2 Imparati  


Capitolul 8
 • Sunamita e ajutată de Elisei
 • 1 Elisei a zis femeii pe al cărei* fiu îl înviase: „Scoală-te, du-te, tu şi casa ta, şi locuieşte pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete** de şapte ani peste ţară, şi foametea a şi început.”
 • * 2 Imp 4:35; ** Ps 105:16; Hag 1:11;
 • 2 Femeia s-a sculat şi a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea şi casa ei, şi a locuit şapte ani în ţara filistenilor.
 • 3 După şapte ani, femeia s-a întors din ţara filistenilor şi s-a dus să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei.
 • 4 Împăratul stătea de vorbă cu Ghehazi*, slujitorul omului lui Dumnezeu, şi zicea: „Istoriseşte-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei.”
 • * 2 Imp 5:27;
 • 5 Şi, pe când istorisea împăratului cum înviase* pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia şi iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei.”
 • * 2 Imp 4:35;
 • 6 Împăratul a întrebat pe femeie, şi ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis: „Vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua când a părăsit ţara şi până acum!”
 • Hazael, împărat al Siriei
 • 7 Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Şi l-au înştiinţat zicând: „Omul lui Dumnezeu a venit aici!”
 • 8 Împăratul a zis lui Hazael:* „Ia cu tine** un dar şi du-te înaintea omului lui Dumnezeu. Întreabă prin el pe Domnul şi zi: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’”
 • * 1 Imp 19:15; ** 1 Sam 9:7; 1 Imp 14:3; 2 Imp 5:5; 2 Imp 1:2;
 • 9 Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar – tot ce era mai bun în Damasc: patruzeci de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfăţişat înaintea lui şi a zis: „Fiul tău Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb: ‘Mă voi tămădui de boala aceasta?’”
 • 10 Elisei i-a răspuns: „Du-te şi spune-i: ‘Te vei tămădui’, măcar că Domnul mi-a descoperit că va* muri.”
 • * 2 Imp 8:15;
 • 11 Omul lui Dumnezeu şi-a pironit privirea asupra lui Hazael şi s-a uitat ţintă la el multă vreme, apoi a* plâns.
 • * Luca 19:41;
 • 12 Hazael a zis: „Pentru ce plânge domnul meu?” Şi Elisei a răspuns: „Pentru că ştiu răul* pe care-l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc cetăţilor întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii** lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.”
 • * 2 Imp 10:32; 2 Imp 12:17; 2 Imp 13:3; 2 Imp 13:7; Amos 1:3; ** 2 Imp 15:16; Osea 13:16; Amos 1:13;
 • 13 Hazael a zis: „Dar ce este robul tău*, câinele acesta, ca să facă lucruri aşa de mari?” Şi Elisei a zis: „Domnul** mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei.”
 • * 1 Sam 17:43; ** 1 Imp 19:15;
 • 14 Hazael a plecat de la Elisei şi s-a întors la stăpânul său, care i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?” Şi el a răspuns: „Mi-a spus că te vei tămădui!”
 • 15 A doua zi, Hazael a luat o învelitoare, pe care a înmuiat-o în apă, şi a întins-o pe faţa împăratului, care a murit. Şi, în locul lui, a domnit Hazael.
 • Domnia lui Ioram
 • 16 În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram*, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Cron 21:3; 2 Cron 21:4;
 • 17 Avea treizeci şi doi* de ani când s-a făcut împărat şi a domnit opt ani la Ierusalim.
 • * 2 Cron 21:5;
 • 18 El a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată* a lui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Imp 8:26;
 • 19 Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda, din pricina robului Său David, după făgăduinţa* pe care i-o făcuse că-i va da totdeauna o lumină printre fiii săi.
 • * 2 Sam 7:13; 1 Imp 11:36; 1 Imp 15:4; 2 Cron 21:7;
 • 20 Pe vremea sa, Edom* s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda şi au pus** un împărat peste ei.
 • * Gen 27:40; 2 Cron 21:8; 2 Cron 21:9; 2 Cron 21:10; ** 1 Imp 22:47;
 • 21 Ioram a trecut la Ţair cu toate carele lui. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţi, care-l înconjurau, şi pe căpeteniile carelor, şi poporul a fugit în corturi.
 • 22 Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. Libna* s-a răsculat tot în acelaşi timp.
 • * 2 Cron 21:10;
 • 23 Celelalte fapte ale lui Ioram şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 24 Ioram a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ahazia*.
 • * 2 Cron 22:1;
 • Ahazia
 • 25 În al doisprezecelea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda.
 • 26 Ahazia* avea douăzeci şi doi de ani când a ajuns împărat şi a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel.
 • * 2 Cron 22:2;
 • 27 El a umblat* în calea casei lui Ahab şi a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab.
 • * 2 Cron 22:3; 2 Cron 22:4;
 • 28 El a mers cu Ioram*, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot din Galaad. Şi sirienii au rănit pe Ioram.
 • * 2 Cron 22:5;
 • 29 Împăratul Ioram s-a întors* să se tămăduiască la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Ahazia**, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav.
 • * 2 Imp 9:15; ** 2 Imp 9:16; 2 Cron 22:6; 2 Cron 22:7;
  2 Imparati, capitolul 8