2 Imparati  


Capitolul 24
 • 1 Pe vremea* sa, Nebucadneţar1, împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioiachim i-a fost supus trei ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui.
 • * 2 Cron 36:6; Ier 25:1; Ier 25:9; Dan 1:1;
 • 2 Atunci, Domnul* a trimis împotriva lui Ioiachim cete de haldeeni, cete de sirieni, cete de moabiţi şi cete de amoniţi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuvântul** pe care-l spusese Domnul prin robii Săi, prorocii.
 • * Ier 25:9; Ier 32:28; Ezec 19:8; ** 2 Imp 20:17; 2 Imp 21:12-14; 2 Imp 23:27;
 • 3 Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor* săvârşite de Manase
 • * 2 Imp 21:2; 2 Imp 21:11; 2 Imp 23:26;
 • 4 şi din pricina sângelui* nevinovat pe care-l vărsase Manase şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte.
 • * 2 Imp 21:16;
 • 5 Celelalte fapte ale lui Ioiachim şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 6 Ioiachim a adormit* cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Ioiachin.
 • * 2 Cron 36:6; 2 Cron 36:8; Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 36:30;
 • 7 Împăratul* Egiptului n-a mai ieşit din ţara lui, căci împăratul** Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.
 • * Ier 37:5; Ier 37:7; ** Ier 46:2;
 • Ioiachin. Împresurarea Ierusalimului
 • 8 Ioiachin avea optsprezece* ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehuşta, fata lui Elnatan, din Ierusalim.
 • * 2 Cron 36:9;
 • 9 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său.
 • 10 În vremea aceea*, slujitorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului, şi cetatea a fost împresurată.
 • * Dan 1:1;
 • 11 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetăţii pe când o împresurau slujitorii lui.
 • 12 Atunci, Ioiachin, împăratul lui Iuda, s-a dus* la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile şi dregătorii lui. Şi împăratul** Babilonului l-a luat prins în al optulea an†† al domniei lui.
 • * Ier 24:1; Ier 29:1; Ier 29:2; Ezec 17:12; ** Ier 25:1; 2 Imp 25:27; †† Ier 52:28;
 • 13 A luat* de acolo toate vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului şi a sfărâmat** toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în Templul Domnului, cum spusese Domnul.
 • * 2 Imp 20:17; Isa 39:6; ** Dan 5:2; Dan 5:3; Ier 20:5;
 • 14 A dus* în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, în număr de zece** mii, cu toţi teslarii şi fierarii; n-a mai rămas decât poporul†† sărac al ţării.
 • * Ier 24:1; ** Ier 52:28; 1 Sam 13:19; 1 Sam 13:22; †† 2 Imp 25:12; Ier 40:7;
 • 15 A strămutat* pe Ioiachin la Babilon şi a dus robi din Ierusalim la Babilon: pe mama împăratului, pe nevestele împăratului şi pe dregătorii lui şi pe mai-marii ţării,
 • * 2 Cron 36:10; Estera 2:6; Ier 22:24;
 • 16 pe toţi* războinicii, în număr de şapte mii, şi pe teslari şi fierari în număr de o mie, toţi numai oameni viteji şi buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon.
 • * Ier 52:28;
 • 17 Şi împăratul* Babilonului a pus împărat, în locul lui Ioiachin, pe unchiul** său Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia.
 • * Ier 37:1; ** 1 Cron 3:15; 2 Cron 36:10; 2 Imp 23:34; 2 Cron 36:4;
 • Zedechia
 • 18 Zedechia avea douăzeci şi unu de ani* când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal**, fata lui Ieremia, din Libna.
 • * 2 Cron 36:11; Ier 37:1; Ier 52:1; ** 2 Imp 23:31;
 • 19 El a făcut ce este rău* înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioiachim.
 • * 2 Cron 36:12;
 • 20 Şi lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului şi împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea Lui. Şi Zedechia* s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.
 • * 2 Cron 36:13; Ezec 17:15;
 • 1. Cunoscut în istorie ca Nabucodonosor II, rege al Regatului Noului Babilon (605-562 î. Hr.); fiul lui Nabopolassar.
  2 Imparati, capitolul 24