării o gloabă de o sută de talanţi de argint şi de un talant de aur.
 • * 2 Imp 25:6; Ier 52:27;
 • 34 Şi Faraon Neco* a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia şi i-a schimbat** numele în Ioiachim. A luat pe Ioahaz, care a mers†† în Egipt şi a murit acolo.
 • * 2 Cron 36:4; ** 2 Imp 24:17; Dan 1:7; Mat 1:11; †† Ier 22:11; Ier 22:12; Ezec 19:3; Ezec 19:4;
 • 35 Ioiachim a dat lui Faraon argintul* şi aurul, dar a trebuit să pună bir asupra ţării ca să scoată argintul acesta cerut de Faraon; a hotărât partea fiecăruia şi a cerut de la poporul ţării argintul şi aurul pe care trebuia să-l dea lui Faraon Neco.
 • * 2 Imp 23:33;
 • Ioiachim împăratul lui Iuda
 • 36 Ioiachim* avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din Ruma.
 • * 2 Cron 36:5;
 • 37 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinţii săi.
  2 Imparati, capitolul 23